موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Jealousy از Tom Odell با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3556 | ارسال توسط: دسامبر 13, 2017
موزیک ویدیو Jealousy از Tom Odell با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Tom Odell – Jealousy

Yesterday was awful, you know what I mean
دیروز افتضاح بود, میدونی منظورم چیه

Yesterday was awkward, you could probably see
دیروز عجیب غریب بود, احتمالا میتونستی متوجه بشی

I didn’t mean to hold you, or gain your sympathy
نمیخواستم بغلت کنم یا ترحم و دلسوزیت رو جلب کنم

That’s my jea-, my jealousy
همش به خاطر حس حسادتم بود

Yesterday I was stupid and I shouldn’t have been
دیروز من احمق بودم و نباید میبودم

Cause yesterday you loved me and I didn’t see
چون دیروز تو دوستم داشتی و من نفهمیدم

All this time you had, put up with me
تمام این مدتی که داشتی تحملم میکردی

My jea-, my jealousy
حس حسادتم

Cause I never believed from the day that I met you
چون من از همون روزی که دیدمت هیچوقت باور نداشتم

A loser like me could ever get you
که یه بازنده مثل من بتونه تو رو به دست بیاره

When we go out I hear people saying, “what’s that beautiful girl doing with him”
وقتی بیرون میریم صدای مردمو میشنوم که میگن “این دختر زیبا با این چیکار میکنه”

I’m sorry that I’m sometimes so insecure,
معذرت میخوام که گاهی انقد متزلزل و نامطمئن ام

with every day
روز به روز

I grow a little more sure of your love
اطمینانم نسبت به عشقت رو بیشتر میکنم

But yesterday my worries got the best of me
اما دیروز دلواپسی هام بهترینمو داشتن

Well, yesterday I’m sorry that I didn’t see
خب, معذرت میخوام که دیروز متوجه نشدم

I think you’ll go you know, oh eventually
فکر میکنم تو میری, میدونی, اوه در نهایت

My jea-, my jealousy
حس حسادتم

Never let me go
I said never let me go
هیچوقت ولم نکن
گفتم هیچوقت ولم نکن

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️