موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Wings از Little Mix با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3568 | ارسال توسط: آگوست 27, 2019
موزیک ویدیو Wings از Little Mix با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Little Mix – Wings

Mama told me not to waste my life
مامانم بهم میگفت زندگیت رو به بطالت نگذرون

She said spread your wings
my little butterfly
مامانم میگفت بالهات رو باز کن پروانه کوچولوی من

Don′t let what they say
keep you up at night
نذار حرفای مردم خواب رو از چشمات بگیرن

And if they give you shh
اگه مردم سعی کردن مانعت بشن

Then they can walk on by
تو فقط از کنارشون بگذر
(نادیده شون بگیر)

My feet‚ feet can′t touch the ground
پاهام نمیتونن زمین رو لمس کنن

And I can′t hear a sound
و من نمیتونم هیچی بشنوم

But you just keep on running
up your mouth yeah
ولی تو همش پرحرفی میکنی و چرت و پرت میگی

Walk‚ walk on over there
بیخیال از اونجا رد میشم

′Cause I am too fly to care‚ oh yeah
چون من انقدر پرواز میکنم که دیگه (به حرفاتون) اهمیت نمیدم

Your words don′t mean a thing
حرفات کوچیک ترین اثری در من نداره

I am not listening
من گوش نمیدم

Keep talking‚ all I know is
تو به حرف زدن ادامه بده، (ولی) تنها چیزی که من میدونم اینه که

Mama told me not to waste my life
مامانم بهم میگفت زندگیت رو به بطالت نگذرون

She said spread your wings
my little butterfly
مامانم میگفت بالهات رو باز کن پروانه کوچولوی من

Don′t let what they say
keep you up at night
نذار حرفای مردم خواب رو از چشمات بگیرن

And they can′t detain you
اونا نمیتونن جلوت رو بگیرن

′Cause wings are made to fly
چون این بالها برای پرواز ساخته شدن

And we don′t let nobody bring us down
نمیذاریم کسی ما رو ناراحت کنه

No matter what you say
it won′t hurt me
مهم نیست چی میگی، (حرفات) به من آسیبی نمیزنه

Don′t matter if I fall from the sky
مهم نیست اگه از آسمون سقوط کنم

These wings are made to fly
چون این بالها برای پرواز ساخته شدن

I am firing up on that runway
من دارم تو مسیر زندگیم آتیش به پا میکنم

I know We are gonna get there someday
میدونم که یه روزی به هدفم میرسم

But we don′t need no
ready steady go‚ no
ولی هیچ نیازی به “آماده ثابت حرکت” نداریم

Talk‚ talk turns into air
حرفت مثل باد هوان

And I don′t even care‚ oh yeah
من من اهمیتی به حرفات نمیدم

Your words don′t mean a thing
حرفات کوچیک ترین اثری در من نداره

I am not listening
من گوش نمیدم

Keep talking‚ all I know is
تو به حرف زدن ادامه بده، (ولی) تنها چیزی که من میدونم اینه که

Mama told me not to waste my life
مامانم بهم میگفت زندگیت رو به بطالت نگذرون

She said spread your wings
my little butterfly
مامانم میگفت بالهات رو باز کن پروانه کوچولوی من

Don′t let what they say
keep you up at night
نذار حرفای مردم خواب رو از چشمات بگیرن

And they can′t detain you
اونا نمیتونن جلوت رو بگیرن

′Cause wings are made to fly
چون این بالها برای پرواز ساخته شدن

And we don′t let nobody bring us down
نمیذاریم کسی ما رو ناراحت کنه

No matter what you say
it won′t hurt me
مهم نیست چی میگی، (حرفات) به من آسیبی نمیزنه

Don′t matter if I fall from the sky
مهم نیست اگه از آسمون سقوط کنم

These wings are made to fly
چون این بالها برای پرواز ساخته شدن

I don′t need no one saying
hey‚ hey‚ hey‚ hey
نیازی ندارم کسی بهم چیزی بگه

I don′t hear no one saying hey‚ hey‚
hey‚ hey‚ hey‚ hey‚ hey‚ hey
من حرفای هیچ کسو نمیشنوم

You better keep on walking
بهتره به گذرت ادامه بدی(واینستا حرف های چرت بزن)

I don′t wanna hear your talking‚ boy′d
نمیخوام حرفاتو بشنوم پسر جون

You better keep on walking
بهتره به گذرت ادامه بدی

I don′t wanna hear your talking‚ boy′d
نمیخوام حرفاتو بشنوم پسر جون

Your words don′t mean a thing
حرفات کوچیک ترین اثری در من نداره

I am not listening
من گوش نمیدم

They are just like water off my wings
اونا فقط یخوان رو بالهام آب بپاشن(که نتونم پرواز کنم)

Mama told me not to waste my life
مامانم بهم میگفت زندگیت رو به بطالت نگذرون

She said spread your wings
my little butterfly
مامانم میگفت بالهات رو باز کن پروانه کوچولوی من

Don′t let what they say
keep you up at night
نذار حرفای مردم خواب رو از چشمات بگیرن

And they can′t detain you
اونا نمیتونن جلوت رو بگیرن

′Cause wings are made to fly
چون این بالها برای پرواز ساخته شدن

And we don′t let nobody bring us down
نمیذاریم کسی ما رو ناراحت کنه

No matter what you say
it won′t hurt me
مهم نیست چی میگی، (حرفات) به من آسیبی نمیزنه

Don′t matter if I fall from the sky
مهم نیست اگه از آسمون سقوط کنم

These wings are made to fly
چون این بالها برای پرواز ساخته شدن

And we don′t let nobody bring us down
نمیذاریم کسی ما رو ناراحت کنه

No matter what you say
it won′t hurt me
مهم نیست چی میگی، (حرفات) به من آسیبی نمیزنه

Don′t matter if I fall from the sky
مهم نیست اگه از آسمون سقوط کنم

These wings are made to fly
چون این بالها برای پرواز ساخته شدن

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️