موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Wanna Be Startin Somethin از Michael Jackson Feat. Akon با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5000 | ارسال توسط: مارس 14, 2018
موزیک ویدیو Wanna Be Startin Somethin از Michael Jackson Feat. Akon با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Michael Jackson Feat. Akon – Wanna Be Startin Somethin


(  اجرای زنده مایکل جکسون داخل سایت  ) 👈


I met her on the walk way
روی پیاده رو دیدمش

Stared as she walked pass
همونجور که عبور میکرد بهش زل زدم

She looked back at me side ways and said
اون از بغل به من نگاه کرد و گفت

I can’t help but to ask
نمیتونم جلوی خودمو بگیرم که سوال نپرسم

Mama se
مادر می گفت

Mama sa, mama coo sa
مادر می گفت.مادر با(صدای)زیبا می گفت

mama coosa
مادر می گفت.مادر با(صدای)زیبا می گفت

Mama se, mama sa
مادر می گفت.مادر می گغت

Mama coo sa x10
مادر با (صدای) 10(برابر)زیباتر می گفت

I want to make her say
میخوام کاری کنم که بگه

Mama se, mama sa
مادر می گفت.مادر می گغت

Mama coo sa x10
مادر با (صدای) 10(برابر)زیباتر می گفت

Billie Jean Is Always Talkin’
بیلی جین همیشه در حال حرف زدنه

When Nobody Else Is Talkin’
وقتی هیچکس دیگه ای حرف نمیزنه

Tellin’ Lies And Rubbin’ Shoulders
دروغ میگه و شونه ها رو میماله

So They Called Her Mouth A Motor
به همین خاطر به دهنش میگن موتور

Someone’s Always Tryin’ To Start My Baby Cryin’
Talkin’, Squealin’, lyin’
یه نفر همیشه تلاش میکنه تا عزیزم گریه کنه, حرف بزنه, جیغ و داد کنه, دروغ بگه

Sayin’ You Just Wanna Be Startin’ Somethin’
میگه تو فقط میخوای یه چیزیو شروع کنی

I said you wanna be startin’ somethin’
گفتم میخوای چیزیو شروع کنی؟

You got to be startin’ somethin’
باید چیزیو شروع کنی

I said you wanna be startin’ somethin’
گفتم میخوای چیزیو شروع کنی؟

You got to be startin’ somethin’
باید چیزیو شروع کنی

It’s too high to get over,(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه ازش گذشت

Too low to get under.(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه رفت زیرش

You’re stuck in the middle(YEA YEA)
اون وسطا گیر افتادی

And the pain is thunder.(YEA YEA)
و درد شدیده

It’s too high to get over,(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه ازش گذشت

Too low to get under.(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه رفت زیرش

You’re stuck in the middle(YEA YEA)
اون وسطا گیر افتادی

And the pain is thunder.(YEA YEA)
و درد شدیده

You love to pretend that you’re good
تو دوس داری که تظاهر کنی که خوبی

When you’re always up to no good
وقتی که همیشه خوب نیستی

You really can’t make him hate her
تو واقعا نمیتونی کاری کنی که اون ازش متنفر بشه

So your tongue became a razor
پس زبونت تبدیل به یه تیغ میشه

Someone’s always tryin’ to start my baby crying
Talkin’, squealin’, lyin you got my baby crying
یه نفر همیشه تلاش میکنه تا عزیزم گریه کنه, حرف بزنه, جیغ و داد کنه, دروغ بگه،تو عزیزم منو به گریه انداختی

I said you wanna be startin’ somethin’
گفتم میخوای چیزیو شروع کنی؟

You got to be startin’ somethin’
باید چیزیو شروع کنی

I said you wanna be startin’ somethin’
گفتم میخوای چیزیو شروع کنی؟

You got to be startin’ somethin’
باید چیزیو شروع کنی

It’s too high to get over,(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه ازش گذشت

Too low to get under.(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه رفت زیرش

You’re stuck in the middle(YEA YEA)
اون وسطا گیر افتادی

And the pain is thunder.(YEA YEA)
و درد شدیده

It’s too high to get over,(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه ازش گذشت

Too low to get under.(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه رفت زیرش

You’re stuck in the middle(YEA YEA)
اون وسطا گیر افتادی

And the pain is thunder.(YEA YEA)
و درد شدیده

Mama se
مادر می گفت

Mama sa, mama coo sa
مادر می گفت.مادر با(صدای)زیبا می گفت

mama coosa
مادر می گفت.مادر با(صدای)زیبا می گفت

Mama se, mama sa
مادر می گفت.مادر می گغت

Mama coo sa x10
مادر با (صدای) 10(برابر)زیباتر می گفت

I want to make her say
میخوام کاری کنم که بگه

Mama se, mama sa
مادر می گفت.مادر می گغت

Mama coo sa x10
مادر با (صدای) 10(برابر)زیباتر می گفت

But I love how you
ولی من دوست دارم جوری که تو

Always pompin when I’m thinkin’ about you
همیشه سر و کله ت پیدا میشه وقتی که دارم درباره ت فکر میکنم

I wanna bring back the night and share that look on your face
میخوام اون شب رو برگردونم و و اون حالت چهره ت رو به اشتراک بذارم

When you say
وقتی که میگی

Mama se
مادر می گفت

Mama sa, mama coo sa
مادر می گفت.مادر با(صدای)زیبا می گفت

mama coosa
مادر می گفت.مادر با(صدای)زیبا می گفت

Mama se, mama sa
مادر می گفت.مادر می گغت

Mama coo sa x10
مادر با (صدای) 10(برابر)زیباتر می گفت

I want to make her say
میخوام کاری کنم که بگه

Mama se, mama sa
مادر می گفت.مادر می گغت

Mama coo sa x10
مادر با (صدای) 10(برابر)زیباتر می گفت

It’s too high to get over,(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه ازش گذشت

Too low to get under.(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه رفت زیرش

You’re stuck in the middle(YEA YEA)
اون وسطا گیر افتادی

And the pain is thunder.(YEA YEA)
و درد شدیده

It’s too high to get over,(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه ازش گذشت

Too low to get under.(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه رفت زیرش

You’re stuck in the middle(YEA YEA)
اون وسطا گیر افتادی

And the pain is thunder.(YEA YEA)
و درد شدیده

It’s too high to get over,(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه ازش گذشت

Too low to get under.(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه رفت زیرش

You’re stuck in the middle(YEA YEA)
اون وسطا گیر افتادی

And the pain is thunder.(YEA YEA)
و درد شدیده

It’s too high to get over,(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه ازش گذشت

Too low to get under.(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه رفت زیرش

You’re stuck in the middle(YEA YEA)
اون وسطا گیر افتادی

And the pain is thunder.(YEA YEA)
و درد شدیده

Mama se, mama sa
مادر می گفت.مادر می گغت

mama coosa
مادر می گفت.مادر با(صدای)زیبا می گفت

Mama se, mama sa
مادر می گفت.مادر می گغت

Mama coo sa x10
مادر با (صدای) 10(برابر)زیباتر می گفت

0/5 (0 نظر)
کامنت ها