موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

اجرای زنده Wanna Be Startin Somethin از Michael Jackson با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5403 | ارسال توسط: مارس 14, 2018
اجرای زنده Wanna Be Startin Somethin از Michael Jackson با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Michael Jackson – Wanna Be Startin Somethin


(نسخه بازخوانی شده توسط Akon و مایکل جکسون داخل سایت )


I said you wanna be startin’ somethin’
گفتم میخوای چیزیو شروع کنی؟

You got to be startin’ somethin’
باید چیزیو شروع کنی

I said you wanna be startin’ somethin’
گفتم میخوای چیزیو شروع کنی؟

You got to be startin’ somethin’
باید چیزیو شروع کنی

It’s too high to get over,(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه ازش گذشت

Too low to get under.(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه رفت زیرش

You’re stuck in the middle(YEA YEA)
اون وسطا گیر افتادی

And the pain is thunder.(YEA YEA)
و درد شدیده

It’s too high to get over,(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه ازش گذشت

Too low to get under.(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه رفت زیرش

You’re stuck in the middle(YEA YEA)
اون وسطا گیر افتادی

And the pain is thunder.(YEA YEA)
و درد شدیده

I took my baby to the doctor
من بچم رو(که مریض بود)بردم پیش دکتر

With a fever, but nothing he found
باتب شدید،ولی اون هیچی پیدا نکرد
(دکتر گفت مشکلی نداره)

By the time this hit the street
اما زمانی که به خیابان رسید
(از اونجا بیرون آومدیم )

They said she had a breakdown
اونها گفتن از کار افتادگی داره
(توانایش رو نداره)

Someone’s Always Tryin’ To Start My Baby Cryin’
Talkin’, Squealin’, lyin’
یه نفر همیشه تلاش میکنه تا عزیزم گریه کنه, حرف بزنه, جیغ و داد کنه, دروغ بگه

Sayin’ You Just Wanna Be Startin’ Somethin’
میگه تو فقط میخوای یه چیزیو شروع کنی

I said you wanna be startin’ somethin’
گفتم میخوای چیزیو شروع کنی؟

You got to be startin’ somethin’
باید چیزیو شروع کنی

I said you wanna be startin’ somethin’
گفتم میخوای چیزیو شروع کنی؟

You got to be startin’ somethin’
باید چیزیو شروع کنی

It’s too high to get over,(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه ازش گذشت

Too low to get under.(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه رفت زیرش

You’re stuck in the middle(YEA YEA)
اون وسطا گیر افتادی

And the pain is thunder.(YEA YEA)
و درد شدیده

It’s too high to get over,(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه ازش گذشت

Too low to get under.(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه رفت زیرش

You’re stuck in the middle(YEA YEA)
اون وسطا گیر افتادی

And the pain is thunder.(YEA YEA)
و درد شدیده

Billie Jean Is Always Talkin’
بیلی جین همیشه در حال حرف زدنه

When Nobody Else Is Talkin’
وقتی هیچکس دیگه ای حرف نمیزنه

Tellin’ Lies And Rubbin’ Shoulders
دروغ میگه و شونه ها رو میماله

So They Called Her Mouth A Motor
به همین خاطر به دهنش میگن موتور

Someone’s Always Tryin’ To Start My Baby Cryin’
Talkin’, Squealin’, lyin’
یه نفر همیشه تلاش میکنه تا عزیزم گریه کنه, حرف بزنه, جیغ و داد کنه, دروغ بگه

you got my baby crying
و عزیزم منو به گریه انداختی

I said you wanna be startin’ somethin’
گفتم میخوای چیزیو شروع کنی؟

You got to be startin’ somethin’
باید چیزیو شروع کنی

I said you wanna be startin’ somethin’
گفتم میخوای چیزیو شروع کنی؟

You got to be startin’ somethin’
باید چیزیو شروع کنی

It’s too high to get over,(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه ازش گذشت

Too low to get under.(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه رفت زیرش

You’re stuck in the middle(YEA YEA)
اون وسطا گیر افتادی

And the pain is thunder.(YEA YEA)
و درد شدیده

It’s too high to get over,(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه ازش گذشت

Too low to get under.(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه رفت زیرش

You’re stuck in the middle(YEA YEA)
اون وسطا گیر افتادی

And the pain is thunder.(YEA YEA)
و درد شدیده

You’re a vegetable, you’re a vegetable
تو یه گیاه هستی

Still they hate you, you’re a vegetable
تو یه گیاه هستی،که اونها ازت نفرت دارن

You’re just a buffet, you’re a vegetable
تو فقط مثل یه بوفه (غذا)هستی،تو یه گیاه هستی

They eat off of you, you’re a vegetable
اونها از تو تغذیه می کنن و می خورن،تو یه گیاهی

If you cant feed your baby (yeah, yeah)
اگه تو نمی تونی به بچت غذا بدی و بزرگش کنی(آره،آره)

Then don’t have a baby (yeah, yeah)
پس بهتره بچه نداشته باشی(آره،آره)

And don’t think maybe (yeah, yeah)
و شاید بهتره بهش هم فکر نکنی

If you cant feed your baby (yeah, yeah)
اگه تو نمی تونی به بچت غذا بدی و بزرگش کنی(آره،آره)

You’ll be always tryin’
تو همیشه باید تلاش کنی

To stop that child from cryin
تا بتونی جلوی گریه کردنش رو بگیری’

Hustlin’, stealin’, lyin’
دزدی ،دورغ گفتن ،گول زدن هاش

Now baby’s slowly dyin’
حالا بچه آروم داره می میره

I said you wanna be startin’ somethin’
گفتم میخوای چیزیو شروع کنی؟

You got to be startin’ somethin’
باید چیزیو شروع کنی

I said you wanna be startin’ somethin’
گفتم میخوای چیزیو شروع کنی؟

You got to be startin’ somethin’
باید چیزیو شروع کنی

It’s too high to get over,(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه ازش گذشت

Too low to get under.(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه رفت زیرش

You’re stuck in the middle(YEA YEA)
اون وسطا گیر افتادی

And the pain is thunder.(YEA YEA)
و درد شدیده

It’s too high to get over,(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه ازش گذشت

Too low to get under.(YEA YEA)
بالاتر از اونیه که بشه رفت زیرش

You’re stuck in the middle(YEA YEA)
اون وسطا گیر افتادی

And the pain is thunder.(YEA YEA)
و درد شدیده

Lift your head up high
سرت را بالا بگیر

And scream out to the world
و به تموم دنیا فریاد بزن

I know i am someone
بگو من میدونم من کی هستم

And let the truth unfurl
و بذار حقیقت آشکار بشه

No one can hurt you now
هیج کسی دیگه نمی تونه بهت صدمه بزنه

Because you know what’s true
چونکه میدونی حقیقت چیه

es, i believe in me
بله من به (این حرف)ایمان دارم

So you believe in you
پس تو هم به خودت ایمان داشته باش

Help me sing it, ma ma se,
بهم کمک کنید آهنگ بخونم

Mama sa, mama coo sa
مادر می گفت.مادر با(صدای)زیبا می گفت

mama coosa
مادر می گفت.مادر با(صدای)زیبا می گفت

Mama se, mama sa
مادر می گفت.مادر می گغت

Mama sa, mama coo sa
مادر می گفت.مادر با(صدای)زیبا می گفت

I said you wanna be startin’ somethin’
گفتم میخوای چیزیو شروع کنی؟

You got to be startin’ somethin’
باید چیزیو شروع کنی

I said you wanna be startin’ somethin’
گفتم میخوای چیزیو شروع کنی؟

You got to be startin’ somethin’
باید چیزیو شروع کنی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها