موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

سابریکا پاز 😅

اشتراکی فیفا 22 ✅

موزیک ویدیو Roar از Katy Perry با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 8762 | ارسال توسط: اکتبر 1, 2016
موزیک ویدیو Roar از Katy Perry با زیرنویس فارسی و انگلیسی

 Katy Perry – Roar

 

I used to bite my tongue and hold my breath
من عادت داشتم که زبونم رو گاز بگيرم و نفسم رو توي سينه ام نگه دارم

Scared to rock the boat and make a mess
ميترسيدم که قايق رو تکون بدم و يک آلودگي ايجاد کنم

So I sit quietly, agree politely
پس آروم و بيصدا نشستم و مودبانه موافقت کردم

I guess that I forgot I had a choice
حدس ميزنم که فراموش کردم که يک انتخاب داشتم

I let you push me past the breaking point
گذاشتم منو از نقطه ي شکستن(جوش يا نقطه اي که کاري نميتوني
بکني)هل بدي

I stood for nothing, so I fell for everything
در مقابل هيچي نايستادم بنابراين درمقابل هرچيزي شکست خوردم

You held me down, but I got up
تو منو پايين نگه داشتي،ولي من برخاستم

Already brushing off the dust
گرد و غباراي رو خودم و پاک کردم

You hear my voice, you hear that sound
تو صدامو ميشنوي تو اون صدا رو ميشنوي

Like thunder gonna shake the ground
مثل رعد و برق،زمينت رو به لرزه در ميارم

You held me down, but I got up (HEY!)
Get ready ’cause I’ve had enough
تو منو پايين نگه داشتي،ولي من برخاستم
آماده باش چونکه من صبرم لبريز شده

I see it all, I see it now
الان من همه چي رو مي بينم

I got the eye of the tiger,
من چشم ببر رو دارم(منظورش اينه که من روي هدفم و بردن تمرکز کردم
و حواسم پرت نميشه)

a fighter, dancing through the fire
یک جنگجو،من از در ميان آتش ميرقصم(منظورش اينه که سختي ها رو
(تحمل مي کنم

‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar
چونکه من يه قهرمانم و تو صداي غرش منو خواهي شنيد

Louder, louder than a lion
‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar
بلند تر،بلند تر از يه شير
چونکه من يه قهرمانم و تو صداي غرش منو خواهي شنيد

You’re gonna hear me roar
تو صداي غرش منو خواهي شنيد

Now I’m floating like a butterfly
الان من مثل يه پروانه شناورم

Stinging like a bee I earned my stripes
مثل زنبور نيش ميزنم،مقامم رو بدست آوردم

I went from zero, to my own hero
من از هيچي به همه چي رسيدم و قهرمان خودم شدم

You held me down, but I got up
تو منو پايين نگه داشتي،ولي من برخاستم

Already brushing off the dust
گرد و غباراي رو خودم و پاک کردم

You hear my voice, you hear that sound
Like thunder gonna shake the ground
تو صداي منو ميشنوي،تو اون صدا رو مي شنوي
مثل رعد و برق،زمينت رو به لرزه در ميارم

You held me down, but I got up (HEY!)
Get ready ’cause I’ve had enough
تو منو پايين نگه داشتي،ولي من برخاستم
آماده باش چونکه من صبرم لبريز شده

I see it all, I see it now
I got the eye of the tiger
الان من همه چي رو مي بينم
من چشم ببر رو دارم(منظورش اينه که من روي هدفم و بردن تمرکز کردم
(و حواسم پرت نميشه

fighter, dancing through the fire
‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar
یک جنگجو،من در ميان آتش ميرقصم
چونکه من يه قهرمانم و تو صداي غرش منو خواهي شنيد

Louder, louder than a lion
‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar
بلند تر،بلند تر از يه شير
چونکه من يه قهرمانم و تو صداي غرش منو خواهي شنيد

(You’re gonna hear me roar)
تو صداي غرش منو خواهي شنيد

(You’re gonna hear me roar)
تو صداي غرش منو خواهي شنيد

(You’re gonna hear me roar)
تو صداي غرش منو خواهي شنيد

I got the eye of the tiger
من چشم ببر رو دارم

dancing through the fire
من در ميان آتش ميرقصم

Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar
چونکه من يه قهرمانم و تو صداي غرش منو خواهي شنيد

Louder, louder than a lion
‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar
بلند تر،بلند تر از يه شير
چونکه من يه قهرمانم و تو صداي غرش منو خواهي شنيد

(You’re gonna hear me roar)
تو صداي غرش منو خواهي شنيد

(You’re gonna hear me roar)
تو صداي غرش منو خواهي شنيد

(You’re gonna hear me roar)
تو صداي غرش منو خواهي شنيد

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

سلام دوستان و همراهان سابریکا ❤️
تاریخ تمدید سرور سایت نزدیک است و به زودی سایت قطع میشه
لطفا برای قطع نشدن سایت مارو حمایت کنید 🌹
شماره کارت
9093 1931 9972 6037
به نام سعید معزی