موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Rita Ora ft. Tinie Tempah بنام R.I.P با زیرنویس
دفعات اجرا شده: 7093 | ارسال توسط: نوامبر 28, 2016
موزیک ویدیو Rita Ora ft. Tinie Tempah بنام R.I.P با زیرنویس

Rita Ora ft. Tinie Tempah – R.I.P

R.I.P. to the girl you used to see
‎خدا رحمت کنه دختري که قبلا ميديديو

Her days are over, baby she’s over
‎روزهاي اون تموم شدن.عزيزم اون تموم شده.

I decided to give you all of me
‎تصميم گرفتم که تمام خودم رو بهت بدم

Baby come closer, baby come closer
‎عزيزم بيا جلوتر،بيا جلوتر عزيزم

[Tinie Tempah]

S*** senorita, I feel your aura
‎خانم جذاب،عطرت رو حس ميکنم

Jump out that new motor
از موتورت بپر پايين

Get in my flying saucer
سوار بشقاب پرنده ي من شو

I’ll make you call me daddy
‎کاري ميکنم بهم بگي بابايي

Even though you ain’t my daughter
‎حتي با اينکه دخترم هم نيستي

Baby I ain’t talking books
‎عزيزم راجه به کتاب‌ها حرف نميزنم

When I say that I can take you across the borders
‎وقتي ميگم ميتونم ببرمت اون طرف مرزها

I’m young and free, I’m London G
‎جوونم و آزاد،……من لندن ام……..

I’m tongue in cheek
شوخي ميکنم

So baby give me some time to drink
‎پس عزيزم يه مهلتي بهم بده تا مشروب بخورم

Slow and steady for me
‎آروم و ثابت براي من

Go on like a jezzy for me
‎مثل جزي(يه رپر هست).براي من ادامه بده

And say the words soon as you’re ready for me
‎و به محض اينکه آماده بودي،کلمات رو بهم بگو

[Rita Ora]

I’m ready for ya
‎آماده ام برات

Hit ’em all, switch it up
‎همشون و بزن،روشنش کن.

Put ’em on, zip it up
‎بپوششون،زيپشون رو ببند

Let my perfume, soak into your sweater
‎بزار عطر من توي عرقگير تو رسوخ کنه.

Say you’ll be here soon, sooner the better
‎بگو زودي اينجا خواهي بود،هرچه زودتر بهتر

No option for, you saying no
‎هيچ گزينه اي برات نيست که بگي نه

I run this game, just play a role
‎من اين بازي رو ميگردونم.فقط يه نقش رو بازي کن

Follow my lead, what you waiting for?
‎فرمان منو پيروي کن،منتظر چي هستي.

Thought it over and decided tonight is your night
‎با اينکه تموم شده و تصميم گرفتم، امشب مال توست

[Pre-Chorus]
Ca-a-an you fe-e-el my He-he-he-he-heart is beatin’
‎ميتوني قلبم رو که ميزنه حس کني؟
Ca-a-an you fe-e-el my He-he-he-he-heart is beatin’
‎ميتوني قلبم رو که ميزنه حس کني؟

[Chorus]
R.I.P. to the girl you used to see
‎خدا رحمت کنه دختري که قبلا ميديديو

Her days are over, baby she’s over
‎روزهاي اون تموم شدن.عزيزم اون تموم شده.

I decided to give you all of me
‎تصميم گرفتم که تمام خودم رو بهت بدم

Baby come closer, baby come closer
‎عزيزم بيا جلوتر،من براي تو آماده ام.

[Rita Ora]
Nothing on, I strut around
چيزي تنم نيست و خرامان راه ميرم

I do it big, I shut it down
‎بزرگ انجامش ميدم،من ميبندمش

I wonder if you’ll be able to handle me
‎در عجبم اگه بتوني منو تحمل کني.

Mental pictures, no cameras please
‎تصاوير ذهني،هيچ دوربيني نباشه لطفا

[Pre-Chorus]
Ca-a-an you fe-e-el my He-he-he-he-heart is beatin’
‎ميتوني قلبم رو که ميزنه حس کني؟
Ca-a-an you fe-e-el my He-he-he-he-heart is beatin’
‎ميتوني قلبم رو که ميزنه حس کني؟

[Chorus]
R.I.P. to the girl you used to see
‎خدا رحمت کنه دختري که قبلا ميديديو

Her days are over, baby she’s over
‎روزهاي اون تموم شدن.عزيزم اون تموم شده.

I decided to give you all of me
‎تصميم گرفتم که تمام خودم رو بهت بدم

Baby come closer, baby come closer
‎عزيزم بيا جلوتر،بيا جلوتر عزيزم،من آماده ام براي تو.

[Bridge]

Yeah I hear you talking
‎آره حرف زدنت رو مي شنوم

Don’t know who you trying to flatter
‎نميدونم سعي داري کي و راضي کني

Got my mind made up (I, I, I’m ready for ya)
‎فکرامو کردم،من آماده ام براي تو

I’m in control, but with you being a man,
‎تحت کنترل ام،اما با تو يه مرد بودن

You don’t seem to understand (I, I, I’m ready for ya)
‎بنظر نميرسه متوجه باشي،
I, I, I’m ready for ya
‎من براي تو آماده ام
I, I, I’m ready for ya
‎من برات آماده ام

So keep thinking you the man
‎پس اي مرد به فکر کردن ادامه بده

Cause it’s all part of my plan
‎چون تمامش جزئي از نقشه ي منه.

I, I, I’m ready for ya
‎برات آماده ام.

re-Chorus]

Ca-a-an you fe-e-el my He-he-he-he-heart is beatin’
‎ميتوني قلبم رو که ميزنه حس کني؟
Ca-a-an you fe-e-el my He-he-he-he-heart is beatin’
‎ميتوني قلبم رو که ميزنه حس کني؟

[Outro]
R.I.P. to the girl you used to see
‎خدا رحمت کنه دختري که قبلا ميديديو

Her days are over…
‎روزهاي اون تموم شدن

0/5 (0 نظر)
کامنت ها