موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Let Me Go از Hailee Steinfeld , Alesso ft. Florida Georgia Line, watt با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7321 | ارسال توسط: نوامبر 18, 2017
موزیک ویدیو Let Me Go از Hailee Steinfeld , Alesso ft. Florida Georgia Line, watt با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Hailee Steinfeld, Alesso – Let Me Go ft. Florida Georgia Line, watt

♪ YOU MADE PLANS AND I ♪
تو برنامه میریزی و من

♪ I MADE PROBLEMS ♪
من مشکل درست میکنم

♪ WE WERE
SLEEPING BACK TO BACK ♪
ما پشت به پشت هم خوابیده بودیم

♪ WE KNOW THIS THING
WASN’T BUILT TO LAST ♪
ما میدونیم که این رابطه برای باقی موندن ساخته نشده بود

♪ GOOD ON PAPER ♪
روی کاغذ خوبه

♪ PICTURE PERFECT ♪
توی عکس بی عیب عه

♪ CHASED THE HIGH
TOO FAR, TOO FAST ♪
اوج رو دنبال کردیم
خیلی دور, خیلی سریع

♪ PICKET WHITE FENCE,
BUT WE PAINT IT BLACK ♪
حصار سفید
اما ما سیاهش کردیم

♪ OOH ♪
اوه

♪ AND I WISHED YOU
HAD H***T ME H***R ♪
و من آرزو کردم که تو شدیدتر بهم آسیب میزدی

♪ THAN I HURT YOU ♪
شدیدتر از آسیبی که من بهت زدم

♪ OOH ♪
اوه

♪ AND I WISH YOU
WOULDN’T WAIT FOR ME ♪
و کاش منتظرم نمیموندی

♪ BUT YOU ALWAYS DO ♪
اما همیشه میمونی

♪ I’VE BEEN HOPING ♪
امیدوار بوده م

♪ SOMEBODY LOVES YOU
IN THE WAYS I COULDN’T ♪
کسی جوری دوستت داشته باشه که من نتونستم دوستت داشته باشم

♪ SOMEBODY’S
TAKING CARE OF ♪
یه نفر داره مراقبت میکنه از

♪ ALL OF THE
MESS I’VE MADE ♪
همه ی گندی که من بار آوردم

♪ SOMEONE YOU
DON’T HAVE TO CHANGE ♪
یه نفر که تو مجبور نیستی تغییرش بدی

♪ I’VE BEEN HOPING ♪
امیدوار بوده م

♪ SOMEONE WILL
LOVE YOU, LET ME GO ♪
یه نفر عاشقت خواهد شد, بذار من برم

♪ SOMEONE WILL
LOVE YOU, LET ME GO ♪
یه نفر عاشقت خواهد شد, بذار من برم

♪ I’VE BEEN HOPING ♪
امیدوار بوده م

♪ SOMEONE WILL
LOVE YOU, LET ME GO ♪
یه نفر عاشقت خواهد شد, بذار من برم

♪ IT’S BEEN SOME
TIME, BUT THIS ♪
یه زمانی گذشته اما این

♪ TIME AIN’T EVEN ♪
زمان برابر نیست

♪ I CAN LEAVE
IT IN THE PAST ♪
میتونم توی گذشته رهاش کنم

♪ BUT YOU’RE HOLDING ON
TO WHAT YOU NEVER HAD ♪
اما تو به چیزی چسبیدی که هیچوقت نداشتیش

♪ IT’S GOOD ON PAPER ♪
روی کاغذ خوبه

♪ PICTURE PERFECT ♪
توی عکس بی عیبه

♪ CHASED THE HIGH
TOO FAR, TOO FAST ♪
اوج رو دنبال کردیم
خیلی دور, خیلی سریع

♪ PICKET WHITE FENCE,
BUT WE PAINT IT BLACK ♪
حصار سفید
اما ما سیاهش کردیم

♪ OOH ♪
آره

♪ AND I WISHED YOU
HAD HURT ME H***ER ♪
و من آرزو کردم که تو شدیدتر بهم آسیب میزدی

♪ THAN I HURT YOU ♪
شدیدتر از آسیبی که من بهت زدم

♪ OOH ♪
اوه

♪ AND I WISH YOU
WOULDN’T WAIT FOR ME ♪
و کاش منتظرم نمیموندی

♪ BUT YOU ALWAYS DO ♪
اما همیشه میمونی

♪ I’VE BEEN HOPING ♪
امیدوار بوده م

♪ SOMEBODY LOVES YOU
IN THE WAYS I COULDN’T ♪
کسی جوری دوستت داشته باشه که من نتونستم دوستت داشته باشم

♪ SOMEBODY’S
TAKING CARE OF ♪
یه نفر داره مراقبت میکنه از

♪ ALL OF THE
MESS I’VE MADE ♪
همه ی گندی که من بار آوردم

♪ SOMEONE YOU
DON’T HAVE TO CHANGE ♪
یه نفر که تو مجبور نیستی تغییرش بدی

♪ I’VE BEEN HOPING ♪
امیدوار بوده م

♪ SOMEONE WILL
LOVE YOU, LET ME GO ♪
یه نفر عاشقت خواهد شد, بذار من برم

♪ SOMEONE WILL
LOVE YOU, LET ME GO ♪
یه نفر عاشقت خواهد شد, بذار من برم

♪ I’VE BEEN HOPING ♪
امیدوار بوده م

♪ SOMEONE WILL
LOVE YOU, LET ME GO ♪
یه نفر عاشقت خواهد شد, بذار من برم

♪ SOMEONE WILL
LOVE YOU, LET ME GO ♪
یه نفر عاشقت خواهد شد, بذار من برم

♪ SOMEONE WILL
LOVE YOU, LET ME GO ♪
یه نفر عاشقت خواهد شد, بذار من برم

♪ SOMEONE WILL
LOVE YOU, LET ME GO ♪
یه نفر عاشقت خواهد شد, بذار من برم

♪ SOMEONE WILL
LOVE YOU, LET ME GO ♪
یه نفر عاشقت خواهد شد, بذار من برم

♪ I’VE BEEN HOPING
SOMEBODY LOVES YOU ♪
امیدوار بوده م
یه نفر عاشقت خواهد شد

♪ IN THE WAYS I COULDN’T ♪
نتونستم دوستت داشته باشم

♪ SOMEBODY’S
TAKING CARE OF ♪
یه نفر داره مراقبت میکنه از

♪ ALL OF THE
MESS I’VE MADE ♪
همه ی گندی که من بار آوردم

♪ SOMEONE YOU
DON’T HAVE TO CHANGE ♪
یه نفر که تو مجبور نیستی تغییرش بدی

♪ I’VE BEEN HOPING ♪
امیدوار بوده م

♪ SOMEONE WILL
LOVE YOU, LET ME GO ♪
یه نفر عاشقت خواهد شد, بذار من برم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️