موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Imagine از Tone Damli feat. Eric Saade با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3114 | ارسال توسط: فوریه 23, 2018
موزیک ویدیو Imagine از Tone Damli feat. Eric Saade با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Tone Damli feat. Eric Saade – Imagine

Every step, that I take, is like miles from where I wanna be
هر قدمی که برمیدارم انگار مایل ها از جایی که میخوام باشم دوره

Miles away from you and me, yeah
مایل ها دور از تو و من, آره

Here I am, standing hopeless with no plan
Cause I love another man
این منم, ناامید و بی هیچ برنامه ای ایستادم
چون مرد دیگه ای رو دوست دارم

She doesn’t know that I am picturing you
اون نمیدونه که من دارم تو رو تصور میکنم

Anyday I walk a hunderd miles in his shoes
هر روزی صدها مایل با کفشای اون راه میرم

No matter how I try, you’re still inside my mind
مهم نیست چقدر سخت تلاش کنم, تو هنوزم توی ذهنمی

My mind
ذهنم

Everytime we’re touching , everytime we’re kissing
هربار که همدیگه رو لمس میکنیم, هربار که همدیگه رو میبوسیم

You’re the one I imagine, you’re the one I imagine
تو اونی هستی که تصور میکنم, تو اونی هستی که تصور میکنم

Everytime he holds me, I’d rather be lonely
هر بار که اون بغلم میکنه, ترجیح میدم که تنها باشم

You’re the one I imagine, you’re the one I imagine
تو اونی هستی که تصور میکنم, تو اونی هستی که تصور میکنم

It should’ve been us, it could’ve been you
باید ما میبودیم, میتونست تو باشی

It will belong, with the perfect view
تعلق خواهد داشت به چشم انداز بی عیب

Everytime we’re touching , everytime we’re kissing
هربار که همدیگه رو لمس میکنیم, هربار که همدیگه رو میبوسیم

You’re the one I imagine, you’re the one I imagine
تو اونی هستی که تصور میکنم, تو اونی هستی که تصور میکنم

Every breath, that I take, it’s like breathing underwater
هر نفسی که میکشم مثل نفس کشیدن زیر آبه

But easy when I call out your name
اما آسونه وقتی که اسمت رو صدا میزنم

Sad to say, he can never take your place
گفتنش ناراحت کننده س, اون هیچوقت نمیتونه جای تو رو بگیره

You will never be replaced, no
تو هیچوقت جایگزین نخواهی شد, نه

She doesn’t know that I’m still thinking of you
اون نمیدونه که من هنوزم به تو فکر میکنم

Anyday I’d run a thousand miles in his shoes
هر روزی حاضرم هزاران مایل با کفش هاش بدوم

No matter how I try, I can’t get you out of my mind
مهم نیست چقدر سخت تلاش کنم, نمیتونم تو رو از ذهنم بیرون کنم

My mind
ذهنم

Everytime we’re touching , everytime we’re kissing
هربار که همدیگه رو لمس میکنیم, هربار که همدیگه رو میبوسیم

You’re the one I imagine, you’re the one I imagine
تو اونی هستی که تصور میکنم, تو اونی هستی که تصور میکنم

Everytime he holds me, I’d rather be lonely
هر بار که اون بغلم میکنه, ترجیح میدم که تنها باشم

You’re the one I imagine, you’re the one I imagine
تو اونی هستی که تصور میکنم, تو اونی هستی که تصور میکنم

It should’ve been us, it could’ve been you
باید ما میبودیم, میتونست تو باشی

It will belong, with the perfect view
تعلق خواهد داشت به چشم انداز بی عیب

Everytime we’re touching , everytime we’re kissing
هربار که همدیگه رو لمس میکنیم, هربار که همدیگه رو میبوسیم

You’re the one I imagine, you’re the one I imagine
تو اونی هستی که تصور میکنم, تو اونی هستی که تصور میکنم

It’s in every little thing you do
توی هر کار کوچیکی که میکنی وجود داره

You’re running around in my head
تو توی سرم میچرخی

And I can’t forget about you
و من نمیتونم فراموشت کنم

I’d rather be lonely instead
ترجیح میدم به جاش تنها باشم

Everytime we’re touching , everytime we’re kissing
هربار که همدیگه رو لمس میکنیم, هربار که همدیگه رو میبوسیم

You’re the one I imagine, you’re the one I imagine
تو اونی هستی که تصور میکنم, تو اونی هستی که تصور میکنم

Everytime he holds me, I’d rather be lonely
هر بار که اون بغلم میکنه, ترجیح میدم که تنها باشم

You’re the one I imagine, you’re the one I imagine
تو اونی هستی که تصور میکنم, تو اونی هستی که تصور میکنم

It should’ve been us, it could’ve been you
باید ما میبودیم, میتونست تو باشی

It will belong, with the perfect view
تعلق خواهد داشت به چشم انداز بی عیب

Everytime we’re touching , everytime we’re kissing
هربار که همدیگه رو لمس میکنیم, هربار که همدیگه رو میبوسیم

You’re the one I imagine, you’re the one I imagine
تو اونی هستی که تصور میکنم, تو اونی هستی که تصور میکنم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️