موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Burning از Sam Smith با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4771 | ارسال توسط: نوامبر 18, 2017
موزیک ویدیو Burning از Sam Smith با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Sam Smith – Burning (Live From The Hackney Round Chapel)

I’ve been burning, yes, I’ve been burning
من در حال سوختن بوده ام, بله, در حال سوختن بوده ام

Such a burden, this flame on my chest
این شعله روی قفسه ی سینه م عجب باری عه

No insurance, to pay for the damage
هیچ بیمه ای در کار نیست, که برای آسیب وارده پرداخت بشه

Yeah, I’ve been burning up since you left
آره من در حال سوختن بوده ام از وقتی که رفتی

I’ve been smoking, oh
من سیگار میکشیدم, اوه

More than twenty a day
بیشتر از بیست نخ در روز

Blame it on rebellion
یاغی گری رو سرزنش کن

Don’t blame it on me
منو سرزنش نکن

Wish I was younger
کاش جوونتر بودم

Back to the nineteenth of May
برمیگشتم به نوزدهم می

I had an open mind
یه ذهن باز داشتم

Swore to never change
که قسم خورده بود که هیچوقت تغییر نکنه

Funny how time goes by
خنده داره که زمان چطور میگذره

Had respect for myself
برای خودم احترام داشتم

That river ran dry
اون رودخونه خشک شد

You reached a limit
تو به یه حد رسیدی

I wasn’t enough
من کافی نبودم

It’s like the fire replaced all the love
انگار آتیش جایگزین اون همه عشق شد

I’ve been burning, yes, I’ve been burning
من در حال سوختن بوده ام, بله, در حال سوختن بوده ام

Such a burden, this flame on my chest
این شعله روی قفسه ی سینه م عجب باری عه

No insurance, to pay for the damage
هیچ بیمه ای در کار نیست, که برای آسیب وارده پرداخت بشه

Yeah, I’ve been burning up since you left
آره من در حال سوختن بوده ام از وقتی که رفتی

Oh, if you ever called
اوه, اگر تو یه زمانی زنگ زدی

I will run straight back
من مستقیما به هر جایی که بودم خواهم دوید

Give you my forgiveness
بخشش ام رو بهت میدم

And the shirt off my back
و تی شرتی که تنمه رو

No friends to turn to
هیچ دوستی ندارم که بهش پناه ببرم

Yeah, I messed up that
آره, من گند زدم

Wish we could smoke again
کاش دوباره میتونستیم سیگار بکشیم

Just for a day,
فقط برای یه روز,

Funny how time goes by
خنده داره که زمان چطور میگذره

Had respect for myself
برای خودم احترام داشتم

That river ran dry
اون رودخونه خشک شد

You reached a limit
تو به یه حد رسیدی

I wasn’t enough
من کافی نبودم

And it’s like the fire replaced all the love
انگار آتیش جایگزین اون همه عشق شد

I’ve been burning, yes, I’ve been burning
من در حال سوختن بوده ام, بله, در حال سوختن بوده ام

Such a burden, this flame on my chest
این شعله روی قفسه ی سینه م عجب باری عه

No insurance, to pay for the damage
هیچ بیمه ای در کار نیست, که برای آسیب وارده پرداخت بشه

Yeah, I’ve been burning up since you left
آره من در حال سوختن بوده ام از وقتی که رفتی

Yeah, I’ve been burning up since you left
آره من در حال سوختن بوده ام از وقتی که رفتی

Oh, I’ve been burning up since you left
اوه من در حال سوختن بوده ام از وقتی که رفتی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️