موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Bombs On Monday از Melanie Martinez با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4189 | ارسال توسط: اکتبر 28, 2018
موزیک ویدیو Bombs On Monday از Melanie Martinez با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Melanie Martinez – Bombs On Monday

Pinky promise I’ll still love your garden
قول شرف میدم که همچنان باغت رو دوست داشته باشم

Even with no flowers, even with no flowers
حتی بدون هیچ گلی، حتی بدون هیچ گلی

Doctor’s orders, don’t be broken hearted
دستور دکتر اینه که دل‌شکسته نباشی

Time will still be ours, time will still be ours
زمان همچنان از آنِ ما خواهد بود، زمان همچنان از آنِ ما خواهد بود

Never thought that something
هیچوقت فکر نمیکردم که چیزی

Something so tragic could ever happen to
چیزی به این غم‌انگیزی میتونه اتفاق بیفته برای

Our peaceful little perfect family
خانواده‌ی عالی کوچیک آروم ما

I promise, promise to love you
قول میدم، قول میدم که دوست داشته باشم

You and the children, carousel spinnin’
تو و بچه‌ها، چرخ ‌فلک در حال چرخشه

Our neighborhood will always be this pretty
محله‌ی ما همیشه به همین قشنگی خواهد بود

Bombs are fallin’ on Monday morning
صبح دوشنبه بمب‌ها انداخته میشن

Waitin’ for the news, together
با هم منتظر اخباریم

An explosion, any moment
یک انفجار، هر آن

You make moments last, forever and ever
تو باعث میشی که لحظه‌ها برای همیشه و همیشه باقی بمونن

Eyes like hazel, twinkle in the starlight
چشمای فندقی، توی نور ستاره‌ها چشمک میزنن

Even when they’re crying, even when they’re crying
حتی وقتی که دارن گریه میکنن، حتی وقتی که دارن گریه میکنن

Constellations formin’ out of scar lines
صورت فلکی‌ای ساخته شده با جای زخم‌ها

Even when they’re dyin’, love will still be tryin’
حتی وقتی که دارن میمیرن، عشق هنوز در حال تلاش خواهد بود.

Never thought that something
هیچوقت فکر نمیکردم که چیزی

Something so tragic could ever happen to
چیزی به اون غم‌انگیزی بتونه اتفاق بیفته برای

Our peaceful little perfect family
خانواده‌ی عالی کوچیک آروم ما

I promise, promise to love you
قول میدم، قول میدم که دوستت داشته باشم

You and the children, carousel spinnin’
تو و بچه‌ها، چرخ ‌فلک در حال چرخشه

Our neighborhood will always be this pretty
محله‌ی ما همیشه به همین قشنگی خواهد بود

Bombs are fallin’ on Monday morning
صبح دوشنبه بمب‌ها انداخته میشن

Waitin’ for the news, together
با هم منتظر اخباریم

An explosion, any moment
یک انفجار، هر آن

You make moments last, forever and ever
تو باعث میشی که لحظه‌ها برای همیشه و همیشه باقی بمونن

Bombs are fallin’ on Monday morning
صبح دوشنبه بمب‌ها انداخته میشن

Waitin’ for the news, together
با هم منتظر اخباریم

An explosion, any moment
یک انفجار، هر آن

You make moments last, forever and ever
تو باعث میشی که لحظه‌ها برای همیشه و همیشه باقی بمونن

Bombs are fallin’ on Monday morning
صبح دوشنبه بمب‌ها انداخته میشن

Bombs are fallin’, you make moments last forever
بمب‌ها انداخته میشن، تو باعث میشی که لحظه‌ها برای همیشه باقی بمونن

0/5 (0 نظر)
کامنت ها