موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Don’t Let Me Be Yours از Zara Larsson با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7024 | ارسال توسط: می 24, 2017
موزیک ویدیو Don’t Let Me Be Yours از Zara Larsson با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Zara Larsson – Don’t Let Me Be Yours

I may know myself, but I
realize I can’t be let astray
ممکنه خودم رو بشناسم ، اما تشخیص دادم که نمیتونم اجازه بدم سرگردان باشم

I know, I know that you’re bad
for my head
میدونم ، میدونم که تو برای من خوب نیستی

But I don’t care I want you anyway
اما اهمیت نمیدم ، من هرجور شده تورو میخوام

Boy, you think that you know me
پسر ، تو فکر میکنی منو میشناسی

Oh, but you can’t see my lonely heart
اما نمیتونی قلب تنهام رو ببینی

Things look different in the morning
صبح همه چی متفاوته

That’s when we find out who we are
اون موقعیه که ما می فهمیم کی هستیم

Would you still hold me?
بازم منو در آغوش میگیری و نگه میداری ؟؟

Without no makeup on my face?
بدون هیچ آرایشی روی صورتم

Without alcohol in your veins?
بدون الکل تو رگ هات؟؟

Oh, would you baby?
این کارو میکنی عزیزم؟

Would you still love me?
هنوزم منو دوست داری؟؟

With all the promises you made
با تمام قول هایی که دادی

Would you still mean the words you say?
هنوزم معنی حرفات هموناییه که گفتی؟

Oh, would you baby? Yeah
این کارو میکنی عزیزم؟

You know everybody makes mistakes
میدونی که هر کسی یه اشتباهی می کنه

Don’t let me be yours
نذار تو اشتباه من باشی

You know everybody makes mistakes
میدونی که هر کسی یه اشتباهی می کنه

Don’t let me be yours, no,
don’t let me be
نذار تو اشتباه من باشی

We may look like hell when it’s 6 AM
ممکنه ما شبیه جهنم باشیم وقتی ساعت 6

But it’s heaven in this bed
اما روی این تخت بهشته

I know, I know, I know that you can tell
میدونم ، میدونم ، میدونم که تو میتونی بم بگی

That we’re more than friends
که ما بیشتر از یه دوستیم

And it’s not just in our heads
و این فقط در سر ما نیستش

Boy, you think that you know me
پسر ، تو فکر میکنی منو میشناسی

Oh, but you can’t see my lonely heart
اما نمیتونی قلب تنهام رو ببینی

Things look different in the
morning, yeah
صبح همه چی متفاوته

That’s when we find out who we are
اون موقعیه که ما می فهمیم کی هستیم

Would you still hold me?
بازم منو در آغوش میگیری و نگه میداری ؟؟

Without no makeup on my face?
بدون هیچ آرایشی روی صورتم

Without alcohol in your veins?
بدون الکل تو رگ هات؟؟

Oh, would, you baby?
این کارو میکنی عزیزم؟

Would you still love me?
هنوزم منو دوست داری؟؟

With all the promises you made
با تمام قول هایی که دادی

Would you still mean the words you say?
هنوزم معنی حرفات هموناییه که گفتی؟

Oh, would you, baby?
این کارو میکنی عزیزم؟

You know everybody makes mistakes
میدونی که هر کسی یه اشتباهی می کنه

Don’t let me be yours
نذار تو اشتباه من باشی

You know everybody makes mistakes
میدونی که هر کسی یه اشتباهی می کنه

Don’t let me be yours, no,
don’t let me be
نذار تو اشتباه من باشی

Boy, you think that you know me
پسر ، تو فکر میکنی منو میشناسی

Oh, but you can’t see my lonely heart
اما نمیتونی قلب تنهام رو ببینی

Things look different in the morning
صبح همه چی متفاوته

That’s when we find out who we are
اون موقعیه که ما می فهمیم کی هستیم

You know everybody makes mistakes
میدونی که هر کسی یه اشتباهی می کنه

Don’t let me be yours
نذار تو اشتباه من باشی

You know everybody makes mistakes
میدونی که هر کسی یه اشتباهی می کنه

Don’t let me be yours, no,
don’t let me be
نذار تو اشتباه من باشی

You know everybody makes mistakes
میدونی که هر کسی یه اشتباهی می کنه

Don’t let me be yours
نذار تو اشتباه من باشی

You know everybody makes mistakes
میدونی که هر کسی یه اشتباهی می کنه

Don’t let me be yours, no,
don’t let me be
نذار تو اشتباه من باشی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️