موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Killing In The Name از Rage Against The Machine با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 687 | ارسال توسط: می 29, 2022
موزیک ویدیو Killing In The Name از Rage Against The Machine با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Killing In The Name از Rage Against The Machine با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️ این آهنگ درباره خشونت مجریان قانونه بعضی از پلیس ها نژادپرست هستن و به قتل های نژادپراستانه مرتکب میشن ولی چون نشون پلیس دارن و آدم عادی نیستن در نتیجه کارشون موجه هستش و به ندرت محاکمه میشن و بازم به خشونت هایی نژادپرستانه شون ادامه میدن.


⚠️ 👈 تماشا و دانلود اجرای زنده 


Rage Against The Machine – Killing In The Name

Killing in the name of
کُشتَن به نامِ…(به نام خدا یا ایدئولوژی یا قانون یا…)ا

Some of those that work forces,
are the same that burn crosses
بعضی از کسایی که به عنوان مجریان قانون کار میکنن
کسایی هستن که بر علیه سیاه پوستا و یهودی ها و مسلمونا …هستن

Some of those that work forces,
are the same that burn crosses
بعضی از کسایی که به عنوان مجریان قانون کار میکنن
کسایی هستن که بر علیه سیاه پوستا و یهودی ها و مسلمونا …هستن

Some of those that work forces,
are the same that burn crosses
بعضی از کسایی که به عنوان مجریان قانون کار میکنن
کسایی هستن که بر علیه سیاه پوستا و یهودی ها و مسلمونا …هستن

Some of those that work forces,
are the same that burn crosses
بعضی از کسایی که به عنوان مجریان قانون کار میکنن
کسایی هستن که بر علیه سیاه پوستا و یهودی ها و مسلمونا …هستن

Killing in the name of
کُشتَن به نامِ…(به نام خدا یا ایدئولوژی یا قانون یا…)ا

Killing in the name of
کُشتَن به نامِ…ا

And now you do what they told ya
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی
(از طریق ایجاد ترس و سلب مسئولیت و یاد دادن به عدم پرسش کارشون رو پیش میبرن)

And now you do what they told ya
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی

And now you do what they told ya
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی

And now you do what they told ya
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی

And now you do what they told ya
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی

And now you do what they told ya
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی

And now you do what they told ya
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی

And now you do what they told ya
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی

And now you do what they told ya
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی

And now you do what they told ya
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی

And now you do what they told ya
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی

But now you do what they told ya
ولی حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی

Those who died are justified,
for wearing the badge, they’re the chosen whites
کسایی که کشته شدن قتلشون موجهه چون
قاتل ها نشون پلیس دارن و سفیدپوستای منتخب هستن

You justify those that died
by wearing the badge, they’re the chosen whites
تو قتل اونایی که مردن رو توجیه میکنی چون
قاتل ها نشون پلیس دارن و سفیدپوستای منتخب هستن

Those who died are justified,
for wearing the badge, they’re the chosen whites
کسایی که کشته شدن قتلشون موجهه چون
قاتل ها نشون پلیس دارن و سفیدپوستای منتخب هستن

You justify those that died
by wearing the badge, they’re the chosen whites
تو قتل اونایی که مردن رو توجیه میکنی چون
قاتل ها نشون پلیس دارن و سفیدپوستای منتخب هستن

Some of those that work forces,
are the same that burn crosses
بعضی از کسایی که به عنوان مجریان قانون کار میکنن
کسایی هستن که بر علیه سیاه پوستا و یهودی ها و مسلمونا …هستن

Some of those that work forces,
are the same that burn crosses
بعضی از کسایی که به عنوان مجریان قانون کار میکنن
کسایی هستن که بر علیه سیاه پوستا و یهودی ها و مسلمونا …هستن

Some of those that work forces,
are the same that burn crosses
بعضی از کسایی که به عنوان مجریان قانون کار میکنن
کسایی هستن که بر علیه سیاه پوستا و یهودی ها و مسلمونا …هستن

Some of those that work forces,
are the same that burn crosses
بعضی از کسایی که به عنوان مجریان قانون کار میکنن
کسایی هستن که بر علیه سیاه پوستا و یهودی ها و مسلمونا …هستن

Killing in the name of
کُشتَن به نامِ…ا

Killing in the name of
کُشتَن به نامِ…ا

And now you do what they told ya
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی

And now you do what they told ya
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی

And now you do what they told ya
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی

And now you do what they told ya
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی

And now you do what they told
ya, now you’re under control
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی
حالا تو تحت کنترل اونا هستی

And now you do what they told
ya, now you’re under control
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی
حالا تو تحت کنترل اونا هستی

And now you do what they told
ya, now you’re under control
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی
حالا تو تحت کنترل اونا هستی

And now you do what they told
ya, now you’re under control
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی
حالا تو تحت کنترل اونا هستی

And now you do what they told
ya, now you’re under control
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی
حالا تو تحت کنترل اونا هستی

And now you do what they told
ya, now you’re under control
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی
حالا تو تحت کنترل اونا هستی

And now you do what they told
ya, now you’re under control
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی
حالا تو تحت کنترل اونا هستی

And now you do what they told ya!
و حالا تو کاری که بهت گفته شده رو انجام میدی

Those who died are justified,
for wearing the badge, they’re the chosen whites
کسایی که کشته شدن قتلشون موجهه چون
قاتل ها نشون پلیس دارن و سفیدپوستای منتخب هستن

You justify those that died
by wearing the badge, they’re the chosen whites
تو قتل اونایی که مردن رو توجیه میکنی چون
قاتل ها نشون پلیس دارن و سفیدپوستای منتخب هستن

Those who died are justified,
for wearing the badge, they’re the chosen whites
کسایی که کشته شدن قتلشون موجهه چون
قاتل ها نشون پلیس دارن و سفیدپوستای منتخب هستن

You justify those that died
by wearing the badge, they’re the chosen whites
تو قتل اونایی که مردن رو توجیه میکنی چون
قاتل ها نشون پلیس دارن و سفیدپوستای منتخب هستن

Come on!
بجنب

Come on!
بجنب

F**k you, I won’t do what you tell me
لعنت بهت، من کاری که تو بهم بگی رو انجام نمیدم

F**k you, I won’t do what you tell me
لعنت بهت، من کاری که تو بهم بگی رو انجام نمیدم

F**k you, I won’t do what you tell me
لعنت بهت، من کاری که تو بهم بگی رو انجام نمیدم

F**k you, I won’t do what you tell me
لعنت بهت، من کاری که تو بهم بگی رو انجام نمیدم

F**k you, I won’t do what you tell me
لعنت بهت، من کاری که تو بهم بگی رو انجام نمیدم

F**k you, I won’t do what you tell me
لعنت بهت، من کاری که تو بهم بگی رو انجام نمیدم

F**k you, I won’t do what you tell me
لعنت بهت، من کاری که تو بهم بگی رو انجام نمیدم

F**k you, I won’t do what you tell me
لعنت بهت، من کاری که تو بهم بگی رو انجام نمیدم

F**k you, I won’t do what you tell me!
لعنت بهت، من کاری که تو بهم بگی رو انجام نمیدم

F**k you, I won’t do what you tell me!
لعنت بهت، من کاری که تو بهم بگی رو انجام نمیدم

F**k you, I won’t do what you tell me!
لعنت بهت، من کاری که تو بهم بگی رو انجام نمیدم

F**k you, I won’t do what you tell me!
لعنت بهت، من کاری که تو بهم بگی رو انجام نمیدم

F**k you, I won’t do what you tell me!
لعنت بهت، من کاری که تو بهم بگی رو انجام نمیدم

F**k you, I won’t do what you tell me!
لعنت بهت، من کاری که تو بهم بگی رو انجام نمیدم

F**k you, I won’t do what you tell me!
لعنت بهت، من کاری که تو بهم بگی رو انجام نمیدم

F**k you, I won’t do what you tell me!
لعنت بهت، من کاری که تو بهم بگی رو انجام نمیدم


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها
  • علی قربانی

    خیلی متن زیبایی داره
    یه جورایی به موردی اشاره میکنه که در همه جوامع به نوعهای مختلف وجود داره

    • Saeed Avril

      👌🏻

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

🔰اگر دوس دارید اسپانسر وبسایت سابریکا شوید
به لینک زیر مراجعه کنید یا به ادمین تلگرام پیام بدید