موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو You Say از Lauren Daigle با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1344 | ارسال توسط: سپتامبر 14, 2019
موزیک ویدیو You Say از Lauren Daigle با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو You Say از Lauren Daigle با زیرنویس فارسی و انگلیسی


لورن دِیگو : من این آهنگ رو درباره ایمان به خدا خوندم


Lauren Daigle – You Say

I keep fighting voices in my mind
that say I am not enough
من همش باصدای تو سرم که میگه من به اندازه کافی خوب نیستم میجنگم

Every single lie that tells me
I will never measure up
تک تک دروغایی که میگن که من هیچ وقت پیشزفت نمیکنم

Am I more than just the sum of
every high and every low?
من بیشتر از مجموعه ای از بالا پایین های زندگی هستم؟

Remind me once again just who
I am because I need to know
یه بار دیگه دوباره بهم یادآوری کن که کی هستم چون لازمه بدونم

You say I am loved when
I can′t feel a thing
تو میگی دوست داشته میشم وقتایی که هیچی حس نمیکنم

You say I am strong when
I think I am weak
تو میگی قوی هستم وقتایی که فکر میکنم ضعیفم

And You say I am held when
I am falling short
تو میگی نگهداشته میشم وقتایی که دارم میوفتادم

And when I don′t belong‚ oh
You say that I am Yours
وقتایی که به جایی تعلق ندارم تو میگی متعلق به توئم

And I believe‚ oh I believe
و من باور میکنم

What You say of me
چیزایی که بهم میگی رو

I believe
باور میکنم

The only thing that matters now
is everything You think of me
تنها چیزی که الان مهمه تمام چیزیه که تو درباره ام فکر میکنی

In You I find my worth‚ in
You I find my identity
ارزش و هویتمو در تو پیدا میکنم

You say I am loved when
I can′t feel a thing
تو میگی دوست داشته میشم وقتایی که هیچی حس نمیکنم

You say I am strong when
I think I am weak
تو میگی قوی هستم وقتایی که فکر میکنم ضعیفم

And You say I am held when
I am falling short
تو میگی نگهداشته میشم وقتایی که دارم میوفتادم

And when I don′t belong‚ oh
You say that I am Yours
وقتایی که به جایی تعلق ندارم تو میگی متعلق به توئم

And I believe‚ oh I believe
و من باور میکنم

What You say of me
چیزایی که بهم میگی رو

Oh‚ I believe
باور میکنم

Taking all I have and now I
am laying it at Your feet
دار و ندارم رو برمیدارم و به پای تو میریزم

You have every failure God‚
You have every victory
تو تمام شکست ها بزرگ و تمام پیروزی ها رو داری

You say I am loved when
I can′t feel a thing
تو میگی دوست داشته میشم وقتایی که هیچی حس نمیکنم

You say I am strong when
I think I am weak
تو میگی قوی هستم وقتایی که فکر میکنم ضعیفم

You say I am held when
I am falling short
تو میگی نگهداشته میشم وقتایی که دارم میوفتادم

When I don′t belong‚ oh You
say that I am Yours
وقتایی که به جایی تعلق ندارم تو میگی متعلق به توئم

And I believe‚ oh I believe
و من باور میکنم

What You say of me
چیزایی که بهم میگی رو

I believe
باور میکنم

Oh I believe‚ yes I believe
باور میکنم

What You say of me
چیزایی که بهم میگی رو

I believe
باور میکنم

کامنت ها