موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Yolla از Tarkan با زیرنویس فارسی و ترکی استانبولی
دفعات اجرا شده: 5587 | ارسال توسط: اکتبر 15, 2018
موزیک ویدیو Yolla از Tarkan با زیرنویس فارسی و ترکی استانبولی

Tarkan – Yolla

Bide baktım ki o da ne
یه نگاه انداختم که ببینم اونجا چیه

Sürü sürü bir sürü çile
گروه گروه غم و اندوه

Toplanmış geliyorlar Güle oynaya önüme
جمع شدنو دارن با رقص و شادی به طرف من میان

Hani sözdü bundan böyle Gülecektin yüzüme
پس چی شد، قول داده بودی که از این به بعد به روم بخندی

Yazıklar olsun sana çelme taktın yine
افسوس به تو که دوباره بهم پشت پا زدی

i̇çi̇me i̇çi̇me ata ata pat di̇ye patlayacağim valla
از بس تو خودم ریختم بخدا الانه که دیگه بترکم

Bu gidişle sonunda salıcam aklı çayıra
اینطور که پیش میره آخرش دیگه مُخم تعطیل میشه

Yolla yolla kaderim yolla Acıları bana yolla
بفرست،ای تقدیرم بفرست، تمام تلخی هارو برای من بفرست

Ne de olsa Dert babasıyım ya ben
هرچی که باشه، آخه من پدر دردم

Vur ya lafımı olur vur ya
بزن، هر حرفی که داری بزن

Düşene bir de sen vur ya
هرکسی که روی زمین افتاده رو یکی هم تو بزن

Ne de olsa Sabır taşıyım ya ben
هرچی که بشه، آخه من سنگ صبرم

Yolla yolla kaderim yolla Acıları bana yolla
بفرست،ای تقدیرم بفرست، تمام تلخی هارو برای من بفرست

Ne de olsa Dert babasıyım ya ben
هرچی که باشه، آخه من پدر دردم

Vur ya lafımı olur vur ya
بزن، هر حرفی که داری بزن

Düşene bir de sen vur ya
هرکسی که روی زمین افتاده رو یکی هم تو بزن

Ne de olsa Sabır taşıyım ya ben
هرچی که بشه، آخه من سنگ صبرم

bendeki̇ de can i̇nsanim en ni̇hayeti̇nde
در من جان وجود داره و درنهایت انسانم

tut, çek eli̇mden ümi̇di̇m uçurumun eşi̇ğinde
ای امیدم دست منو بگیرو منو از لبهی پرتگاه نجات بده

i̇çi̇me i̇çi̇me ata ata pat di̇ye patlayacağim valla
از بس تو خودم ریختم بخدا الانه که دیگه بترکم

Bu gidişle sonunda salıcam aklı çayıra
اینطور که پیش میره آخرش دیگه مُخم تعطیل میشه

Yolla yolla kaderim yolla Acıları bana yolla
بفرست،ای تقدیرم بفرست، تمام تلخی هارو برای من بفرست

Ne de olsa Dert babasıyım ya ben
هرچی که باشه، آخه من پدرخدای دردم

Vur ya lafımı olur vur ya
بزن، هر حرفی که داری بزن

Düşene bir de sen vur ya
هرکسی که روی زمین افتاده رو یکی هم تو بزن

Ne de olsa Sabır taşıyım ya ben
هرچی که بشه، آخه من سنگ صبرم

Yolla yolla kaderim yolla Acıları bana yolla
بفرست،ای تقدیرم بفرست، تمام تلخی هارو برای من بفرست

Ne de olsa Dert babasıyım ya ben
هرچی که باشه، آخه من خدای دردم

Vur ya lafımı olur vur ya
بزن، هر حرفی که داری بزن

Düşene bir de sen vur ya
هرکسی که روی زمین افتاده رو یکی هم تو بزن

Ne de olsa Sabır taşıyım ya ben
هرچی که بشه، آخه من سنگ صبرم

Ah benim şu bağrıyanık kalbim
آه ای دل غم دیده و آزرده خاطر من

Bir türlü gün yüzü göremedi
به یه طریقی یه روز خوشم ندید

Feleğin elinde oyuncak garibim
در دست روزگار فقط یه اسباب بازی غریبه ام

Bir türlü saadetini bilemedi
به یه طریقی از خوشبختی هیچی نفهمیدم

Ah benim şu bağrıyanık kalbim
آه ای دل غم دیده و آزرده خاطر من

Bir türlü gün yüzü göremedi
به یه طریقی یه روز خوشم ندید

Feleğin elinde oyuncak garibim
در دست روزگار فقط یه اسباب بازی غریبه ام

Bir türlü saadetini bilemedi
به یه طریقی از خوشبختی هیچی نفهمیدم

Yolla yolla kaderim yolla Acıları bana yolla
بفرست،ای تقدیرم بفرست، تمام تلخی هارو برای من بفرست

Ne de olsa Dert babasıyım ya ben
هرچی که باشه، آخه من پدر دردم

Vur ya lafımı olur vur ya
بزن، هر حرفی که داری بزن

Düşene bir de sen vur ya
هرکسی که روی زمین افتاده رو یکی هم تو بزن

Ne de olsa Sabır taşıyım ya ben
هرچی که بشه، آخه من سنگ صبرم

Yolla yolla kaderim yolla Acıları bana yolla
بفرست،ای تقدیرم بفرست، تمام تلخی هارو برای من بفرست

Ne de olsa Dert babasıyım ya ben
هرچی که باشه، آخه من خدای دردم

Vur ya lafımı olur vur ya
بزن، هر حرفی که داری بزن

Düşene bir de sen vur ya
هرکسی که روی زمین افتاده رو یکی هم تو بزن

Ne de olsa Sabır taşıyım ya ben
هرچی که بشه، آخه من سنگ صبرم

Yolla yolla kaderim yolla Acıları bana yolla
بفرست،ای تقدیرم بفرست، تمام تلخی هارو برای من بفرست

Ne de olsa Dert babasıyım ya ben
هرچی که باشه، آخه من پدر دردم

Vur ya lafımı olur vur ya
بزن، هر حرفی که داری بزن

Düşene bir de sen vur ya
هرکسی که روی زمین افتاده رو یکی هم تو بزن

Ne de olsa Sabır taşıyım ya ben
هرچی که بشه، آخه من سنگ صبرم

yolla
بفرست

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️