موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Westlife به نام Us against the world با زیرنویس
دفعات اجرا شده: 4635 | ارسال توسط: آوریل 24, 2017
موزیک ویدیو Westlife به نام Us against the world با زیرنویس

Westlife – Us Against the World

You and I, we’ve been at it so long
تو و من، در مدت طولاني در آن بوديم

I still got the strongest fire
من هنوز هم قوی ترین آتش رو دارم

You and I, we still know how to talk
من و تو ، هنوز ميدونيم چطوري صحبت كنيم

Know how to walk that wire
ميدونيم كه چطور رو سيم راه بريم(منظور شرايط سخت)

Sometimes I feel like The world is against me
گاهي احساس ميكنم دنيا بر عليه ماست

The sound of your voice, baby
‎‎طنين صداي تو،عزيزم

That’s what saves me
‎‎اين همون چيزيه كه منو نجات ميده

When we’re together I feel so invincible
وقتي با هميم احساس شكست نا پذيري ميكنم

Cause it’s us against the world
چون ما بر عليه دنياييم

You and me against them all
تو و من بر عليه همه آنها ييم

If you listen to these words
اگه به اين جمله ها گوش كني

Know that we are standing tall
ميفهمي كه داريم مقاومت ميكنيم

I don’t ever see the day that
I won’t catch you when you fall
تا به حال روزي رو نديدم كه زماني كه داري زمين ميخوري(شكست ميخوري) من نگيرمت

Cause it’s us against the world tonight
چون امشب ما بر عليه دنيا هستيم

Us against the world
ما در مقابل جهان

Against the world
علیه جهان

There’ll be days We’ll be on different sides but That doesn’t last too long
روز هايي خواهد بود كه ما در جناح هاي مختلف خواهيم بود
‎‎اما اين زياد طول نميكشه

We find ways to get it on track
ما راه هايي رو پيدا ميكنيم كه دوباره تو يه مسير قرار بگيريم

And know how to turn back on
و بدونيم چطور برگرديم

Sometimes I feel
گاهی احساس می کنم

I can’t keep it together
من نمی توانم اينو كنار هم نگهدارم

Then you hold me close
بعد تو منو نزديكت نگه ميداري

And you make it better
‎‎و بهترش ميكني

When I’m with you
زماني كه با تو هستم

I can feel so unbreakable
من میتونم احساس کنم که شکست ناپذیرم

Cause it’s us against the world
چون ما بر عليه دنيا هستيم

You and me against them all
تو و من بر عليه همه آنها ييم

If you listen to these words
اگه به اين جمله ها گوش كني

Know that we are standing tall
ميفهمي كه داريم مقاومت ميكنيم

I don’t ever see the day that
I won’t catch you when you fall
تا به حال روزي رو نديدم كه زماني كه داري زمين ميخوري(شكست ميخوري) من نگيرمت

Cause it’s us against the world tonight
چون امشب ما بر عليه دنيا هستيم

We’re not gonna break
ما قرار نيست شكست بخوريم

Cause we both still believe
چون ما هنوز باور داريم

We know what we’ve got
ميدونيم كه چي بدست اورديم

And we’ve got what we need alright
و ما چيزيو بدست اورديم كه نياز داريم

We’re doing something right
داريم بعضي چيزارو درست انجام ميديم

Cause it’s us against the world
چون ما بر عليه دنيا هستيم

You and me against them all
تو و من بر عليه همه آنها ييم

If you listen to these words
اگه به اين جمله ها گوش كني

Know that we are standing tall
ميفهمي كه داريم مقاومت ميكنيم

I don’t ever see the day that
I won’t catch you when you fall
تا به حال روزي رو نديدم كه زماني كه داري زمين ميخوري(شكست ميخوري) من نگيرمت

Us against the world
ما در مقابل جهان

You and me against them all
تو و من بر عليه همه آنها ييم

If you listen to these words
اگه به اين جمله ها گوش كني

Know that we are standing tall
ميفهمي كه داريم مقاومت ميكنيم

I don’t ever see the day that
I won’t catch you when you fall
تا به حال روزي رو نديدم كه زماني كه داري زمين ميخوري(شكست ميخوري) من نگيرمت

Us against the world
ما در مقابل جهان

Yeah it’s Us against the world
ما بر عليه دنيا هستيم

Us against the world tonight
امشب ما بر عليه دنيا هستيم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️