موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Too Good At Goodbyes از Sam Smith با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5132 | ارسال توسط: سپتامبر 23, 2017
موزیک ویدیو Too Good At Goodbyes از Sam Smith با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Sam Smith – Too Good At Goodbyes

You must think that I’m stupid
بايد فکر کرده باشي من احمقم

You must think that I’m a fool
بايد فکر کرده باشي من يه ابلهم

You must think that I’m new to this
فکر کردي اين موضوع برام جديده

But I have seen this all before
اما همه اينا رو قبلاً ديدم

I’m never gonna let you close to me
هرگز اجازه نخواهم داد به من نزديک شوي

Even though you mean the most to me
حتي اگر بيشترين اهميت رو برام داشته باشي

‘Cause every time I open up, it hurts
چون هر دفعه باهات حرف زدم، آسيب ديدم

So I’m never gonna get too close to you
پس ديگر هرگز به تو نزديک نخواهم شد

Even when I mean the most to you
حتي وقتي بيش از هرچيزي برايت اهميت داشته باشم

In case you go and leave me in the dirt
پس برو و به سرعت ازم دور شو

And every time you hurt me, the less that I cry
و هر بار که به من ضربه مي زني، کمتر گريه مي کنم

And every time you leave me, the quicker these tears dry
و هر بار که ترکم مي کني، اين اشکها سريعتر خشک ميشن

And every time you walk out, the less I love you
و هر بار که رابطه رو تمام ميکني، دوست داشتنم کمتر ميشه

Baby, we don’t stand a chance, it’s sad but it’s true
عزيزم، ما شانسي نداريم، ناراحت کنندس اما حقيقت داره

I’m way too good at goodbyes
من تو ،خدافظي کردن استادم

(I’m way too good at goodbyes)
من تو ،خدافظي کردن استادم

I’m way too good at goodbyes
من تو ،خدافظي کردن استادم

(I’m way too good at goodbyes)
من تو ،خدافظي کردن استادم

I know you’re thinkin’ I’m heartless
مي دونم فکر مي کني بي احساسم

I know you’re thinkin’ I’m cold
مي دونم حس مي کني من سردم

I’m just protectin’ my innocence
من فقط از پاکي خودم دفاع مي کنم

I’m just protectin’ my soul
من فقط از روحم محافظت مي کنم

I’m never gonna let you close to me
هرگز اجازه نخواهم داد به من نزديک شوي

Even though you mean the most to me
حتي اگر بيشترين اهميت رو برام داشته باشي

‘Cause every time I open up, it hurts
چون هر دفعه باهات حرف زدم، آسيب ديدم

So I’m never gonna get too close to you
پس ديگر هرگز به تو نزديک نخواهم شد

Even when I mean the most to you
حتي وقتي بيش از هرچيزي برايت اهميت داشته باشم

In case you go and leave me in the dirt
پس برو و به سرعت ازم دور شو

And every time you hurt me, the less that I cry
و هر بار که به من ضربه مي زني، کمتر گريه مي کنم

And every time you leave me, the quicker these tears dry
و هر بار که ترکم مي کني، اين اشکها سريعتر خشک ميشن

And every time you walk out, the less I love you
و هر بار که رابطه رو تمام ميکني، دوست داشتنم کمتر ميشه

Baby, we don’t stand a chance, it’s sad but it’s true
عزيزم، ما شانسي نداريم، ناراحت کنندس اما حقيقت داره

I’m way too good at goodbyes
من تو، خداحافظي استادم

(I’m way too good at goodbyes)
من تو ،خداحافظي استادم

I’m way too good at goodbyes
من تو، خداحافظي استادم

(I’m way too good at goodbyes)
من تو ،خداحافظي استادم

No way that you’ll see me cry
امکان نداره که تو گریه ی منو ببینی

(No way that you’ll see me cry)
امکان نداره که تو گریه ی منو ببینی

I’m way too good at goodbyes
من تو، خداحافظي استادم

(I’m way too good at goodbyes)
من تو ،خداحافظي استادم

No, no, no, no, no
(I’m way too good at goodbyes)
من تو ،خداحافظي استادم

(No way that you’ll see me cry)
امکان نداره که تو گریه ی منو ببینی

Ahhh~

(I’m way too good at goodbyes)
من تو ،خداحافظي استادم

And every time you hurt me, the less that I cry
و هر بار که به من ضربه مي زني، کمتر گريه مي کنم

And every time you leave me, the quicker these tears dry
و هر بار که ترکم مي کني، اين اشکها سريعتر خشک ميشن

And every time you walk out, the less I love you
و هر بار که اين رابطه رو تمام ميکني، دوست داشتنم کمتر ميشه

Baby, we don’t stand a chance, it’s sad but it’s true
عزيزم، ما شانسي نداريم، ناراحت کنندس اما حقيقت داره

I’m way too good at goodbyes
من تو خداحافظي استادم

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

🔰اگر دوس دارید اسپانسر وبسایت سابریکا شوید
به لینک زیر مراجعه کنید یا به ادمین تلگرام پیام بدید