موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Team از Lorde با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5391 | ارسال توسط: اکتبر 20, 2016
موزیک ویدیو Team از Lorde با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Lorde – Team

Wait ’til you’re announced
صبر کن تا وقتی بهت اعلام بشه

We’ve not yet lost all our graces
ما همه بخششمون رو از بین نخواهیم برد

The hounds will stay in chains
سگ تازی در زنجیرش خواهد ماند

Look upon your greatness that you’ll send the call out
با بزرگیت نگاه کن بعد میتونی صدا بزنی

Send the call out
صدا بزنی

Call all the ladies out
همه خانمها رو صدا بزنی

They’re in their finery
آنها در لباسها و جواهراتشون هستن

A hundred jewels on throats
صدها جواهر بر گردنهاشون

A hundred jewels between teeth
صدها جواهر بین دندونهاشون

Now bring my boys in
حالا پسرهای من وارد کنید

Their skin in craters like the moon
پوست آنها در فرورفتگیها مثل ماه میمونه

The moon we love like a brother, while he glows through the room
ماهی که ما مثل برادر دوستش داریم
وقتی او در میان اتاق می درخشد

Dancin’ around the lies we tell
میرقصند دور دروغهایی که ما گفتیم

Dancin’ around big eyes as well
میرقصند دور چشمهای بزرگ به خوبی

Even the comatose they don’t dance and tell
حتی بیهوشا نمیرقصن و حرف نمیزنن

We live in cities you’ll never see on screen
ما در شهرهایی زندگی میکنیم که شما هیچوقت روی صفحه نخواهید دید

Not very pretty, but we sure know how to run things
نه خیلی زیبا,اما ما مطمینیم چطور چیزها رو ادامه بدیم

Living in ruins of the palace within my dreams
زندگی میکنیم در خرابه های کاخ در رویاهایمان

And you know, we’re on each other’s team
و تو میدونی,ما هر دو تو تیم همدیگه ایم

I’m kind of over getting told to throw my hands up in the air
من یجوریم که خیلی باید بهم گفته بشه تا دستهامو تو هوا پرتاب کنم

So there
بعد

So all the cups got broke, shards beneath our feet
بعد همه فنجونا می شکنند,خرده ها زیر پاهایمان هستند

But it wasn’t my fault
اما این تقصیر من نبود

And everyone’s competing for a love they won’t receive
و هرکسی که برای عشق رقابت میکنه به دستش نخواهد اورد

‘Cause what this palace wants is release
چون آنچه که این قصر میخواد رها شدنه

We live in cities you’ll never see on screen
ما در شهرهایی زندگی میکنیم که شما هیچوقت روی صفحه نخواهید دید

Not very pretty, but we sure know how to run things
نه خیلی زیبا,اما ما مطمینیم چطور چیزها رو ادامه بدیم

Living in ruins of the palace within my dreams
زندگی میکنیم در خرابه های کاخ در رویاهایمان

And you know, we’re on each other’s team
و تو میدونی,ما هر دو تو تیم همدیگه ایم

I’m kind of over getting told to throw my hands up in the air
من یجوریم که خیلی باید بهم گفته بشه تا دستهامو تو هوا پرتاب کنم

So there
بعد

I’m kinda older than I was when I revelled without a care
من یجورایی پیرتر شدم از زمانی که بدون توجه شادی میکردم

So there
بعد

We live in cities you’ll never see on screen
ما در شهرهایی زندگی میکنیم که شما هیچوقت روی صفحه نخواهید دید

Not very pretty, but we sure know how to run things
نه خیلی زیبا,اما ما مطمینیم چطور چیزها رو ادامه بدیم

Living in ruins of the palace within my dreams
زندگی میکنیم در خرابه های کاخ در رویاهایمان

And you know, we’re on each other’s team
و تو میدونی,ما هر دو تو تیم همدیگه ایم

We’re on each other’s team
ما هر دو تو تیم همدیگه ایم

And you know, we’re on each other’s team
و تو میدونی,ما هر دو تو تیم همدیگه ایم

We’re on each other’s team
ما هر دو تو تیم همدیگه ایم

And you know, and you know, and you know
و تو میدونی,ما هر دو تو تیم همدیگه ایم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • fatemeh

    Thank you so much

    • Saeed Avril

      💖
      🌹