موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Stop Me From Falling از Kylie Minogue feat. Gente De Zona با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4752 | ارسال توسط: ژوئن 10, 2018
موزیک ویدیو Stop Me From Falling از Kylie Minogue feat. Gente De Zona با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Kylie Minogue – Stop Me From Falling feat. Gente De Zona

 

Somehow we′ve always been together
یه جورایی همیشه با هم بودیم

But never got together
ولی هیچ وقت با هم وقت نگذروندیم

I never felt the pressure ′til now
هیچ وقت تا حالا حس نکرده بودم که تحت فشارم

There′s something in the air
یه چیزی تو هواست

I am here and You are just there
من اینجام و تو اونجایی(پیش هم نیستیم)

I can′t pretend that I don′t care
نمیتونم تظاهر کنم که واسم مهم نیست

Yeah

One day I might get it right
یه روز ممکنه موفق بشم

Am I ready for tonight?
برای امشب آماده ام؟

Yeah

Caution‚ caution‚ amber lights
توجه،توجه، نور کهربایی

Still can′t get you off my mind
هنوز نمیتونم از سرم بیرونت کنم

Don′t know how‚ I don′t know where
نمیدونم چطور،نمیدونم کجا

But We are becoming more than friends
ولی رابطه مون بیشتر از دو دوست معمولی شد

Getting closer to the edge
دارم به لبه نزدیک تر میشم

Stop me from falling
نذار خودمو بندازم پایین

Shoulda seen the warning sign
باید تابلو اخطار رو میدیدم

Now We are running out of time
ولی الان دیگه داریم به ته خط میرسیم

Kinda wanna cross the line
یه جورایی میخوام از خط قرمزا بگذرم

Stop me from falling
نذار خودمو بندازم

For you
به خاطر تو

For you
به خاطر تو

Stop me from falling
نذار خودمو بندازم

For you
به خاطر تو

For you
به خاطر تو

Stop me from falling
نذار خودمو بندازم

Esto que yo siento Te juro que yo no lo entiendo
One risk from lying on your shoulder
یه ریسک کردم و به شونه ات تکیه کردم

No sé cómo pasó Sólo sé que tú me tienes loco‚ mi amor
When I was feeling colder And now I can’t get over One kiss
من آدم خیلی سردی بودم ولی الان نمیتونم یه بوسه رو فراموش کنم

De ti me he enamorado
a dangerous situation
یه موقعیت خطرناک

Ahora dime qué hago
I’m lost in hesitation
من تو شک و تردید گم شدم

Ay‚ dime tú si sientes lo mismo que yo
My heart’s a little shaking
قلبم یه کم میلرزه

Yeah

One day I might get it right
یه روز ممکنه موفق بشم

Am I ready for tonight?
برای امشب آماده ام؟

Yeah

Gente De Zona

Yeah,Si quererte no es prohibido
Yeah, caution, caution, amber lights
توجه،توجه، نور کهربایی

Yo quiero mi vida contigo
Stuck, can’t get you off my mind
هنوز نمیتونم از سرم بیرونت کنم

Don′t know how‚ I don′t know where
نمیدونم چطور،نمیدونم کجا

But We are becoming more than friends
ولی رابطه مون بیشتر از دو دوست معمولی شد

Getting closer to the edge
دارم به لبه نزدیک تر میشم

Stop me from falling
نذار خودمو بندازم پایین

Shoulda seen the warning sign
باید تابلو اخطار رو میدیدم

Now We are running out of time
ولی الان دیگه داریم به ته خط میرسیم

Kinda wanna cross the line
یه جورایی میخوام از خط قرمزا بگذرم

Stop me from falling
نذار خودمو بندازم

For you
به خاطر تو

No diré que no
For you
به خاطر تو

Que tú también lo quieres
Stop me from falling
نذار خودمو بندازم

For you
به خاطر تو

Si por ti muero yo
If I die for you
اگه برات بمیرم

Tú por mí te mueres
you die for me
تو هم برام میمیری

No digas que no
Do not say no
نگو “نه”

Que tú también lo quieres
Stop me from falling
نذار خودمو بندازم

Si por ti muero yo
If I die for you
اگه برات بمیرم

Stop me from falling
نذار خودمو بندازم پایین

Don′t know how‚ I don′t know where
نمیدونم چطور،نمیدونم کجا

But We are becoming more than friends
ولی رابطه مون بیشتر از دو دوست معمولی شد

Getting closer to the edge
دارم به لبه نزدیک تر میشم

Stop me from falling
نذار خودمو بندازم پایین

Shoulda seen the warning sign
باید تابلو اخطار رو میدیدم

Now We are running out of time
ولی الان دیگه داریم به ته خط میرسیم

Kinda wanna cross the line
یه جورایی میخوام از خط قرمزا بگذرم

Stop me from falling
نذار خودمو بندازم پایین

For you
به خاطر تو

No diré que no
I will not say no
من نمیگم”نه”

Que tú también lo quieres
when you want it too
وقتی که تو هم میخوایش

Si por ti muero yo
If I die for you
اگه برات بمیرم

Tú por mí te mueres
you die for me
تو هم برام میمیری

No digas que no
Do not say no
نگو “نه”

Que tú también lo quieres
when you want it too
وقتی خودتم میخوایش

Si por ti muero yo
If I die for you
اگه برات بمیرم

Stop me from falling
نذار خودمو بندازم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها