موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Sign of the Times از Harry Styles با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3722 | ارسال توسط: می 14, 2019
موزیک ویدیو Sign of the Times از Harry Styles با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Harry Styles – Sign of the Times


👈🏻 ورود به پست اجرای زنده این آهنگ


Just stop your crying‚ It
is a sign of the times
فقط دیگه گریه نکن، این نشونه ای از لحظه هاست

Welcome to the final show Hope
You are wearing your
خوش اومدی به آخرین اجرام، امیدوارم که

best clothes You can′t bribe
the door on your way
بهترین لباسات رو بپوشی، نمیتونی به دری که تو رو

to the sky You look pretty
good down here But you
به آسمونها میرسونه رشوه بدی، اینجا خیلی خوشگل بنظر میای، اما تو

ain′t really good We never learn‚
we been here before
خیلی هم خوب نیستی، هرگز نفهمیدیم قبلا اینجا بودیم

Why are we always stuck and
running from the bullets?
چرا همیشه میچسبیم به هم و از گلوله ها (سختی ها) فرار میکنیم

The bullets?
گلوله ها (سختی ها)؟

We never learn‚ we been
here before Why are we
هرگز نفهمیدیم، قبلا اینجا بودیم، چرا

always stuck and running
from The bullets?
همیشه به هم میچسبیم و از سختی ها فرار میکنیم؟

The bullets?
سختی ها؟

Just stop your crying‚ It
is a sign of the times
فقط دیگه گریه نکن، این نشونه ای از لحظه هاست

We gotta get away from here
We gotta get away
باید از اینجا دور بشیم، باید دور بشیم

from here Just stop your crying‚
it′ll be alright
از اینجا به بعد فقط دیگه گریه نکن، درست میشه

They told me that the end is
near We gotta get away
بهم گفتن که پایان نزدیکه باید از هم دوری کنیم

from here Just stop your crying‚
have the time of
از اینجا به بعد فقط دیگه گریه نکن، زمانی داری که

your life Breaking through
the atmosphere And things
برای زندگیت از بین این سختی ها و جو ملتهبش راهی پیدا کنی و

are pretty good from here
Remember everything will
این سختی ها از اینجا خیلی خوب به نظر میان، یادت باشه همه چیز

be alright We can met again
somewhere Somewhere
درست میشه، دوباره میتونیم همدیگه رو یه جایی ببینیم

far away from here We never
learn‚ we been here
خیلی دور تر از اینجا، هرگز نفهمیدیم، که قبلا اینجا بودیم

before Why are we always stuck
and running from the
چرا همیشه به هم میچسبیم و فرار میکنیم

bullets? The bullets?
از سختی ها؟ سختی ها؟

We never learn‚ we been
here before Why are we
هیچوقت نفهمیدیم، که قبلا اینجا بودیم، چرا

always stuck and running
from The bullets?
همیشه همدیگه رو بغل میکنیم و از سختی ها فرار میکنیم؟

The bullets?
سختی ها؟

Just stop your crying‚ It
is a sign of the times
فقط دیگه گریه نکن، این نشونه ای از لحظه هاست

We gotta get away from here
We gotta get away
باید از اینجا دور بشیم، باید دور بشیم

from here Stop your crying‚
baby‚ it′ll be
از اینجا، فقط دیگه گریه نکن عزیزم،

alright They told me that
the end is near We gotta
درست میشه، گفتن که ته خط نزدیکه، باید

get away from here We never
learn‚ we been here
از اینجا دور بشیم، هیچوقت نفهمیدیم که، اینجا بودیم

before Why are we always stuck
and running from The
قبلا، چرا همیشه همدیگه رو بغل میکنیم و فرار میکنیم

bullets?
از سختی ها؟

The bullets?
از سختی ها؟

We never learn‚ we been
here before Why are we
هیچوقت نفهمیدیم، که قبلا اینجا بودیم، چرا

always stuck and running
from The bullets?
همیشه همدیگه رو بغل میکنیم و از سختی ها فرار میکنیم

The bullets?
از سختی ها؟

We don′t talk enough‚ we should
open up Before It is
به اندازه ای که باید صحبت نمیکنیم، بهتره که خجالت نکشبم و شروع کنبم به صحبت کردن، قبل از اینکه

all too much Will we ever learn?
این کم صحبتی ها زیاد بشن، بالاخره یاد میگیریم؟

We′ve been here before It
is just what we know
قبلا اینجا بودیم، این تنها چیزیه که میدونیم

Stop your crying‚ baby‚ It
is a sign of the times
فقط دیگه گریه نکن، عزیزم، این نشونه ای از لحظه هاست

We gotta get away‚ we got to
get away We got to get
باید از اینجا دور بشیم، باید بریم، باید بریم

away‚ we got to get away We
got to get away We got
باید دور بشیم، باید بریم، باید

to‚ we got to run We got to‚
we got to run We got
باید فرار کنیم، باید، باید بدویم، باید

to‚ we got to run
باید بدویم و بریم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • فاطمه

    عاشق این اهنگشممممم
    خیلی خوبهههه

  • F

    یکی ازبیهترین اهنگایییه که شنیدم ازهری😍😍😍لطفاااااااااااهنگ from dining the tabaleروهم توسایتتون بزارین عااااااااالی میشه

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️