موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Same Old Love از Selena Gomez با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 14943 | ارسال توسط: نوامبر 15, 2017
موزیک ویدیو Same Old Love از Selena Gomez با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Selena Gomez – Same Old Love

Take away your things and go
وسایلت رو جمع کن و برو

You can’t take back what you said
نمیتونی حرفی که زدی رو پس بگیری

I know
میدونم

I’ve heard it all before
همه ی اینارو قبلا شنیدم

At least a million times
دست کم یک میلیون بار

I’m not one to forget
من کسی نیستم که فراموش کنم

You know
میدونی

I don’t believe
من باور نمیکنم

I don’t believe it
باورش نمیکنم

You left in peace
تو در آرامش رفتی

Left me in pieces
منو تیکه تیکه رها کردی

Too hard to breathe
خیلی سخته که نفس بکشم

I’m on my knees
من زانو زدم

Right now
در حال حاضر

Right now, ‘ow
در حال حاضر

I’m so sick of that same old love
من حسابی خسته ام از اون عشق قدیمی

That s—, it tears me up
این لعنتی منو تیکه پاره میکنه

I’m so sick of that same old love
من حسابی خسته ام از اون عشق قدیمی

My body’s had enough
جسمم به اندازه ی کافی تجربه ش کرده (دیگه بسمه)

Oh

Oh, (that same old love)

Oh

Oh, (that same old love)
اوه, اون عشق قدیمی

I’m so sick of that same old love
من حسابی خسته ام از اون عشق قدیمی

Feels like I’ve blown apart
انگار منفجر شدم

I’m so sick of that same old love
من حسابی خسته ام از اون عشق قدیمی

The kind that breaks your heart
اون نوعی از عشق که قلبت رو میشکونه

Oh

Oh, (that same old love)

Oh

Oh, (that same old love)
اوه, اون عشق قدیمی

I’m not spending any time
من دیگه هیچ وقتی نمیگذرونم

Wasting tonight on you
و امشبو حروم تو نمیکنم

I know
میدونم

I’ve heard it all
همشو قبلا شنیدم

So don’t you try and change your mind
پس سعی نکن و نظرتو عوض کن

Cause I won’t be changing too, you know
چون منم تغییر نخواهم کرد, میدونی

You can’t believe
نمیتونی باور کنی

Still can’t believe it
هنوزم نمیتونی باورش کنی

You left in peace
تو در آرامش رفتی

Left me in pieces
منو تیکه تیکه رها کردی

Too hard to breathe
خیلی سخته که نفس بکشم

I’m on my knees
من زانو زدم

Right now
در حال حاضر

Right now, ‘ow
در حال حاضر

I’m so sick of that same old love
من حسابی خسته ام از اون عشق قدیمی

That s—, it tears me up
این لعنتی منو تیکه پاره میکنه

I’m so sick of that same old love
من حسابی خسته ام از اون عشق قدیمی

My body’s had enough
جسمم به اندازه ی کافی تجربه ش کرده (دیگه بسمه)

Oh

Oh, (that same old love)

Oh

Oh, (that same old love)
اوه, اون عشق قدیمی

I’m so sick of that same old love
من حسابی خسته ام از اون عشق قدیمی

Feels like I’ve blown apart
انگار منفجر شدم

I’m so sick of that same old love
من حسابی خسته ام از اون عشق قدیمی

The kind that breaks your heart
اون نوعی از عشق که قلبت رو میشکونه

Oh

Oh, (that same old love)

Oh

Oh, (that same old love)
اوه, اون عشق قدیمی

I’m so sick of that
من حسابی خسته م ازش

So sick of that love
خسته از اون عشق

I’m so sick of that
من حسابی خسته م ازش

So sick of that love
خسته از اون عشق

I’m so sick of that
من حسابی خسته م ازش

So sick of that love
خسته از اون عشق

I’m so sick of that
من حسابی خسته م ازش

So sick of that love
خسته از اون عشق

I’m so sick of that same old love
من حسابی خسته ام از اون عشق قدیمی

That s—, it tears me up
این لعنتی منو تیکه پاره میکنه

I’m so sick of that same old love
من حسابی خسته ام از اون عشق قدیمی

My body’s had enough
جسمم به اندازه ی کافی تجربه ش کرده (دیگه بسمه)

Oh

Oh, (that same old love)

Oh

Oh, (that same old love)
اوه, اون عشق قدیمی

I’m so sick of that same old love
من حسابی خسته ام از اون عشق قدیمی

Feels like I’ve blown apart
انگار منفجر شدم

I’m so sick of that same old love
من حسابی خسته ام از اون عشق قدیمی

The kind that breaks your heart
اون نوعی از عشق که قلبت رو میشکونه

Oh

Oh, (that same old love)

Oh

Oh, (that same old love)
اوه, اون عشق قدیمی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️