موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Rehab از Rihanna ft. Justin Timberlake با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2924 | ارسال توسط: می 27, 2021
موزیک ویدیو Rehab از Rihanna ft. Justin Timberlake با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Rehab از Rihanna ft. Justin Timberlake با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️  این آهنگ در باره یه رابطه پیچیده ست که ریانا، طرف مقابل رو خیلی دوست داره در حالی که پسره بهش بی اعتنایی میکنه و ریانا نمیدونه اصن چرا یه همین پسری رو دوست داره.


Rihanna – Rehab ft. Justin Timberlake

Baby‚ baby
عزیزم عزیزم

When we first met‚ I never
felt something so strong
وقتی هم دیگه رو برای بار اول دیدم
من اصلا حس شدیدی بهت نداشتم

You were like my lover
and my best friend
تو هم عشقم بودی و هم بهترین دوستم بودی

All wrapped in one with a ribbon on it
همه چیو کادو پیچ شده با یه ربان روش داشتی
(همه چی تموم بودی)

And all of a sudden you went and left
ولی یهویی تو گذاشتی و رفتی

I didn′t know how to follow
نمیدونستم چه جوری دنبالت بیام

It is like a shock that spun me around
انگار شک بهم وارد شد و منو دور خودم چرخوند

And now my heart′s dead
و حالا قلبم مرده

I feel so empty and hollow
احساس پوچی و خالی بودن میکنم

And I never gave myself to another
the way I gave it to you
هیچ وقت خودمو همونطور که به دستای تو
سپردم به دستای کس دیگه ای نمیسپارم

You don′t even recognize the
ways you hurt me‚ do you?
تو حتی نمیفهمی که چقدر بهم آسیب زدی، مگه نه؟

It is gona take a miracle
to bring me back
یه معجزه لازمه که منو دوباره به زندگی برگردونه

And You are the one to blame
و تو کسی هستی که مقصری

And now I feel like
و حالا حس میکنم انگار

Oh‚ You are the reason
why I am thinking
تو دلیل این هستی که من فکر میکنم

I don′t wanna smoke on these
cigarettes no more
دیگه نمیخوام این سیگار ها رو بکشم
(عشقم به تو مثل سیگار سمی و خطرناکه و من میخوام ترکش کنم)

I guess that′s what I get
for wishful thinking
فکر کنم این(بلاهایی که سرم آوردی)نتیجه فکرهای توخالی داشتنه

I should have never let
you enter my door
نباید هرگز میذاشتم وارد قلبم بشی

Next time you wanna go on and leave
دفعه بعد که بخوای ولم کنی و فراموشم کنی

I should just let you go on and do it
من باید بذارم بری و ولم کنی

′Cause now I am using like I bleed
چون الان دیگه من دارم برای آروم کردن دردم مصرفت میکنم
(منظورش اینه که عشقش مثل مواد مخدریه که برای آروم کردن دردهاش
مصرفش میکنه و خود اون مواد هم داره بهش آسیب میزنه)

It is like I checked into rehab
انگاری که وارد مرکز ترک اعتیاد شدم

And‚ baby‚ You are my disease
و عزیزم تو بیماری من هستی

It is like I checked into rehab
انگاری که وارد مرکز ترک اعتیاد شدم

And‚ baby‚ You are my disease
و عزیزم تو بیماری من هستی

I gotta check into rehab
باید به یه مرکز بازپروری برم

′Cause‚ baby‚ You are my disease
چون تو بیماری من هستی عزیزم

I gotta check into rehab
باید به یه مرکز بازپروری برم

′Cause‚ baby‚ You are my disease
چون تو بیماری من هستی عزیزم

Damn‚ ain′t it crazy when
You are love swept?
لعنت، وقتی تو واقعا عاشقمی همه چی دیوونه کننده نمیشه؟

You had do anything for
the one you love
تو برای کسی که دوسش داری دست به هر کاری میزنی

′Cause anytime that you needed
me I had be there
چون هر بار که بهم نیازی داشتی من کنارت بودم

It is like you were my favorite drug
انگار که تو مواد مخدر مورد علاقه ام بودی

The only problem is that
you was using me
تنها مشکل این بود که تو ازم سواستفاده میکردی

In a different way than
I was using you
متفاوت از جوری که من تو رو(مثل مواد)مصرف میکردم

But now that I know It
is not meant to be
ولی حالا که میدونم قسمت نیست که با هم باشیم

It gotta go‚ I gotta wean
myself off of you
باید بذارم برم،باید خودمو از تو ترک بدم

And I never gave myself to another
the way I gave it to you
هیچ وقت خودمو همونطور که به دستای تو
سپردم به دستای کس دیگه ای نمیسپارم

You don′t even recognize the
way you hurt me‚ do you?
تو حتی نمیفهمی که چقدر بهم آسیب زدی، مگه نه؟

It is gona take a miracle
to bring me back
یه معجزه لازمه که منو دوباره به زندگی برگردونه

And You are the one to blame
و تو کسی هستی که مقصری

′Cause now I feel like
و حالا حس میکنم انگار

Oh‚ You are the reason
why I am thinking
تو دلیل این هستی که من فکر میکنم

I don′t wanna smoke on these
cigarettes no more
دیگه نمیخوام این سیگار ها رو بکشم

I guess that′s what I get
for wishful thinking
فکر کنم این، نتیجه فکرهای پوچ داشتنه

I should have never let
you enter my door
نباید هرگز میذاشتم وارد قلبم بشی

Next time you wanna go on and leave
دفعه بعد که بخوای ولم کنی و فراموشم کنی

I should just let you go on and do it
من باید بذارم بری و ولم کنی

′Cause now I am using like I bleed
چون الان دیگه من دارم برای آروم کردن دردم مصرفت میکنم

It is like I checked into rehab
انگاری که وارد مرکز ترک اعتیاد شدم

And‚ baby‚ You are my disease
و عزیزم تو بیماری من هستی

It is like I checked into rehab
انگاری که وارد مرکز ترک اعتیاد شدم

And‚ baby‚ You are my disease
و عزیزم تو بیماری من هستی

I gotta check into rehab
باید به یه مرکز بازپروری برم

′Cause‚ baby‚ You are my disease
چون تو بیماری من هستی عزیزم

I gotta check into rehab
باید به یه مرکز بازپروری برم

′Cause‚ baby‚ You are my disease
چون تو بیماری من هستی عزیزم

(Uh‚ now‚ ladies‚ gimme that)
حالا خانم ها، توجهت به من باشه

(Uh‚ now gimme that)
حالا توجهت به من باشه

Oh‚ You are the reason
why I am thinking
تو دلیل این هستی که من فکر میکنم

I don′t wanna smoke on these
cigarettes no more
دیگه نمیخوام این سیگار ها رو بکشم

I guess that′s what I get
for wishful thinking
فکر کنم این، نتیجه فکرهای بیخود و بی اساس داشتنه

I should have never let
you enter my door
نباید هرگز میذاشتم وارد قلبم بشی

Next time you wanna go on and leave
دفعه بعد که بخوای ولم کنی و فراموشم کنی

I should just let you go on and do it
من باید بذارم بری و ولم کنی

′Cause now I am using like I bleed
چون الان دیگه من دارم برای آروم کردن دردم مصرفت میکنم

It is like I checked into rehab
انگاری که وارد مرکز ترک اعتیاد شدم

And‚ baby‚ You are my disease
و عزیزم تو بیماری من هستی

It is like I checked into rehab
انگاری که وارد مرکز ترک اعتیاد شدم

And‚ baby‚ You are my disease
و عزیزم تو بیماری من هستی

I gotta check into rehab
باید به یه مرکز بازپروری برم

′Cause‚ baby‚ You are my disease
چون تو بیماری من هستی عزیزم

I gotta check into rehab
باید به یه مرکز بازپروری برم

′Cause‚ baby‚ You are my disease
چون تو بیماری من هستی عزیزم


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️