موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Pray For Me از The Weeknd, Kendrick Lamar با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5288 | ارسال توسط: می 18, 2018
موزیک ویدیو Pray For Me از The Weeknd, Kendrick Lamar با زیرنویس فارسی و انگلیسی

The Weeknd, Kendrick Lamar – Pray For Me (Lyric Video)

I am always ready for a war again
من همیشه برای یه جنگِ دوباره آمادم

Go down that road again
تا ته اون جاده برو دوباره

It is all the same
همش مثل همه

I am always ready to take a life again
من همیشه آماده م که دوباره زندگی کسی رو بگیرم

You know I will ride again
تو میدونی که من دوباره میرونم

It is all the same (oh‚ oh‚ oh)
همش مثل همه

Tell me who′s gon′ save me from myself
بهم بگو کی قراره منو از دست خودم نجات بده

When this life is all I know
وقتی که این زندگی همه ی اون چیزیه که من بلدم

Tell me who′s gon′ save
me from this hell
بهم بگو کی قراره منو از این جهنم نجات بده

Without you‚ I am all alone
بدون تو, من تنهای تنهام

Who gon′ pray for me?
کی واسم دعا میکنه؟

Take my pain for me?
کی دردمو ازم میگیره؟

Save my soul for me?
کی روحمو واسم نجات میده؟

′Cos I am alone‚ you see
چون من تنهام, میدونی

If I am gon′ die for you
اگه من قراره واسه تو بمیرم

If I am gon′ kill for you
اگه من قراره واست آدم بکشم

Then I will spill this
blood for you‚ hey
پس من این خون رو برای تو میریزم, هی

I fight the world‚ I fight
you‚ I fight myself
با دنیا میجنگم, با تو میجنگم, با خودم میجنگم

I fight God‚ just tell me
how many burdens left
با خدا میجنگم, فقط بهمون بگو چندتا بار دیگه باقی مونده

I fight pain and hurricanes‚
today I wept
با درد و طوفانها میجنگم
امروز گریه کردم

I am tryna fight back tears‚
flood on my doorsteps
من سعی میکنم با سیل اشکی که روی پله های جلوی درمه بجنگم

Life a livin′ hell‚ puddles
of blood in the streets
زندگی یه جهنم زنده س
چاله های خون توی خیابون

Shooters on top of the building‚
government aid ain′t relief
تیراندازها بالای ساختمون ها
کمک های دولت به درد نمیخورن

Earthquake‚ the body drop‚
the ground breaks
زلزله
بدن سقوط میکنه
زمین ترک میخوره

The poor run with smoke
lungs and Scarface
فقرا با دود اداره میشن
ریه ها و فیلم صورت زخمی

Who need a hero? (Hero)
کی به یه قهرمان نیاز داره؟

You need a hero‚ look in the
mirror‚ there go your hero
به یه قهرمان نیاز داری؟ به آیینه نگاه کن, این قهرمان توعه

Who on the front lines at
ground zero? (Hero)
کی توی صف های جلویی زمین صفره؟

My heart don′t skip a beat‚ even when
hard times bumps the needle
قلب من یه تپش رو هم جا نمیندازه, حتی وقتی سختیای زندگی بهش سوزن فرو میکنن

Mass destruction and mass corruption
زوال و تباهی

The souls of sufferin′ men
روح های انسان های در حال عذاب

Clutchin′ on deaf ears again‚
rapture is comin′
چنگ زدن دوباره به گوش های کر
شور و وجد توی راهه

It is all prophecy and if I gotta be
sacrificed for the greater good
همش رسالته و اگر قراره برای چیز بزرگتر و مهمتری قربانی بشم

Then that′s what it gotta be
پس این اون چیزیه که باید باشه

Who gon′ pray for me?
کی واسم دعا میکنه؟

Take my pain for me?
کی دردمو ازم میگیره؟

Save my soul for me?
کی روحمو واسم نجات میده؟

′Cos I am alone‚ you see
چون من تنهام, میدونی

If I am gon′ die for you
اگه من قراره واست آدم بکشم

If I am gon′ kill for you
پس من این خون رو برای تو میریزم, هی

Then I will spill this
blood for you‚ hey
با دنیا میجنگم, با تو میجنگم, با خودم میجنگم

Who gon′ pray for me?
کی واسم دعا میکنه؟

Take my pain for me?
کی دردمو ازم میگیره؟

Save my soul for me?
کی روحمو واسم نجات میده؟

′Cos I am alone‚ you see
چون من تنهام, میدونی

If I am gon′ die for you

If I am gon′ kill for you
اگه من قراره واسه تو بمیرم

Then I will spill this
blood for you‚ hey
اگه من قراره واست آدم بکشم

Just in case my faith go‚
I live by my own law
اگه یه وقت ایمانم از بین بره
من با قانون خودم زندگی میکنم

I live by my own law‚ I live by my own
من با قانون خودم زندگی میکنم

Just in case my faith go‚
I live by my own law
اگه یه وقت ایمانم از بین بره
من با قانون خودم زندگی میکنم

I live by my own law‚ I live by my own
من با قانون خودم زندگی میکنم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️