موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو One more time از Daft Punk با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4110 | ارسال توسط: جولای 5, 2018
موزیک ویدیو One more time از Daft Punk با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Daft Punk – One more time

One more time
یه بار دیگه

One more time
یه بار دیگه

One more time, I gonna celebrate
یه بار دیگه، میخوام جشن بگیرم

Oh yeah, all right , Don’t stop the dancing
اوه آره، باشه، رقصیدن رو متوقف نکن

One more time, I gonna celebrate
یه بار دیگه، میخوام جشن بگیرم

Oh yeah, all right , Don’t stop the dancing
اوه آره، باشه، رقصیدن رو متوقف نکن

One more time, I gonna celebrate
یه بار دیگه، میخوام جشن بگیرم

Oh yeah, all right , Don’t stop the dancing
اوه آره، باشه، رقصیدن رو متوقف نکن

One more time, I gonna celebrate , Oh yeah
یه بار دیگه، میخوام جشن بگیرم، اوه آره

One more time
یه بار دیگه

One more time, I gonna celebrate
یه بار دیگه، میخوام جشن بگیرم

Oh yeah, all right , Don’t stop the dancing
اوه آره، باشه، رقصیدن رو متوقف نکن

One more time, I gonna celebrate
یه بار دیگه، میخوام جشن بگیرم

Oh yeah , Don’t stop the dancing
اوه آره، رقصیدن رو متوقف نکن

One more time
یه بار دیگه

Uhmmm , I’m just feelin’ , Celebration tonight
امممم، من فقط امشب حس جشن رو دارم

Celebrate ,Don’t wait too late
جشن، خیلی صبر نکن

Uhmmm no, We don’t stop,You can’t stop
اممم نه، ما توقف نمیکنیم، تو نمیتونی توقف کنی

We gonna celebrate
میخوایم جشن بگیرم

One more time
یه بار دیگه

One more time
یه بار دیگه

One more time , A celebration
یه بار دیگه، جشن

Know we’re gonna do it alright’a
میدونی میخوایم انجامش بدیم بسیار خب

Tonight’a
امشب

Hey! Just feelin’ in Music’s got me feeling of need
هی! فقط احساس میکنم موزیک احساس نیاز منه

Need yeah!
نیاز آره!

Come on, all right ,We gonna celebrate
زوباش، بسیار خب، میخوایم جشن بگیریم

One more time
یه بار دیگه

Celebrate and dance so free
جشن و رقص خیلی آزادانه
(آزادانه می‌رقصیم و جشن می‌گیریم)

Music’s got me feeling so free
موزیک به من احساس آزاد بودن رو میده

Celebrate and dance so free
جشن و رقص خیلی آزادانه

One more time
یه بار دیگه

Music’s got me feeling so free
موزیک به من احساس آزاد بودن رو میده

We’re gonna celebrate
میخوایم جشن بگیریم

Celebrate and dance so free
جشن و رقص خیلی آزادانه

One more time
یه بار دیگه

Music’s got me feeling so free
موزیک به من احساس آزاد بودن رو میده

We’re gonna celebrate
میخوایم جشن بگیریم

Celebrate and dance so free
جشن و رقص خیلی آزادانه

One more time
یه بار دیگه…

0/5 (0 نظر)
کامنت ها