موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Olivia Holt بنام History با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7360 | ارسال توسط: ژانویه 6, 2017
موزیک ویدیو Olivia Holt بنام History با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Olivia Holt – History

So,
پس؟

I’ll see you tonight?
میبنمت امشب؟

Sure.
حتما

♪ Sorry I don’t really
see this working out ♪
ببخشید اما واقعا نمیبینم این کار جواب بده

♪ It’s nothing you did ♪
تو کار(اشتباهی) نکردی

♪ I just can’t do this
right now ♪
فقط نمیتونم الان این کار و کنم

♪ No easy way to say this
and I don’t know how ♪
گفتنش آسون نیست و من نمیدونم چطور بگم

♪ It’s nothing you did ♪
تو کار(اشتباهی) نکردی

♪ But here goes
letting you down ♪
اما دارم نا امیدت میکنم

♪ Baby, you’re so perfect ♪
عزیرم تو فوق العاده ای

♪ But he’s the perfect one
for me ♪
اما اون پسر یه شخص فوق العاده است واسه من (نه تو)

♪ I know that you’re worth it ♪
میدونم که ارزشش رو داری

♪ But something ’bout him
gets to me ♪
اما یه چیزی درباره ی اون منو جذب میکنه

♪ Gets to me, all I need ♪
منو جذب میکنه،تمام چیزی که احتیاج دارم

♪ Plus we got history ♪
به علاوه که ما باهم خاطره داریم

♪ I used to love him,
he used to love me ♪
من دوسش داشتم
اون دوستم میداشت

♪ Yeah, we go
way, way, way, way back ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبله

♪ We love, love, love
like that ♪
ما عاشق همیم

♪ Now I still love him
and he still loves me ♪
و من و اون هنوز هم رو دوست داریم

♪ Yeah, we go
way, way, way, way back ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبله

♪ We love, love, love
like that ♪

ما عاشق همیم

♪ Way, way, way, way,
way, way, way, way back ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبل ه

♪ I didn’t know I felt
the way I did before ♪
نمیدونستم که حس قبلا رو دارم دارم بهش

♪ It’s nothing I did ♪
من کاری نکردم

♪ And now I guess I’m sure ♪
و حالا فکر میکنم مطمینم

♪ It’s like we never really
ever closed that door ♪
مثل این میمونه که انگار هیچوقت در های قلبون رو روی هم نبستیم

♪ It’s nothing we did ♪
ما کاری نکردیم

♪ And now our hearts want more ♪
و حالا قلب هامون عشق بیشتری میخواد

♪ Baby, you’re so perfect ♪
عزیزم تو فوق العاده ای

♪ But he’s the perfect one
for me ♪
اما اون پسر یه شخص فوق العاده است واسه من (نه تو)

♪ I know that you’re worth it ♪
میدونم ارزشش رو داری

♪ But something ’bout him
gets to me ♪
اما یه چیزی درباره ی اون منو جذب میکنه

♪ Gets to me, all I need ♪
منو جذب میکنه،تمام چیزی که احتیاج دارم

♪ Plus we got history ♪
به علاوه که ما باهم خاطره داریم

♪ I used to love him,
he used to love me ♪
و هم دیگه رو دوست داشتیم

♪ Yeah, we go
way, way, way, way back ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبل ه

♪ We love, love, love
like that ♪
ما عاشق همیم

♪ Now I still love him
and he still loves me ♪
و هنوز هم هم دیگه رو دوست داریم

♪ Yeah, we go
way, way, way, way back ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبل ه

♪ We love, love, love
like that ♪
ما عاشقیم

♪ Way, way, way, way,
way, way, way, way back ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبل ه

♪ Baby, you’re so perfect ♪
عزیرم تو فوق العاده ای

♪ But… ♪
…ولی

♪ Baby, you’re so perfect ♪
عزیرم تو فوق العاده ای

(echoing):
♪ But… ♪
…ولی

♪ Baby, you’re so perfect ♪
عزیرم تو فوق العاده ای

(echoing):
♪ But… ♪
…اما

♪ Baby, you’re so perfect ♪
عزیرم تو فوق العاده ای

(echoing):
♪ But… ♪
…اما

♪ Baby, you’re so perfect ♪
عزیرم تو فوق العاده ای

♪ But he’s the perfect one
for me ♪
اما اون پسر یه شخص فوق العاده است واسه من (نه تو)

♪ I know that you’re worth it ♪
میدونم ارزشش رو داری

♪ But something ’bout him
gets to me ♪
اما یه چیزی راجع به اون منو جذب میکنه

♪ Gets to me, all I need ♪
منو جذب میکنه،تمام چیزی که احتیاج دارم

♪ Plus we got history ♪
به علاوه که ما باهم خاطره داریم

♪ I used to love him,
he used to love me ♪
ما قبلا همدیگه رو دوست داشتیم

♪ Yeah, we go
way, way, way, way back ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبل ه

♪ We love, love, love
like that ♪
ما عاشقیم

♪ Now I still love him
and he still loves me ♪
حالا،هنوز هم همدیگه رو دوست داریم

♪ Yeah, we go
way, way, way, way back ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبل ه

♪ We love, love, love
like that ♪
ما عاشقیم

♪ I used to love him,
he used to love me ♪
ما قبلا همدیگه رو دوست داشتیم

♪ Yeah, we go
way, way, way, way back ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبل ه

♪ We love, love, love
like that ♪
ما عاشقیم

♪ Now I still love him
and he still loves me ♪
و حالا همچنان همدیگه رو دوست داریم

♪ Yeah, we go
way, way, way, way back ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبل ه

♪ We love, love, love
like that ♪
ما عاشقیم

♪ We go way, way, way, way,
way, way, way, way back. ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبل ه

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️