موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Not Today از Imagine Dragons با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4168 | ارسال توسط: می 29, 2019
موزیک ویدیو Not Today از Imagine Dragons با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Imagine Dragons – Not Today from ME BEFORE YOU


این آهنگ برای فیلم “من پیش از تو” نوشته شده
و درباره درد و عذاب ویلیام و تصمیم به خودکشی اونه


There she goes in front of me
بازم اینجا جلو رومه

Take my life and set me free again
جونمو بگیر و منو دوباره آزاد کن
(بذار با خود کشی این زندگی اسف بار رو تموم کنم)

We’ll make a memory out of it
ما ازش یه خاطره میسازیم
(از این زمان باقی مونده لذت میبریم)

Holy road is at my back
یه جاده ی وقف شده پشت سرمه
(یه زندگی خوب و خوش داشتم)

Don’t look on, take me back again
بهش نگاه نکن، منو دوباره برگردون

We’ll make a memory out of it
ما ازش یه خاطره میسازیم

We finally fall apart
ما در نهایت از هم جدا میشیم

And we break each other’s hearts
و دل هم دیگه رو میشکنیم

If we wanna live young, love
اگه میخوایم شاد و سبک بار زندگی کنیم، عشقم

We better start today
بهتره همین امروز شروع کنیم

It’s gotta get easier and easier somehow
یه جورایی بالاخره آسون تر میشه

‘Cause I’m falling, I’m falling
چون من دارم سقوط میکنم
(در حال درد کشیدنم)

Oh, easier and easier somehow
یه جورایی بالاخره آسون تر میشه

Oh, I’m calling, I’m calling
دارم صدات میزنم

And it isn’t over unless it is over
این(عذاب) تموم نمیشه مگر اینکه (زندگیم)تموم بشه(بمیرم)

I don’t wanna wait for that
نمیخوام منتظر (روز مرگم) بشینم
(میخوام خود کشی کنم)

It’s gotta get easier and easier somehow
یه جورایی بالاخره آسون تر میشه

But not today, not today
ولی امروز نه، امروز نه

There she goes in front of me
بازم اینجا جلو رومه

Take my life and set me free again
جونمو بگیر و منو دوباره آزاد کن

We’ll make a memory out of it
ما ازش یه خاطره میسازیم

Holy road is at my back
Don’t look on, take me back again
یه جاده ی وقف شده پشت سرمه
بهش نگاه نکن، منو دوباره برگردون

We’ll make a memory out of it
ما ازش یه خاطره میسازیم

We finally fall apart
And we break each other’s hearts
ما در نهایت از هم جدا میشیم و دل هم دیگه رو میشکنیم

If we wanna live young, love
We better start today
اگه میخوایم شاد و سبک بار زندگی کنیم، عشقم
بهتره همین امروز شروع کنیم

It’s gotta get easier and easier somehow
یه جورایی بالاخره آسون تر میشه

‘Cause I’m falling, I’m falling
چون من دارم سقوط میکنم

Oh, easier and easier somehow
یه جورایی بالاخره آسون تر میشه

Oh, I’m calling, I’m calling
دارم صدات میزنم

And it isn’t over unless it is over
این(عذاب) تموم نمیشه مگر اینکه (زندگیم)تموم بشه

I don’t wanna wait for that
نمیخوام منتظر (روز مرگم) بشینم

It’s gotta get easier and easier
بالاخره آسون تر میشه

So come with me
پس باهام بیا
(تا لحظه ای که خودمو بکشم کنارم باش)

You’ll come with me
باهام تا (آخرین لحظه) میای

So come with me
پس باهام بیا

You’ll come with me
باهام تا (آخرین لحظه) میای

Not today
امروز نه

Not today
امروز نه

Not today
امروز نه

It’s gotta get easier and easier somehow
یه جورایی بالاخره آسون تر میشه

‘Cause I’m falling, I’m falling
چون من دارم سقوط میکنم

Oh, easier and easier somehow
یه جورایی بالاخره آسون تر میشه

Oh, I’m calling, I’m calling
دارم صدات میزنم

And it isn’t over unless it is over
این(عذاب) تموم نمیشه مگر اینکه (زندگیم)تموم بشه

I don’t wanna wait for that
نمیخوام منتظر (روز مرگم) بشینم

It’s gotta get easier and easier somehow
یه جورایی بالاخره آسون تر میشه

It’s gotta get easier and easier somehow
یه جورایی بالاخره آسون تر میشه

Not today
امروز نه

Not today
امروز نه

Not today
امروز نه

Not today
امروز نه

0/5 (0 نظر)
کامنت ها