موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو More Than You Know از Axwell & Ingrosso با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5693 | ارسال توسط: آگوست 5, 2017
موزیک ویدیو More Than You Know از Axwell & Ingrosso با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Axwell & Ingrosso – More Than You Know

 

I just need to get it off my chest
فقط ميخوام نذارم تو دلم بمونه

Yeah, more than you know Yeah, more than you know
اره، بيشتر از چيزي ک ميدوني ،بايد بدوني که عزيزم تو بهتريني

You should know that baby you’re the best
بايد بدوني که عزيزم تو بهتريني

Yeah, more than you know Yeah, more than you know
اره، بيشتر از چيزي ک ميدوني ،بايد بدوني که عزيزم تو بهتريني

I saw it coming, from miles away
ديدم ک مياد،از هزاران مايلي

I better speak up if I got something to say
اگ حرفي واسه گفتن دارم پس بهتره ک بزنم

‘Cause it ain’t over, until she sings
چون اين تمومي نداره تا وقتي ک او آواز بخونه

You had your reasons, you had a few
تو دلايل کم خودتو داري

But you knew that I would go anywhere for you
اما ميدونستي ک بخاطر تو هر جايي ميرم

‘Cause it ain’t over, until she sings
چون اين تمومي نداره تا وقتي ک او آواز بخونه

I just need to get it off my chest
فقط ميخوام نذارم تو دلم بمونه

Yeah, more than you know Yeah, more than you know
اره، بيشتر از چيزي ک ميدوني ،بايد بدوني که عزيزم تو بهتريني

You should know that baby you’re the best
بايد بدوني که عزيزم تو بهتريني

Yeah, more than you know Yeah, more than you know
اره، بيشتر از چيزي ک ميدوني ،بايد بدوني که عزيزم تو بهتريني

I just
من فقط

Your good intentions are sweet and pure
نيت هات شيرين و پاک هستن

But they can never tame a fire like yours
ولي هيچوقت نميتونن مث تو آتشي رو رام کنند

No it ain’t over, until she sings
چون اين تمومي نداره تا وقتي ک او آواز بخونه

Right where you wanted, down on my knees
درست جايي ک ميخواستي،روي زانوهام

You got me begging, pretty baby set me free
منو مجبور ب التماس کردي،زيباي من منو رها کن

‘Cause it ain’t over, until she sings
چون اين تمومي نداره تا وقتي ک او آواز بخونه

Come a little closer, let me taste your smile
بيا نزديک تر،بذار لبخندتو مزه کنم

Until the morning lights
تا وقتي که هوا روشن شه

Ain’t no going back the way you look tonight
اين راهو ب عقب برنميگردم،طوري که امشب به نظر مياي

I see it in your eyes
از چشات ميخونم

I just need to get it off my chest
فقط ميخوام نذارم تو دلم بمونه

Yeah, more than you know Yeah, more than you know
اره، بيشتر از چيزي ک ميدوني ،بايد بدوني که عزيزم تو بهتريني

You should know that baby you’re the best
بايد بدوني که عزيزم تو بهتريني

Yeah, more than you know Yeah, more than you know
اره، بيشتر از چيزي ک ميدوني ،بايد بدوني که عزيزم تو بهتريني

Yeah, more than you know yeah, more than you know
اره، بيشتر از چيزي ک ميدوني ،بايد بدوني که عزيزم تو بهتريني

Yeah, more than you know yeah, more than you know
اره، بيشتر از چيزي ک ميدوني ،بايد بدوني که عزيزم تو بهتريني

Yeah, more than you know yeah, more than you know
اره، بيشتر از چيزي ک ميدوني ،بايد بدوني که عزيزم تو بهتريني

Yeah, more than you know yeah, more than you know
اره، بيشتر از چيزي ک ميدوني ،بايد بدوني که عزيزم تو بهتريني

I just
من فقط

I just need to get it off my chest
فقط ميخوام نذارم تو دلم بمونه

Yeah, more than you know yeah, more than you know
اره، بيشتر از چيزي ک ميدوني ،بايد بدوني که عزيزم تو بهتريني

You should know that baby you’re the best
بايد بدوني که عزيزم تو بهتريني

Yeah, more than you know yeah, more than you know
اره، بيشتر از چيزي ک ميدوني ،بايد بدوني که عزيزم تو بهتريني

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️