موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Meghan Trainor ft. John Legend بنام Like I’m Gonna Lose You با زیرنویس
دفعات اجرا شده: 7424 | ارسال توسط: دسامبر 14, 2016
موزیک ویدیو Meghan Trainor ft. John Legend بنام Like I’m Gonna Lose You با زیرنویس

Meghan Trainor ft. John Legend – Like I’m Gonna Lose You

I found myself dreaming
به خودم اومدم ديدم دارم رويا ميبينم

In silver and gold
در نقره و طلا

Like a scene from a movie
مثل يه صحنه از يه فيلم

That every broken heart knows
هر قلب شکسته اي ميدوني

We were walking on moonlight
ما روي مهتاب راه ميرفتيم

And you pulled me close
و تو منو نزديک کشوندي

Split second and you disappeared
ثانيه تقسيم شد و تو غيب شدي

And then I was all alone
و بعد من تنهاي تنها بودم

I woke up in tears
با اشک بيدار شدم

With you by my side
با بودن تو کنارم

A breath of relief
يه نفس راح کشيدم

And I realized
و فهميدم

No, we’re not promised tomorrow
که نه،فردايي به ما قول داده نشده

So I’m gonna love you like I’m
gonna lose you
پس جوري دوست خواهم داشت که انگار قراره از دستت بدم

And I’m gonna hold you like
I’m saying goodbye
و جوري در آغوش ميگيرمت انگار دارم خداحافظي ميکنم

Wherever we’re standing
هرجايي که ايستاده ايم

ارزشت رو میدونم و دوست خواهم داشت

‘Cause we’ll never know when,
when we’ll run out of time
چون نميدونيم کي،وقتمون تموم ميشه

So I’m gonna love you like I’m
gonna lose you
پس جوري دوست خواهم داشت که انگار قراره از دستت بدم

I’m gonna love you like I’m
gonna lose you
جوري دوست خواهم داشت که انگار قراره از دستت بدم

In the blink of an eye
تو يه چشم بهم زدن

Just a whisper of smoke
مثل دود شدن سیگار

You could lose everything
ميتوني همه چيو از دست بدي

The truth is you never know
حقيقت اينه که هيچوقت نميدوني

So I’ll kiss you longer baby
پس طولاني تر ميبوسمت عزيزم

Any chance that I get
هر فرصتي که گيرم بياد

I’ll make the most of the minutes
نهايت استفاده رو ازش ميکنم

And love with no regrets
و بدوني هيچ پشيماني،دوست خواهم داشت

Let’s take our time to say what we want
بيا وقت بزاريم و چيزي که ميخوايم رو بگيم

Here’s what we got before it’s all gone
اين چيزيه که داشتيم قبل از اينکه همش از بين بره

‘Cause no, we’re not promised tomorrow
چون نه،به ما فردايي قول داده نشده

So I’m gonna love you like I’m
gonna lose you
پس جوري دوست خواهم داشت که انگار قراره از دستت بدم

I’m gonna hold you like I’m
saying goodbye
جوري در آغوش ميگيرمت انگار دارم خداحافظي ميکنم

Wherever we’re standing
هر جايي که استاده ايم

I won’t take you for granted
ارزشت رو میدونم و دوست خواهم داشت

‘Cause we’ll never know when,
when we’ll run out of time
چون هيچوقت نمي دونيم کي وقتمون تموم ميشه

So I’m gonna love you like I’m
gonna lose you
پس جوري دوست خواهم داشت که انگار قراره از دستت بدم

I’m gonna love you like I’m
gonna lose you
جوري دوست خواهم داشت که انگار قراره از دستت بدم

I’m gonna love you like I’m
gonna lose you
جوري دوست خواهم داشت که انگار قراره از دستت بدم

I’m gonna hold you like I’m
saying goodbye
وري در آغوشم ميگيرمت انگار دارم خداحافظي ميکنم

Wherever we’re standing
هرجايي که ايستاده ايم

I won’t take you for granted
ارزشت رو میدونم و دوست خواهم داشت

‘Cause we’ll never know when,
when we’ll run out of time
چون هيچوقت نمي دونيم مي وقتمون تموم ميشه

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️