موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Mean از Taylor Swift با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6032 | ارسال توسط: می 9, 2019
موزیک ویدیو Mean از Taylor Swift با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Taylor Swift – Mean

You‚ with your words like knives
تو از اون حرفات که مثل چاقو

And swords and weapons that
you use against me
و شمشیر و اسلحه بر علیه من استقاده میکنی
(تیلور این آهنگ رو در جواب منتقدایی خونده که همش ازش نقد منفی میکنن)

You‚ have knocked me off my feet again
تو دوباره احساساتمو جریحه دار کردی

Got me feeling like a nothing
باعث شدی حس کنم که هیچی نیستم

You‚ with your voice like nails
تو با اون صدای رو مخت که مثل کشیدن

On a chalk board‚ calling
me out when I am wounded
ناخن رو تخته گچیه،وقتی زخمی بودم منو به مبارزه دعوت کردی

You‚ picking on the weaker man
تو فقط زورت به ضعیف ها میرسه

You can take me down
میتونی منو از پا در بیاری

With just one single blow
فقط با یه فوتِ کوچولو

But you don′t know what you don′t know
ولی تو نمیدونی که چیا رو نمیدونی

Someday I will be living
in a big old city
یه روز تو یه شهر با قدمت و بزرگ زندگی میکنم

And all You are ever gonna be is mean
و تو فقط یه آدم بد ذات هستی و میمونی

Someday I will be big enough
so you can′t hit me
یه روزی انقدر موفق میشم که دیگه تو نمیتونی بهم آسیب بزنی

And all You are ever gonna be is mean
و تو فقط یه آدم بد ذات هستی و میمونی

Why you gotta be so mean?
چرا باید انقدر پَست باشی؟

You‚ with your switching sides
تو با این رنگ عوض کردنات

And your wildfire lies
and your humiliation
و دروغ های خانمان سوزت و تمسخرهات

You have pointed out my flaws again
دوباره ضعف هام رو به رخم کشیدی

As if I don′t already see them
انگار که خودم از نقطه ضعف هام خبر ندارم

I walk with my head down
سرم به کار خودمه

Try to block you out ′cause
I never impress you
و تو رو نادیده میگیرم چون هیچوقت نمیتونم تو رو تحت تاثیر بذارم

I just want to feel okay again
فقط دلم میخواست دوباره حالم خوب باشه

I bet you got pushed around
شرط میبندم که هیشه آدم تو سری خوری بودی

Somebody made you cold but
the cycle ends right now
یه نفر به احساسات آسیب زده اما این چرخه اینجا و حالا تموم میشه
(اذیتت کردن و حالا داری عقده هات رو سر من خالی میکنی ولی من مثل تو نمیشم)

′Cause you can′t lead
me down that road
چون نمیتونی منو منو مثل خودت عقده ای کنی

And you don′t know what you don′t know
ولی تو نمیدونی که چیا رو نمیدونی

Someday I will be living
in a big old city
یه روز تو یه شهر با قدمت و بزرگ زندگی میکنم

And all You are ever gonna be is mean
و تو فقط یه آدم بد ذات هستی و میمونی

Someday I will be big enough
so you can′t hit me
یه روزی انقدر موفق میشم که دیگه تو نمیتونی بهم آسیب بزنی

And all You are ever gonna be is mean
و تو فقط یه آدم بد ذات هستی و میمونی

Why you gotta be so mean?
چرا باید انقدر پَست باشی؟

And I can see you years
from now in a bar
میتونم ببینم که چند سال دیگه تو بار نشستی

Talking over a football game
داری درباره ی فوتبال حرف میزنی

With that same big loud opinion
و داری عقایدت رو تحمیل میکنی

But nobody′s listening‚
washed up and ranting
ولی هیچ کس بهت گوش نمیده و بلند میشی و میری و همون چرت و پرت های

About the same old bitter things
همیشگی رو با عصبانیت میگی

Drunk and grumbling on about
how I can′t sing
مست و غر غر کنان میگی که من نمیتونم آواز بخونم

But all you are is mean
ولی تو فقط یه آدم بد ذاتی

All you are is mean and
a liar and pathetic
تو فقط یه آدم بد ذات و دروغگو وبدبختی

And alone in life and mean‚ and
mean‚ and mean‚ and mean
تو زندگیت تنهایی و پست فطرت

But someday I will be living
in a big old city
یه روز تو یه شهر با قدمت و بزرگ زندگی میکنم

And all You are ever gonna be is mean
و تو فقط یه آدم بد ذات هستی و میمونی

Yeah someday I will be big enough
یه روزی انقدر موفق میشم

So you can′t hit me
که دیگه تو نمیتونی بهم آسیب بزنی

And all You are ever gonna be is mean
و تو فقط یه آدم بد ذات هستی و میمونی

Why you gotta be so (mean)
چرا باید انقدر پَست باشی؟

Someday I will be living
in a big old city
یه روز تو یه شهر با قدمت و بزرگ زندگی میکنم

(Why you gotta be so mean)
چرا باید انقدر پَست باشی؟

And all You are ever gonna be is mean
و تو فقط یه آدم بد ذات هستی و میمونی

(Why you gotta be so mean)
چرا باید انقدر پَست باشی؟

Someday I will be big enough
so you can′t hit me
یه روزی انقدر موفق میشم که دیگه تو نمیتونی بهم آسیب بزنی

(Why you gotta be so mean)
چرا باید انقدر پَست باشی؟

And all You are ever gonna be is mean
و تو فقط یه آدم بد ذات هستی و میمونی

Why you gotta be so mean?
چرا باید انقدر پَست باشی؟

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • sepehr

    واقعا آهنگ الهام بخش و زیباییه بخصوص که صدای تایلر سویفت باشه

    • Saeed Avril

      like

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️