موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Love Me از Justin Bieber با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5666 | ارسال توسط: نوامبر 19, 2017
موزیک ویدیو Love Me از Justin Bieber با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Justin Bieber – Love Me

Is JB!
جاستينه….

My friends say I’m a fool
to think that you’re the one for me
دوستام مي گن که من يه احمقم که فکر مي کنم فقط تو برام مناسبي

I guess
I’m just a sucker for love
حدس مي زنم من فقط يه مکنده ي عشقم

‘Cause honestly the truth is
that you know I’m never leavin’
چون اگه راستشو بخواي حقيقت اينه که تو مي دوني من هيچوقت ولت نمي کنم

‘Cause you’re my angel
sent from above
چون تو فرشته ي مني که خدا برام فرستاده

Baby you can do
no wrong
عزيزم تو نمي توني هيچ اشتباهي کني

My money is yours
give you little more
پول هام براي تو هست…بيشترم برات خرج مي کنم

Because I love ya,
love ya
چون عاشقتم

With me girl,
is where you belong
تو به جايي که باهميم تعلق داري

Just stay right here
I promise my dear
فقط همينجا بمون ،عزيزم بهت قول مي دم که

I’ll put nothin above ya,
above ya
هيچ چيزي رو بيشتر از تو نخوام

Love me,
عاشقم شو

Say that you love me
بگو دوسم داري

Fool me,
خرم کن

Oh,
how you do me
اوه داري باهام چيکار مي کني

Kiss me,
بوسم کن

Say that you miss me
بگو دلت برام تنگ شده

Tell me
what I wanna hear
چيزي که مي خوام بشنوم رو بهم بگو

Tell me
you love me
بگو که دوسم داري

Love me,
عاشقم شو

Say that you love me
بگو که دوسم داري

Fool me,
خرم کن!

Oh,
how you do me
اوه داري باهام چيکار مي کني

Kiss me,
بوسم کن

Say that you miss me
بگو دلت برام تنگ شده

Tell me
what I wanna hear
اون چيزي رو که مي خوام بشنوم بهم بگو

Tell me
you love me
بگو دوسم داري

People try to tell me
but I still refuse to listen
مردم ميخوان بهم بگن ولي من نمي شنومش

‘Cause they don’t get
to spend time with you
چون اونا هنوز با تو وقت نگذرونده اند

A minute with you
is worth more than
يه دقيقه با تو بودن بيشتر از

A thousand days
without your love,
هزار روز بدون عشق تو بودن مي ارزه

Your love
عشق تو

Baby you can do
no wrong
عزيزم نمي توني هيچ اشتباهي کني

My money is yours
give you little more
پولم مال تو هست و يخورده بيشترم برات خرج مي کنم

Because I love ya,
love ya
چون عاشقتم

With me girl,
is where you belong
با من بودن جايي هست که بهش تعلق داري

Just stay right here
I promise my dear
فقط همينجا بمون ،عزيزم بهت قول مي دم که

I’ll put nothin above ya,
above ya
هيچ چيزي رو بيشتر از تو نحوام

Love me,
عاشقم شو

Say that you love me
بگو دوسم داري

Fool me,
اوووه خرم کن

Oh,
how you do me
اووه داري باهام چيکار مي کني؟

Kiss me,
بوسم کن

Say that you miss me
بگو دلت برام تنگ شده

Tell me
what I wanna hear
اون چيزي رو که مي خوام بشنوم بهم بگو

Tell me
you love me
بگو دوسم داري

Love me,
عاشقم شو

Say that you love me
بگو دوسم داري

Fool me,
خرم کن

Oh,
how you do me
اوه داري باهام چيکار مي کني

Kiss me,
بوسم کن

Say that you miss me
بگو دلت برام تنگ شده

Tell me
what I wanna hear
اون چيزي رو که مي خوام بشنوم بهم بگو

Tell me
you love me
بگو دوسم داري

My heart is blind,
but I don’t care
قلبم کور شده(کورکورانه عاشقت شدم)ولي اهميتي نميدم

‘Cause when I’m with you
everything has disappeared
چون وقتي با توام همه چيز محو ميشه

And every time
I hold you near
و هميشه تو رو نزديک خودم نگه مي دارم

I never wanna
let you go,
هيچوقت نمي ذارم بري

Love me,
عاشقم شو

Say that you love me
بگو دوسم داري

Fool me,
خرم کن

Oh,
how you do me
اوه داري باهام چيکار مي کني؟

Kiss me,
بوسم کن

Say that you miss me
بگو دلت برام تنگ شده

Tell me
what I wanna hear
اون چيزي که مي خوام بشنوم رو بهم بگو

Tell me
you love me
بگو دوسم داري

Love me,
عاشقم شو

Say that you love me
بگو دوسم داري

Fool me,
خرم کن

Oh,
how you do me
اوه داري باهام چيکار مي کني؟

Kiss me,
بوسم کن

Say that you miss me
بگو دلت برام تنگ شده

Tell me
what I wanna hear
اون چيزي رو که مي خوام بشنوم رو بهم بگو

Tell me
you love me
بگو که دوسم داري

0/5 (0 نظر)
کامنت ها