موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

سابریکا پاز 😅

اشتراکی فیفا 22 ✅

موزیک ویدیو Lane Boy از twenty one pilots با زیرنویس
دفعات اجرا شده: 4045 | ارسال توسط: آوریل 25, 2017
موزیک ویدیو Lane Boy از twenty one pilots با زیرنویس

Twenty One Pilots – Lane Boy

They say, “Stay in your lane, boy, lane boy,”
“میگن ” تو مسیر خودت بمون پسر ، تو مسیر خودت

But we go where we want to
اما ما هر جا بخوایم میریم

They think this thing is a highway, highway,
اونا فکر میکنن این یه بزرگراهه، یه بزرگراه

But will they be alive tomorrow?
اما آیا اونا فردا زنده خواهند بود؟

They think this thing is a highway
If it was our way
We’d have a tempo change every other time change
‘Cause our minds change on what we think is good
اونا فکر میکنن این یه بزرگراهه
اگه این راه ما بود ، هر موقع زمان تغییر میکرد ما هم تغییر میکردیم
چون نظرمون در مورد چیزی که فکر میکنیم خوبه تغییر کرده

I wasn’t raised in the hood,
But I know a thing or two about pain and darkness
If it wasn’t for this music, I don’t know how I would’ve fought this
Regardless,
All these songs I’m hearing are so heartless
من تو محله ی اوباش بزرگ نشدم
اما یکی دوتا چیز درباره ی درد و تاریکی میدونم
اگه بخاطر این موسیقی نبود نمیدونم چجوری باهاش میجنگیدم
صرفنظر از این ، همه ی این آهنگهایی که دارم میشنوم ، بی احساسن

Don’t trust a perfect person and don’t trust a song that’s flawless
Honest,
There’s a few songs on this record that feel common
I’m in constant confrontation with what I want and what is poppin’
به یه شخص عالی و یه آهنگ بی نقص اعتماد نکن
راستش
آهنگایی کمی در این آلبوم ، معمولی هستن
من در یک مقابله ی همیشگی با چیزی که میخوام و چیزی که بی مقدمه اتفاق میوفته هستم

In the industry
It seems to me
That singles on the radio are currency
My creativity’s only free when I’m playin’ shows

بنظر من، در صعنت موسیقی آهنگایی که از رادیو پخش میشن رایج هستن
خلاقیت من فقط هنگام اجرای زنده ، آزاده
“میگن ” تو راه خودت بمون پسر ، تو راه خودت
اما ما هر جا بخوایم میریم

They say, “Stay in your lane, boy, lane boy,”
But we go where we want to
But will they be alive tomorrow?
اونا فکر میکنن این یه بزرگراهه، یه بزرگراه
اما آیا اونا فردا زنده خواهند بود؟
فردا زنده خواهند بود؟

I’m sorry if that question I asked last
Scared you a bit like a hazmat
In a gas mask
If you ask Zack
He’s my brother, he likes when I rap fast
But let’s back track,
متاسفم اگه سوال آخری که پرسیدم
مثل “انتشار سم” ترسوندتت ،اگه از زک که ماسک ضد شیمیایی گذاشته بپرسی
اون برادرمه ، وقتی سریع رپ میکنم خوشش میاد
اما بذار برگردیم سر آهنگای قبلی

Back to this
Who would you live and die for on that list?
But the problem is
There’s another list that exists and no one really wants to think about this
Forget sanity,
Forget salary,
Forget vanity,
My morality
سر این

برای کی حاضری در اون لیست ، بمیری یا زندگی کنی؟
(Rideeاشاره به اهنگ)

اما مشکل اینجاس که ، یه لیست دیگه ام وجود داره
که هیچکس حتی نمیخواد بهش فکر کنه
کنار گذاشتن عقل ، حقوق ، غرور و اخلاقیاتم

If you get in between someone I love and me
You’re gonna feel the heat of my cavalry
All these songs I’m hearing are so heartless
Don’t trust a perfect person and don’t trust a song that’s flawless
اگه بین کسی که دوست دارم و من قرار بگیری
ضربه ی سواره نظامم رو حس میکنی
همه ی این آهنگایی که میشنوم ، بی احساسن
به شخص عالی و یه آهنگ بی نقص اعتماد نکن

They say, “Stay in your lane, boy, lane boy,”
But we go where we want to
They think this thing is a highway, highway,
But will they be alive tomorrow?
They say, “Stay in your lane, boy, lane boy,”
But we go where we want to
They think this thing is a highway, highway,
But will they be alive tomorrow?
“میگن ” تو راه خودت بمون پسر ، تو راه خودت
اما ما هر جا بخوایم ، میریم
اونا فکر میکنن این یه بزرگراهه، یه بزرگراه
اما اونا فردا زنده خواهند بود؟
“میگن ” تو مسیر خودت بمون پسر ، تو مسیر خودت
اما ما هر جا بخوایم ، میریم
اونا فکر میکنن این یه بزرگراهه، یه بزرگراه
اما اونا فردا زنده خواهند بود؟

Will they be alive tomorrow?
(Will they be alive tomorrow?)
فردا زنده خواهند بود؟
فردا زنده خواهند بود؟

They say, “Stay in your lane, boy, lane boy,”
But we go where we want to
They think this thing is a highway, highway,
But will they be alive tomorrow?
They say, “Stay in your lane, boy, lane boy,”
But we go where we want to
They think this thing is a highway, highway,
But will they be alive tomorrow?
“میگن ” تو مسیر خودت بمون پسر ، تو مسیر خودت
اما ما هرجا بخوایم ، میریم
اونا فکر میکنن این یه بزرگراهه، یه بزرگراه
اما آیا فردا زنده خواهند بود؟
“میگن ” تو راه خودت بمون پسر ، تو راه خودت
اما ما هر جا بخوایم میریم
اونا فکر میکنن این یه بزرگراهه، یه بزرگراه
اما آیا فردا زنده خواهند بود؟

کامنت ها
  • Diana

    🙂

  • عالیه 😍😍

    • Saeed Avril

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

سلام دوستان و همراهان سابریکا ❤️
تاریخ تمدید سرور سایت نزدیک است و به زودی سایت قطع میشه
لطفا برای قطع نشدن سایت مارو حمایت کنید 🌹
شماره کارت
9093 1931 9972 6037
به نام سعید معزی