موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Jessica Sanchez ft. Ne-Yo بنام Tonight با زیرنویس
دفعات اجرا شده: 5408 | ارسال توسط: دسامبر 17, 2016
موزیک ویدیو Jessica Sanchez ft. Ne-Yo بنام Tonight با زیرنویس

Jessica Sanchez ft. Ne-Yo – Tonight

It seems like every day is something else
Another reason to be stressing
به نظر مياد هر روز
يه دليل ديگه واسه استرس داري

And you just wanna run away
Said you just wanna run away
و فقط ميخواي فرار کني
گفتي فقط ميخواي فرار کني

You try to get out and enjoy yourself
But everybody’s acting so depressing
سعي کن بري بيرون و از خودت لذت ببري
ولي همه خيلي ناراحت به نظر ميان

And you just wanna run away
Said you just wanna run away
و فقط ميخواي فرار کني
گفتي فقط ميخواي فرار کني

So we about to hop up on this rocket
Get up outta here
پس سواره اين موشک (راکت)ميشيم
و
از اينجا ميريم

Go somewhere where nothing ever goes wrong
‘Bout to hop up on this rocket
برو جايي که هيچ چيز،اشتباهي جلو نره
(هيچ اشتباهي نباشه)
ولي اول بپر رو اين موشک

Take to the sky
Everything is fly
برو سمت آسمون
همه چيز پرواز ميکنه

Cause we ain’t even on earth tonight
چون ما امشب حتي روي زمين نيستيم

We on a planet where the dudes got money and they’re not afraid to spend it
ما روي سياره اي هستيم که رفقا پولدارن و از خرج کردن نميترسن

And everything is alright
و همه چيز روبه راه

Cause we ain’t even on earth tonight
چون ما امشب حتي روي زمين نيستيم

We on a planet where there ain’t no drama and the party’s never ending
رو سياره اي هستيم که مردمش درام بازي نميکنن
(يعني فيلم بازي نميکنن)
و مهموني تمومي نداره

And everything is alright
و همه چيز روبه راه

It seems like every day is something else
Another reason to be stressing
به نظر مياد هر روز
يه دليل ديگه واسه استرس داري

And you just wanna run away
Said you just wanna run away
و فقط ميخواي فرار کني
گفتي فقط ميخواي فرار کني

You try to get out and enjoy yourself
But everybody’s acting so depressing
سعي کن بري بيرون و از خودت لذت ببري
ولي همه خيلي ناراحت به نظر ميان

And you just wanna run away
Said you just wanna run away
و فقط ميخواي فرار کني
گفتي فقط ميخواي فرار کني

So we about to hop up on this rocket
Get up outta here
پس سواره اين موشک ميشيم
و
از اينجا ميريم

Go somewhere where nothing ever goes wrong
‘Bout to hop up on this rocket
برو جايي که هيچ چيز،اشتباهي جلو نره
ولي اول بپر رو اين موشک

Take to the sky (oh)
Everything is fly
برو سمت آسمون
همه چيز پرواز ميکنه

Cause we ain’t even on earth tonight
چون ما امشب حتي روي زمين نيستيم

We on a planet where the dudes got money and they’re not afraid to spend it
ما روي سياره اي هستيم که رفقا پولدارن و از خرج کردن نميترسن

And everything is alright
و همه چيز روبه راه

Cause we ain’t even on earth tonight (ohh)
چون ما امشب حتي روي زمين نيستيم

We on a planet where there ain’t no drama and the party’s never ending
رو سياره اي هستيم که مردمش درام بازي نميکنن
و پارتي تمومي نداره

And everything is alright
و همه چيز روبه راه

Cause we ain’t even on earth tonight
Pretty baby, no
چون ما امشب حتي روي زمين نيستيم
عزيزکم،نه

Cause we ain’t even on earth tonight
Oh
چون ما امشب حتي روي زمين نيستيم
اه

And you’ll be dancing through the moments
Got my girls from Venus, grab your boys from Mars
و در اين لحظات ميرقصي
دوست دختر هام رو از زهره ميارم
پسر هارو از مريخ بيار

And we’ll get away
Go somewhere and just get right
دور ميشيم ما
ميريم يه جا حقمون رو ميگيريم

Cause we ain’t even on earth tonight
چون ما امشب حتي روي زمين نيستيم

We on a planet where the dudes got money and they’re not afraid to spend it
ما روي سياره اي هستيم که رفقا پولدارن و از خرج کردن نميترسن

And everything is alright
و همه چيز روبه راه

Cause we ain’t even on earth tonight
چون ما امشب حتي روي زمين نيستيم

We on a planet where there ain’t no drama and the party’s never ending (party’s never ending)
رو سياره اي هستيم که مردمش درام بازي نميکنن
و پارتي تمومي نداره

And everything is alright
و همه چيز روبه راه

0/5 (0 نظر)
کامنت ها