موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Jailhouse Rock از Elvis Presley با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3649 | ارسال توسط: اکتبر 5, 2018
موزیک ویدیو Jailhouse Rock از Elvis Presley با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Elvis Presley – Jailhouse Rock

The warden threw a party
in the county jail.
رئیس زندان تو زندان شهر مهمونی گرقته

The prison band was there
and they began to wail.
بند موسیقی زندان اونجا بود و شروع کردن با هیجان و حرارت نواختن

The band was jumpin’ and the
joint began to swing.
بند موسیقی با شور میرقصیدنو همه رو به وجد آوردن

You should’ve heard those knocked
out jailbirds sing.
باید صدای هیجان زده پرنده های زندونیو شنیده باشی که میخونن

Let’s rock, everybody, let’s rock.
بیاین بترکونیم همگی بیاین خوش بگذرونیم

Everybody in the whole cell block
همگی توی این سلولهای زندان

Was dancin’ to the Jailhouse Rock.
داشتن با آهنگ جیل هَوس راک(مهمونی تو زندان)میرقصیدن

Spider Murphy played the
tenor saxophone,
اسپیدر مورفی(اسم یه بند آلمانیه)داشتن ساکسیفون تنور میزدن

Little Joe was blowin’ on
the slide trombone.
جو کوچولو هم تو شیپور فوت میکنه

The drummer boy from Illinois
went crash, boom, bang,
دارمر ایلونویزی هم با درامش کولاک میکنه

The whole rhythm section
was the Purple Gang.
تمام بخش های ریتم تصنعی بود

Let’s rock, everybody, let’s rock.
بیاین بترکونیم همگی بیاین خوش بگذرونیم

Everybody in the whole cell block
همگی توی این سلولهای زندان

Was dancin’ to the Jailhouse Rock.
داشتن با آهنگ جیل هَوس راک(مهمونی تو زندان)میرقصیدن

Number forty-seven said
to number three:
زندانی شماره چهل و هفت به شماره سه گفت

“You’re the cutest jailbird
I ever did see.
تو بامزه ترین زندانی هستی که تا حالا دیدم

I sure would be delighted
with your company,
از همراهی یه رقص باهات خوشحال میشم

Come on and do the Jailhouse
Rock with me.”
بیا با آهنگ جیل هَوس راک با من برقص

Let’s rock, everybody, let’s rock.
بیاین بترکونیم همگی بیاین خوش بگذرونیم

Everybody in the whole cell block
همگی توی این سلولهای زندان

Was dancin’ to the Jailhouse Rock.
داشتن با آهنگ جیل هَوس راک(مهمونی تو زندان)میرقصیدن

The sad sack was a sittin’
on a block of stone
سک غمگین رو یه تیکه سنگ تو زندان نشسته

Way over in the corner
weepin’ all alone.
و اون گوشه داره تنهایی اشک میریزه

The warden said, “Hey, buddy,
don’t you be no square.
رئیس زندان گفت:هی رفیق گوشه گیر نباش

If you can’t find a partner
use a wooden chair.”
اگه نمیتونی پارتنر رقصت رو پیدا کنی با صندلی چوبی برقص

Let’s rock, everybody, let’s rock.
بیاین بترکونیم همگی بیاین خوش بگذرونیم

Everybody in the whole cell block
همگی توی این سلولهای زندان

Was dancin’ to the Jailhouse Rock.
داشتن با آهنگ جیل هَوس راک(مهمونی تو زندان)میرقصیدن

Shifty Henry said to Bugs,
“For Heaven’s sake,
شیفتی هنری سر به سر بچه ها گذاشت و گفت:به خاطر خدا

No one’s lookin’, now’s our
chance to make a break.”
هیچ کس حواسش به ما نیست حالا نوبت ماست که به رئیس زندان استراحت بدیم(مهمونیو تموم کنیم)

Bugsy turned to Shifty and
he said, “Nix nix,
باگزی به شیفتی گفت:بس کن دیگه

I wanna stick around a while
and get my kicks.”
میخوام همینجا بمونم و برقصم

Let’s rock, everybody, let’s rock.
بیاین بترکونیم همگی بیاین خوش بگذرونیم

Everybody in the whole cell block
همگی توی این سلولهای زندان

Was dancin’ to the Jailhouse Rock.
داشتن با آهنگ جیل هَوس راک(مهمونی تو زندان)میرقصیدن

Dancin’ to the Jailhouse Rock
داشتن با آهنگ جیل هَوس راک(مهمونی تو زندان)میرقصیدن

Dancin’ to the Jailhouse Rock
داشتن با آهنگ جیل هَوس راک(مهمونی تو زندان)میرقصیدن

Dancin’ to the Jailhouse Rock
داشتن با آهنگ جیل هَوس راک(مهمونی تو زندان)میرقصیدن

Dancin’ to the Jailhouse Rock
داشتن با آهنگ جیل هَوس راک(مهمونی تو زندان)میرقصیدن

Dancin’ to the Jailhouse Rock
داشتن با آهنگ جیل هَوس راک(مهمونی تو زندان)میرقصیدن

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️