موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Imperfection از Evanescence با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5774 | ارسال توسط: نوامبر 28, 2017
موزیک ویدیو Imperfection از Evanescence با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Evanescence – Imperfection

 

The more you try to fight it
هر چی بیشتر سعی میکنی که باهاش مبارزه کنی

The more you try to hide it
هر چی بیشتر سعی میکنی که پنهانش کنی

The more infected, rejected, you feel alone inside it
آلوده تر, رد شده تر , درونش احساس تنهایی میکنی

You know you can’t deny it
میدونی که نمیتونی منکرش بشی

The world’s a little more fucked up everyday
دنیا روز به روز داغون تر میشه

I’m gonna save you from it
من میخوام از این افسردگی نجاتت بدم

Together we’ll outrun it
با همدیگه میتونیم از پسش بربیایم

Just don’t give into the fear
فقط تسلیم ترس نشو

So many things I would’ve told you
If I knew that I was never gonna see you again
خیلی چیزا بهت میگفتم اگر میدونستم که دیگه هیچوقت قرار نیست دوباره ببینمت

I wanna lift you up into the light that you deserve
میخوام تو رو به سمت نور و روشنایی ای که لایقشی بالا بکشم

I wanna take your pain into myself so you won’t hurt
میخوام دردت رو به درون خودم منتقل کنم تا تو دیگه درد نکشی

Don’t you dare surrender
جرأت نکن که تسلیم بشی

Don’t leave me here without you
منو اینجا بدون خودت رها نکن

Cause I could never
چون من هیچوقت نمیتونم

Replace your perfect imperfection
عیب های بی عیب تو رو جایگزین کنم

The way you look us over
جوری که تو ما رو بازرسی میکنی

Your counterfeit composure
اون آرامش ساختگیت

Pushing again and again and sinking lower and lower
دوباره و دوباره زور میزنی و در اعماق بیشتر و بیشتری غرق میشی

The world is on our shoulders
دنیا روی شونه های ماست

Do you really know the weight of the words you say?
آیا واقعا وزن کلماتی که به زبون میاری رو میدونی؟

You want a little of it
You just can’t let go of it
تو یه ذره ش رو میخوای
تو نمیتونی بیخیالش بشی

You’ve got an ego to feed
Too late to rise above it
تو یک ضمیر و خود ای داری که باید تغذیه ش کنی
خیلی دیره برای این که بهش چیره بشی

Don’t look now but the little girl’s got a grenade
الانو نبین ولی این دخترک یه نارنجک داره

I’m gonna lift you up into the light you deserve
میخوام تو رو به سمت نور و روشنایی ای که لایقشی بالا بکشم

I’m gonna take you down to the real world so you can watch it burn
میخوام تو رو به دنیای واقعی ببرم تا بتونی سوختنش رو تماشا کنی

Don’t you dare surrender
جرأت نکن که تسلیم بشی

Don’t leave me here without you
منو اینجا بدون خودت رها نکن

Cause I would never
چون هیچوقت حاضر نیستم

Replace your perfect imperfection
عیب های بی عیب تو رو جایگزین کنم

We stand undefined
ما تعریف نشده باقی میمونیم

Can’t be drawn with a straight line
با یه خط راست کشیده نمیشیم

This will not be our ending
این پایان ما نخواهد بود

We are alive, we are alive
ما زنده ایم, ما زنده ایم

Don’t you dare surrender
جرأت نکن که تسلیم بشی

Don’t leave me here without you
منو اینجا بدون خودت رها نکن

Cause I could never
چون هیچوقت نمیتونم

Replace your perfect imperfection
عیب های بی عیب تو رو جایگزین کنم

Don’t you dare surrender
جرأت نکن که تسلیم بشی

I’m still right beside you
من هنوزم دقیقا کنارتم

And I could never
و من هیچوقت نمیتونم

Replace your perfect imperfection
عیب های بی عیب تو رو جایگزین کنم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️