موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو I’m Not A Girl, Not Yet A Woman از Britney Spears با زیر نویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5474 | ارسال توسط: آگوست 13, 2017
موزیک ویدیو I’m Not A Girl, Not Yet A Woman از Britney Spears با زیر نویس فارسی و انگلیسی

Britney Spears – I’m Not A Girl, Not Yet A Woman

I used to think
فکر مي کردم،

I had the answers to everything
جواب همه سوالها رو دارم

But now I know
اما حالا مي فهمم،

The life doesn’t always go my way (Yeah)
که هميشه زندگي بر وفق مرادم نيست

Feels like I’m caught in the middle
بين اين دوتا گير افتادم

That’s when I realized
و اون موقع بود که فهميدم

I’m not a girl,
من دختر بچه نيستم

Not yet a woman
و هنوز يه زن بالغ هم نشدم

All I need is time
تنها چيزي که نياز دارم زمانه

A moment that is mine
زماني که مال خودم باشه

While I’m in between
وقتي که بين اين دو گير افتادم

I’m not a girl
من دختر بچه نيستم

There is no need to protect me
نياز نيست از من محافظت کني

It’s time that I
وقتشه که خودم

Learn to face up to this on my own
خودم با اين مسائل دست و پنجه نرم کنم

I’ve seen much more than you know now
من بيشتر از اوني که تو حالا ميدوني،ميدونم

So don’t tell me to shut my eyes
پس نگو که چشمام رو در برابرش ببندم

I’m not a girl,
من دختر بچه نيستم

Not yet a woman
و هنوز يه زن بالغ هم نشدم

All I need is time
تنها چيزي که نياز دارم زمانه

A moment that is mine
زماني که مال خودم باشه

While I’m in between
وقتي که بين اين دو گير افتادم

I’m not a girl
من دختر بچه نيستم

But if you look at me closely
اما اگه با دقت بهم نگاه کني

You will see it at my eyes
تو چشمام خواهي ديد،ه

This girl will always find
اين دختر بچه هميشه

Her way
راهش رو پيدا ميكنه

I’m not a girl,
من دختر بچه نيستم

I’m not a girl, don’t tell me what to believe
من بچه نيستم،بهم نگو چيو باور كنم

Not yet a women
و هنوز يه زن بالغ هم نشدم

I’m just trying to find the woman in me,yeah
فقط دارم تلاش ميكنم،بانويي بالغ در درونم پيدا كنم

All I need is time
تنها چيزي که نياز دارم زمانه

A moment that is mine
زماني که مال خودم باشه

While I’m in between
وقتي که بين اين دو گير افتادم

I’m not a girl,
من دختر بچه نيستم

Not yet a women
و هنوز يه زن بالغ هم نشدم

All I need is time
تنها چيزي که نياز دارم زمانه

A moment that is mine
زماني که مال خودم باشه

While I’m in between
وقتي که بين اين دو گير افتادم

I’m not a girl,
من دختر بچه نيستم

Not yet a women
و هنوز يه زن بالغ هم نشدم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️