موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو I’m A Slave 4 U از Britney Spears با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1362 | ارسال توسط: آگوست 12, 2020
موزیک ویدیو I’m A Slave 4 U از Britney Spears با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو I’m A Slave 4 U از Britney Spears با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Britney Spears – I’m A Slave 4 U

I know I may be young‚ but
I have got feelings too
ممکنه خیلی جوون باشم ولی احساسات دارم

And I need to do what
I feel like doing
میخوام هر کاری که حسشو دارم انجام بدم

So let me go‚ and just listen
پس ولم کن و بهم گوش بده

All you people look at me
like I am a le girl
همه شما(مردم)یه جوری بهم نگاه میکنید انگار به دختر بچه هستم

Well did you ever think it′d be ok
for me to step into this world
تا حالا فکر کردین که اگه پا به این دنیا بذارم میتونم از پس خودم بربیام؟

Always saying le girl don′t
step into the club
همیشه میگین: خانم کوچولو!نرو کلاب

Well I am just tryin′ to find out why
′cause dancing′s what I love
من همش دارم سعی میکنم بفهمم که چرا
به کلاب نرم چون من رقصیدن رو دوست دارم

Get it get it‚ get it get it
بفهم دیگه؛ باهاش کنار بیا

Get it get it‚ get it get it
بفهم دیگه؛ باهاش کنار بیا

Get it get it‚ get it get it
بفهم دیگه؛ باهاش کنار بیا

I know I may come off quiet‚
I may come off shy
میدونم که یه یه کم ساکت و یا شاید خجالتی به نظر بیام

But I feel like talking‚ feel like
dancing when I see this guy
ولی وقتی این پسره رو میبینم دلم میخواد حرف بزنم و برقصم

What’s practical? What’s logical?
what the hell‚ who cares?
چی معقوله؟چی منطقیه؟که چی؟به کسی چه؟

All I know is I am so happy when
You are dancing there
تنها چیزی که میدونم اینه که وقتی اونجا میرقصی من خوشحالم میشم

I am a slave for you‚ I cannot
hold it‚ I cannot control it
من دربند تو هستم، نمیتونم جلوشو بگیرم، نمیتونم کنترلش کنم

I am a slave for you‚ I won′t deny
it‚ I am not trying to hide it
من دربند تو هستم، حتی انکارش هم نمیکنم، سعی نمیکنم قایمش کنم

Baby‚ don′t you wanna‚ dance up on me
عزیزم دلت نمیخواد با من برقصی؟

(I just wanna dance next to you)
من فقط میخوام کنار تو برقصم

To another time and place
یه زمان دیگه یه جای دیگه

Oh baby‚ don′t you wanna‚
dance up on me
عزیزم دلت نمیخواد با من برقصی؟

(Are you ready)
آماده ای؟

Leaving behind my name‚ and age
بیخیال اسم و سنم شو
ا(زمانی که این آهنگو خونده 19 سالش بود و به سن قانونی کلاب رفتن
یعنی 21 نرسیده بود در واقع حضورش اونجا غیر قانونی بود)ا

(Let′s go)
برن بریم

(Like that)
همینطوری

(You like it)
خوشت میاد

(Now watch me)
حالا نگام کن

Get it get it‚ get it get it
بفهم دیگه؛ باهاش کنار بیا

Get it get it‚ get it get it
بفهم دیگه؛ باهاش کنار بیا

Get it get it‚ get it get it
بفهم دیگه؛ باهاش کنار بیا

I really wanna dance‚ tonight with you
امشب واقعا دلم میخواد با تو برقصم

(I just can′t help myself)
نمیتونم جلوی خودمو بگیرم

I really wanna do what you want me to
میخوام هر کاری که تو بخوای رو انجام بدم

(I just feel I let myself go)
نمیتونم جلوی خودمو بگیرم

I really wanna dance‚ tonight with you
امشب واقعا دلم میخواد با تو برقصم

(Wanna see you move)
میخوام رقصیدنت رو ببینم

I really wanna do what you want me to
میخوام هر کاری که تو بخوای رو انجام بدم

Baby‚ don′t you wanna‚ dance up on me
عزیزم دلت نمیخواد با من برقصی؟

(I just wanna dance next to you)
من فقط میخوام کنار تو برقصم

To another time and place
یه زمان دیگه یه جای دیگه

Oh‚ baby‚ don′t you wanna‚
dance up on me
عزیزم دلت نمیخواد با من برقصی؟

(Are you ready)
آماده ای؟

Leaving behind my name‚ and age
بیخیال اسم و سنم شو

I am a slave for you (take that) I cannot
hold it‚ I cannot control it
من دربند تو هستم، نمیتونم جلوشو بگیرم، نمیتونم کنترلش کنم

I am a slave (it just feels right)
for you (it just feels good)
من دربند تو هستم؛ خیلی حس خوبی میده

I won′t deny it‚ I am not trying
to hide it (baby)
حتی انکارش هم نمیکنم، سعی نمیکنم قایمش کنم

Get it get it‚ get it get it
بفهم دیگه؛ باهاش کنار بیا

Get it get it‚ get it get it
بفهم دیگه؛ باهاش کنار بیا

Get it get it‚ get it get it
بفهم دیگه؛ باهاش کنار بیا

Get it get it‚ get it get it
بفهم دیگه؛ باهاش کنار بیا

I am a slave for you (here we go now)
من دربند تو هستم؛بیا همین الان شروع کنیم

I cannot hold it‚ I cannot control it
نمیتونم جلوشو بگیرم، نمیتونم کنترلش کنم

I am a slave for you‚ (here we go) I won′t deny it
من دربند تو هستم، حتی انکارش هم نمیکنم

I am not trying to hide it
سعی نمیکنم قایمش کنم

کامنت ها