موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو I’ll Never Love Again از Lady Gaga, Bradley Cooper با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7730 | ارسال توسط: نوامبر 26, 2018
موزیک ویدیو I’ll Never Love Again از Lady Gaga, Bradley Cooper با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Lady Gaga – I’ll Never Love Again (A Star Is Born)


آهنگ فیلم “ستاره ای متولد میشود”  با بازی لیدی گاگا و بردلی کوپر


Wish I could
ای کاش میتونستم

I could have said goodbye
ای کاش میتونستم خداحافظی کنم

I would have said what I wanted to
هر چیزی که تو دلم بود رو میگفتم

Maybe even cried for you
شاید حتی برات گریه میکردم

If I knew it would be the last time
اگه میدونستم که این آخرین دیدارمونه

I would have broke my heart in two
قلبمو به دونیمه تقسیم میکردم

Tryin′ to save a part of you
و سعی میکردم قسمت تو رو نجات بدم

Don′t want to feel another touch
دیگه نمیخوام نوازش کس دیگه ای رو حس کنم

Don′t want to start another fire
دیگه نمیخوام آتیشی(هیجان عشق)تو دلم به پا کنم

Don′t want to know another kiss
نمیخوام بوسه کس دیگه ای رو تجربه کنم

No other name falling off my lips
اسم کس دیگه ای روی لبام نمیاد

Don′t want to give my heart away
نمیخوام قلبمو به یه غریبه

To another stranger
دیگه بسپارم

Or let another day begin
یا بذارم یه روز دیگه(بدون تو )شروع بشه

Won′t even let the sunlight in
حتی نمیذارم طلوع دیگه(به درون زندگیم)راه پیدا کنه

No I will never love again
نه من هرگز دوباره عشق نمیورزم

I will never love again
من هرگز دوباره عشق نمیورزم

When we first met
وقتی برای اولین بار همو دیدیم

I never thought that I would fall
هرگز فکرشم نمیکردم که عاشقت بشم

I never thought that I had find
myself lyin′ in your arms
هرگز فکرشم نمیکردم که خودمو تو آغوش تو پیدا کنم

And I wanna pretend that It is not
true oh baby that You are gone
میخوام تظاهر کنم که اینا واقعی نیست(تظاهر کنم)که تو هنوز نمردی

Cause my world keeps turnin′
and turnin′ and turnin′
and I am not movin′ on
چون دنیای من داره به جلو حرکت میکنه ولی من هنوز بیحرکت موندم(نتونستم فراموشت کنم)

Don′t want to feel another touch
دیگه نمیخوام نوازش کس دیگه ای رو حس کنم

Don′t want to start another fire
دیگه نمیخوام آتیشی(هیجان عشق)تو دلم به پا کنم

Don′t want to know another kiss
نمیخوام بوسه کس دیگه ای رو تجربه کنم

No other name falling off my lips
اسم کس دیگه ای روی لبام نمیاد

Don′t want to give my heart away
نمیخوام قلبمو به یه غریبه

To another stranger
دیگه بسپارم

Or let another day begin
یا بذارم یه روز دیگه(بدون تو )شروع بشه

Won′t even let the sunlight in
حتی نمیذارم طلوع دیگه(به درون زندگیم)راه پیدا کنه

No I will never love
نه من هرگز عشق نمیورزم

I don′t wanna know this feeling
unless It is you and me
نمیخوام دوباره عشق رو تجربه کنم مگر این که بین من و تو باشه

I don′t wanna waste a moment
نمیخوام حتی یه لحظه (از لحظات با هم بودنمون)رو از دست بدم

And I don′t wanna give somebody
else the better part of me
نمیخوام بخش بهتر وجودم(به خاطر تو آدم بهتری شدم)رو به کس دیگه بدم

I would rather wait for you
ترجیح میدم منتظرت بمونم(تا تو اون دنیا به هم برسیم)

Don′t want to feel another touch
دیگه نمیخوام نوازش کس دیگه ای رو حس کنم

Don′t want to start another fire
دیگه نمیخوام آتیشی(هیجان عشق)تو دلم به پا کنم

Don′t want to know another kiss
نمیخوام بوسه کس دیگه ای رو تجربه کنم

Baby unless they are your lips
مگه این که لبایی که منو میبوسن لبای تو باشن

Don′t want to give my heart
away to another stranger
نمیخوام قلبمو به یه غریبه دیگه بسپارم

Or let another day begin
یا بذارم یه روز دیگه(بدون تو )شروع بشه

Won′t even let the sunlight in
حتی نمیذارم طلوع دیگه(به درون زندگیم)راه پیدا کنه

I will never love again
من هرگز دوباره عشق نمیورزم

Love again
دوباره عاشق نمیشم

I will never love again
من هرگز دوباره عشق نمیورزم

I will never love again
من هرگز دوباره عشق نمیورزم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها