موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو I Disappear از Metallica با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5330 | ارسال توسط: جولای 12, 2018
موزیک ویدیو I Disappear از Metallica با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Metallica – I Disappear


متاليکا
 ناپديد شدم
موسيقي فيلم ماموريت غير ممکن 2 – 2000


Hey Hey Hey
هی هی هی

Here I go now
الان دارم میرم

Here I go into new days
الان دارم وارد روزهای جدیدی میشم

Hey Hey Hey
هی هی هی

Here I go now
الان دارم میرم

Here I go into new days
الان دارم وارد روزهای جدیدی میشم

I’m pain, I’m hope, I’m suffer
من دردم، من امیدم، من رنجم

Yeah Hey Hey Hey Yeah Yeah
آره هی هی هی آره آره

Here I go into new days
الان دارم وارد روزهای جدیدی میشم

Hey Hey Hey
هی هی هی

Ain’t no mercy
هیچ رحمی در کار نیست

Ain’t no mercy there for me
هیچ رحمی در اونجا برای من در کار نیست

Hey Hey Hey
هی هی هی

Ain’t no mercy
هیچ رحمی در کار نیست

Ain’t no mercy there for me
هیچ رحمی در اونجا برای من در کار نیست

I’m pain, I’m hope, I’m suffer
من دردم، من امیدم، من رنجم

Hey Hey Hey
هی هی هی

Yeah Yeah Hey, Hey no mercy
آره آره هی، هی هیچ رحمی

Ain’t no mercy there for me
هیچ رحمی در اونجا برای من در کار نیست

Do you bury me when I’m gone
آیا دفنم میکنی وقتی که می‌میرم؟

Do you teach me while I’m here
آیا بهم آموزش میدی زمانی که اینجام (زنده‌ام)؟

Just as soon as I belong
به محض اینکه احساس تعلق کنم

Then it’s time I disappear
بعد وقتشه که ناپدید شم

Hey Hey Hey
هی هی هی

And I went And I went on down that road
و من تا انتهای اون جاده رفتم و رفتم

Hey Hey Hey
هی هی هی

And I went on And I went on down that road
و من تا انتهای اون جاده رفتم و رفتم

I’m pain, I’m hope, I’m suffer
من دردم، من امیدم، من رنجم

Hey Hey Hey Yeah, And I went on
هی هی هی آره، و من ادامه دادم

And I went on down that road
و من تا انتهای اون جاده رفتم

Do you bury me when I’m gone
آیا دفنم میکنی وقتی که می‌میرم؟

Do you teach me while I’m here
آیا بهم آموزش میدی زمانی که اینجام (زنده‌ام)؟

Just as soon as I belong
به محض اینکه احساس تعلق کنم

Then it’s time I disappear
بعد وقتشه که ناپدید شم

Do you bury me when I’m gone
آیا دفنم میکنی وقتی که می‌میرم؟

Do you teach me while I’m here
آیا بهم آموزش میدی زمانی که اینجام (زنده‌ام)؟

Just as soon as I belong
به محض اینکه احساس تعلق کنم

Then it’s time I disappear
بعد وقتشه که ناپدید شم

Do you bury me when I’m gone
آیا دفنم میکنی وقتی که می‌میرم؟

Do you teach me while I’m here
آیا بهم آموزش میدی زمانی که اینجام (زنده‌ام)؟

Just as soon as I belong
به محض اینکه احساس تعلق کنم

Then it’s time I disappear
بعد وقتشه که ناپدید شم

Do you bury me when I’m gone
آیا دفنم میکنی وقتی که می‌میرم؟

Do you teach me while I’m here
آیا بهم آموزش میدی زمانی که اینجام (زنده‌ام)؟

Just as soon as I belong
به محض اینکه احساس تعلق کنم

Then it’s time I disappear
بعد وقتشه که ناپدید شم

I disappear
من ناپدید میشم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️