موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Ghosts از Michael Jackson با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5570 | ارسال توسط: دسامبر 7, 2018
موزیک ویدیو Ghosts از Michael Jackson با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Michael Jackson – Ghosts


There′s a ghost down in the hall
انتهای این راه رو یه شبح هست

There′s a ghoul upon the bed
یه غول بالای تختت خوابیده

There′s something in the walls
یه موجودی تو دیواره

There′s blood up on the stairs
خون روی پله ها جاری شده

And It is floating through the room
و از اتاق داره میاد بیرون

And there′s nothing I can see
چیزی نیست که بتونم ببینم

And I know that that′s the truth
و میدونم که واقعیت داره

Because now It is onto me
چون الان منو تسخیر کرده

I don′t understand it
درکش نمیکنم

Hey

I don′t understand it!
درکش نمیکنم

There′s a tappin′ in the floor
داره به کف ضربه میزنه

There′s a creak behind the door
از پشت در صدای غژ غژ میاد

There′s a rocking in the chair
صندلی داره تکون میخوره

But there′s no one sitting there
ولی هیچکی روش نشسته

There′s a ghostly smell around
بوی های شبح گونه میاد

But nobody to be found
ولی هیچ کی اینجا نیست

And a coughin′ and a yawnin′
و صدای سرفه و خمیازه میاد

Where a restless soul is going
اون شبح خسته کجا داره میره

Don′t understand it
درکش نمیکنی

Hey!

Don′t understand it
درکش نمیکنی

And who gave you the right
to shake my family?
کی بهت این حقو داده که به خانواده من آزار برسونی؟

And who gave you the right to
shake my baby‚ she needs me
کی بهت این حقو داده عزیز منو اذیت منی اون بهم نیاز داره

And who gave you the right
to shake my family tree?
کی بهت اجازه داده خاندان منو اذیت کنی؟

You put a knife in my back
یه چاقو رو کمرم گذاشتی

Shot an arrow in me!
اونو(کمان یا خنجر) در من فرو میکنی

Tell me are you the ghost of jealousy
میگی که تو روح خبیثی هستی

The ghost of jealousy
روح خبیث

There′s a tappin in the floor
داره به کف ضربه میزنه

There′s a creak behind the door
از پشت در صدای غژ غژ میاد

There′s a rocking in the chair
صندلی داره تکون میخوره

But nobody′s sitting there
ولی هیچکی روش نشسته

There′s a ghostly smell around
بوی های شبح گونه میاد

But nobody to be found
ولی هیچ کی اینجا نیست

And a coughin′ and a yawnin′
و صدای سرفه و خمیازه میاد

Where a restless soul is going
اون شبح خسته کجا داره میره

Don′t understand it!
درکش نمیکنی

Don′t understand it!
درکش نمیکنی

And who gave you the right
to scare my family?
کی بهت این حقو داده که به خانواده من آزار برسونی؟

And who gave you the right to
scare my baby‚ she needs me
کی بهت این حقو داده عزیز منو اذیت منی اون بهم نیاز داره

And who gave you the right
to shake my family tree?
کی بهت اجازه داده خاندان منو اذیت کنی؟

You put a knife in my back
یه چاقو رو کمرم گذاشتی

Shot an arrow in me!
اونو در من فرو میکنی

Tell me are you the ghost of jealousy
میگی که تو روح خبیثی هستی

A suckin′ ghost of jealousy
روح خبیث لعنتی

And who gave you the right
to shake my family?
کی بهت این حقو داده که به خانواده من آزار برسونی؟

And who gave you the right to
shake my baby‚ she needs me
کی بهت این حقو داده عزیز منو اذیت منی اون بهم نیاز داره

And who gave you the right
to shake my family tree?
کی بهت اجازه داده خاندان منو اذیت کنی؟

And who gave you the right to
take‚ intrusion to see me?
کی بهت ابن حقو داده که بدون اجازه بیای منو ببینی؟

And who gave you the right
to hurt my family?
کی بهت این حقو داده که به خانواده من آزار برسونی؟

And who gave you the right hurt
my baby‚ she needs me
کی بهت این حقو داده عزیز منو اذیت منی اون بهم نیاز داره

And who gave you the right
to shake my family tree?
کی بهت اجازه داده خاندان منو اذیت کنی؟

You put a knife in my back
یه چاقو رو کمرم گذاشتی

Shot an arrow in me!
اونو در من فرو میکنی

Tell me are you the ghost of jealousy
میگی که تو روح خبیثی هستی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️