موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Friends از Justin Bieber & BloodPop با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6707 | ارسال توسط: فوریه 5, 2018
موزیک ویدیو Friends از Justin Bieber & BloodPop با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Justin Bieber & BloodPop® – Friends

I was wondering bout ur mama
من درباره مامانت کنجکاوم

Did she get that job she wanted
اون شغلی رو که میخواست گرفت

Sell that car that gave her problems
اون ماشینی که براش دردسر ساز بود فروخت

I’m just curious about her honest
راستش من فقط درباره اش کنجکاوم

Know ur wondering why I been calling
میدونم کنجکاوی که چرا بهت زنگ زدم

Like I got ulterior motives
مثل اینکه یه انگیزه نهان واسه اینکار داشتم

I know we didn’t end this so good
میدونم ما اینو به خوبی تموم نکردیم (رابطه و …)

But u know we had something so good
اما میدونی ما یه چیز خوب داشتیم

So I’m wondering
پس من کنجکاوم

Can we still be friends
میتونیم هنوز دوست باشیم

Can we still be friends
میتونیم هنوز دوست باشیم

Doesn’t have to end
مجبور نیستیم تمومش کنیم

And If it ends
Can we be friends
و اگر تمومش کردیم میتونیم دوست باشیم

Can we be friends
میتونیم دوست باشیم

Can we be friends
میتونیم دوست باشیم

Wondering if you got a body
کنجکاوم اگر یه بدن پیدار کردی (منظور شخص دیگه ای هست)

To hold u tighter since I left
که تو رو محکم نگه داره چون از وقتی رفتم

Wondering if you think about me
کنجکاوم آیا تو بهم فکر میکنی

Actually don’t answer that
درواقع جواب نده

Know ur wondering why I been calling
میدونم کنجکاوی که چرا بهت زنگ زدم

Like I got ulterior motives
مثل اینکه یه انگیزه نهان واسه اینکار داشتم

I know we didn’t end this so good
میدونم ما اینو به خوبی تموم نکردیم

But u know we had something so good
اما میدونی ما یه چیز خوب داشتیم

So I’m wondering
پس من کنجکاوم

Can we still be friends
میتونیم هنوز دوست باشیم

Can we still be friends
میتونیم هنوز دوست باشیم

Doesn’t have to end
مجبور نیستیم تمومش کنیم

And If it ends
Can we be friends
و اگر تمومش کردیم میتونیم دوست باشیم

Can we be friends
میتونیم دوست باشیم

And if it ends
Can we be friends
و اگر تمومش کردیم میتونیم دوست باشیم

Are u wondering why I been calling
کنجکاوی که چرا من بهت زنگ زدم

Like I got ulterior motives
مثل اینکه یه انگیزه نهان واسه اینکار داشتم

I know we didn’t end this so good
میدونم ما اینو به خوبی تموم نکردیم

But u know we had something so good
اما میدونی ما یه چیز خوب داشتیم

So I’m wondering
پس من کنجکاوم

Can we still be friends
میتونیم هنوز دوست باشیم

Doesn’t have to end
مجبور نیستیم تمومش کنیم

And If it ends
Can we be friends
و اگر تمومش کردیم میتونیم دوست باشیم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • fariya

    واقعا زیبا بود ممنونم سابریکا

    • Saeed Avril