موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Fifteen از Taylor Swift با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5457 | ارسال توسط: سپتامبر 22, 2018
موزیک ویدیو Fifteen از Taylor Swift با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Taylor Swift – Fifteen


(کیفیت 480 موزیک ویدیو رسمی)

(کیفیت 720 اجرای زنده در تور جهانی Speak Now)


You take a deep breath and you
walk through the doors
یه نفس عمیق میکشی و وارد مدرسه میشی

It is the morning of
your very first day
امروز صبح اولین روز مدرسه اته

You say hi to your friends
you ain′t seen in a while
به دوستات که مدت زیادیه ندیدیشون سلام میدی

Try and stay out of everybody′s way
سعی میکنی سر راه کسی قرا نگیری و دردسر نشی

It is your freshman year and
You are gonna be here
امسال تو سال اولی هستی و مجبوری برای چهار سال

For the next four years in this town
آینده تو این شهر بمونی

Hoping one of those senior boys
will wink at you and say
همه امیدت به اینه که یه پسر سال بالایی بهت چشمک بزنه و بگه

You know‚ I haven′t seen
you around before
میدونی تا حالا تو رو این دور و بر ندیده بودم

′Cause when You are fifteen and somebody
tells you they love you
چون وقتی پونزده سالته و یکی بهت بگه عاشقته

You are gonna believe them
تو حرفشو باورم میکنی

And when You are fifteen feeling like
there′s nothing to figure out but
و وقتی پونزده سالته حس میکنی چیزی برای فکر کردن بهش وجود نداره

count to ten‚ take it in
اول تا ده بشمر (یه کم فکر کن) بعد قبول کن

This is life before you know
who You are gonna be
این زندگیته قبل از اینکه بفهمی که چه کسی قراره بشی

Fifteen
پونزده

You sit in class next
to redheaded Abigail
تو کلاس کنار یه دختر مو قرمز به اسم ابیگل میشنی

And soon enough You are best friends
وخیلی زود بهترین دوستای هم میشین

Laughing at the other girls
who think They are so cool
و دخترایی که خیلی احساس باحال بودن میکننو مسخره میکنین

We′ll be outta here as soon as we can
ما به محض اینکه بتونیم از اینجا میریم

And then You are on your very first
date and He is got a car
و بعد اولین قرار زندگیتو تجربه میکنی و اون با خودش ماشین داره

And you feeling like flying
و تو انگار داری رو ابرا پرواز میکنی

And your mama′s waiting up and You
are thinking He is the one
مامانت رو منتظر میذاری(دست به سرش میکنی)چون فکر میکنی اون عشق واقعی زندگیته

And You are dancing ′round your
room when the night ends
وتو آخر شب تو اتاقت(ازخوشحالی)میرقصی

When the night ends
آخر شب

′Cause when You are fifteen and somebody
tells you they love you
چون وقتی پونزده سالته و یکی بهت بگه عاشقته

You are gonna believe them
تو حرفشو باورم میکنی

And when You are fifteen
and your first kiss
وقتی پونزده سالته و اولین بوسه ات

Makes your head spin around
باعث میشه سرت گیج بره

But in your life you′ll
do things greater than
ولی تو زندگی قراره کارای بزرگتر

Dating the boy on the football team
از قرار گذاشتن با یه بازیکن فوتبال انجام بدی

I didn′t know it at fifteen
ولی من اینا رو تو پونزده سالگی نمیدونستم

When all you wanted was to be wanted
وقتی تمام خواسته ات این باشه که یه پسری از تو خوشش بیاد

I wish you could go back and tell
yourself what you know now
آرزو میکنم ای کاش میتونستم برگردم عقب و به خودم چیزایی که الان میدونمو میگفتم

Back then I swore I was gonna
marry him someday
ولی(تو سن پونزده سالگی)قسم میخوردم که من با اون پسره ازدواج میکنم

But I realized some bigger
dreams of mine
ولی بعدش من رویا ها و آروزو های بزرگتری داشتم

Abigail gave everything she had
to a boy who changed his mind
ایگل تمام عقشو نثار پسری کرد که دوسش نداشت و ولش کرد

We both cried
ما هردو گریه کردیم

′Cause when You are fifteen and somebody
tells you they love you
چون وقتی پونزده سالته و یکی بهت بگه عاشقته

You are gonna believe them
تو حرفشو باورم میکنی

And when You are fifteen‚ don′t
forget to love before you fall
چون وقتی پونزده سالته نباید فراموش کنی که الکی نباید عاشق کسی بشی

I have found time can
heal most anything
فهمیدم که گذر زمان میتونه تقریبا همه زخما رو بهبود بده

And you just might find who
You are supposed to be
و فقط باید تصمیم بگیری که چه کسی میخوای باشی

I didn′t know who I was supposed to be
ولی من نمیدونستم که قراره چه کسی باشم

Fifteen
پونزده

Your very first day
روز اول مدرسه است

Take a deep breath girl
نفس عمیق بکش

Take a deep breath as you
walk through the doors
نفس عمیق بکش و وارد مدرسه شو

 

کامنت ها