موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Drowning از Backstreet Boys با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3974 | ارسال توسط: دسامبر 27, 2017
موزیک ویدیو Drowning از Backstreet Boys با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Backstreet Boys – Drowning

 

Don’t pretend you’re sorry
تظاهر نکن که متأسفی

I know you’re not
میدونم که نیستی

You know you got the power
تو میدونی که قدرت دستته

To make me weak inside
که باعث بشی از درون احساس ضعف کنم

And girl you leave me breathless
و دختر تو منو، از نفس افتاده، رها میکنی

But it’s okay
اما اشکالی نداره

’cause You are my survival
چون تو، رهایی من از مرگی

Now hear me say
حالا بشنو که میگم

I can’t imagine
نمیتونم تصور کنم

life Without your love
زندگی رو بدون عشق تو

Even forever
حتی برای همیشه هم

don’t seem Like long enough
به اندازه ی کافی طولانی به نظر نمیاد

‘Cause everytime I breathe
I take you in
چون هر بار که نفس میکشم
تو رو تنفس میکنم

And my heart beats again
و دوباره قلبم میتپه

Baby I can’t help it
عزیزم نمیتونم کاریش کنم

You keep me
Drowning in your love
تو منو در حال غرق شدن توی عشقت نگه میداری

Everytime I try to rise above
هر بار که سعی میکنم برخیزم

I’m swept away by love
توسط عشق کنار زده میشم

Baby I can’t help it
عزیزم نمیتونم کاریش کنم

You keep me
Drowning in your love
تو منو در حال غرق شدن – توی عشقت نگه میداری

Maybe I’m a drifter
شاید من یه جسم شناور ام

Maybe not
شایدم نه

‘Cause I have
known the safety
چون من امنیت رو شناخته م

Of floating freely
In your arms
امنیت آزادانه جریان داشتن بین بازوانت رو

I don’t need another lifeline
من به یه خط زندگی دیگه نیاز ندارم

It’s not for me
به درد من نمیخوره

‘Cause only you can save me
چون فقط تو میتونی نجاتم بدی

Oh can’t you see
اوه نمیتونی ببینی

I can’t imagine
که نمیتونم تصور کنم

life Without your love
زندگی رو بدون عشقت

And even forever
و حتی برای همیشه هم

don’t seem Like long enough
(don’t seem Like long enough)
به اندازه ی کافی طولانی به نظر نمیاد

‘Cause everytime I breathe
I take you in
چون هر بار که نفس میکشم
تو رو تنفس میکنم

And my heart beats again
و دوباره قلبم میتپه

Baby I can’t help it
عزیزم نمیتونم کاریش کنم

You keep me
Drowning in your love
تو منو در حال غرق شدن ، توی عشقت نگه میداری

Everytime I try to rise above
هر بار که سعی میکنم برخیزم

I’m swept away by love
توسط عشق کنار زده میشم

Baby I can’t help it
عزیزم نمیتونم کاریش کنم

You keep me
Drowning in your love
تو منو در حال غرق شدن – توی عشقت نگه میداری

Go on and pull me under
پیش برو و منو به زیر بکش

Cover me with dreams
(yeah)
منو با رویا ها بپوشون
(آره)

Love me mouth to mouth now
منو دهان به دهان دوست داشته باش حالا

You know I can’t resist
میدونی که نمیتونم مقاومت کنم

‘Cause you’re the air
That I breathe
چون تو هوایی هستی که من نفس میکشمش

‘Cause everytime I breathe
I take you in
چون هر بار که نفس میکشم
تو رو تنفس میکنم

And my heart beats again
و دوباره قلبم میتپه

Baby I can’t help it
(Baby I can’t help it)
عزیزم نمیتونم کاریش کنم

You keep me
Drowning in your love
تو منو در حال غرق شدن ، توی عشقت نگه میداری

Everytime I try to rise above
هر بار که سعی میکنم برخیزم

I’m swept away by love
توسط عشق کنار زده میشم

And baby I can’t help it
عزیزم نمیتونم کاریش کنم

You keep me
Drowning your love…
تو منو در حال غرق شدن، توی عشقت نگه میداری

Baby I can’t help it
عزیزم نمیتونم کاریش کنم

Keep me drowning
In your love
منو در حال غرق شدن، توی عشقت نگه میداری

(I keep drowning)
منو در حال غرق شدن

I keep drowning
In your love
منو در حال غرق شدن، توی عشقت نگه میداری

Baby I can’t help it
Can’t help it no, no
عزیزم نمیتونم کاریش کنم
نه ، نه

‘Cause everytime I breathe
I take you in
چون هر بار که نفس میکشم
تو رو تنفس میکنم

And my heart beats again
و دوباره قلبم میتپه

Baby I can’t help it
(Baby I can’t help it)
عزیزم نمیتونم کاریش کنم

You keep me
Drowning in your love
تو منو در حال غرق شدن – توی عشقت نگه میداری

Everytime I try to rise above
هر بار که سعی میکنم برخیزم

I’m swept away by love
توسط عشق کنار زده میشم

Baby I can’t help it
عزیزم نمیتونم کاریش کنم

You keep me
Drowning in
تو منو در حال غرق شدن

your love
توی عشقت نگه میداری

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️