موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Don’t Say You Love Me از Fifth Harmony با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 8279 | ارسال توسط: می 20, 2018
موزیک ویدیو Don’t Say You Love Me از Fifth Harmony با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Fifth Harmony – Don’t Say You Love Me

Don′t say you miss me
when you don′t call
بهم نگو دلت برام تنگ شده وقتی حتی بهم زنگ نمیزنی

And don′t say You are hurting
without the scars
نگو که داری درد میکشی وقتی حتی زخمی نداری

Don′t promise me tonight
without tomorrow too
بدون اینکه قول فردا رو بدی قول امشبو بهم نده

Don′t say you love me unless you do
نگو دوستم داری مگه اینکه از ته دلت باشه

We′ve been close‚ but inconsistent
ما بهم نزدیک بودیم ولی در تضاد هم بودیم

You hold my heart at a
safer distance‚ yeah
قلبمو در فاصله امنی نگه داشتی

You think words can ease the tension
فکر میکنی حرفات از تنش بینمون کم میکنه

But you can′t deny that
something′s missing
ولی نمیتونی انکار کنی که یه چیزی کمه

I need a little bit more
من یه کم بیشتر نیاز دارم

I need a little bit more
من یه کم بیشتر نیاز دارم

You gotta know what It is like
تو باید بدونی چه حسی داره

I know you been here before
میدونم قبلا تجربه اش کردی

I have been waiting‚
I have been patient
من صبر کردم
صبور بودم

But I need a little bit more
ولی یه کم بیشتر نیاز دارم

So don′t say you miss me
when you don′t call
بهم نگو دلت برام تنگ شده وقتی حتی بهم زنگ نمیزنی

And don′t say You are hurting
without the scars
نگو که داری درد میکشی وقتی حتی زخمی نداری

Don′t promise me tonight
without tomorrow too
بدون اینکه قول فردا رو بدی قول امشبو بهم نده

Don′t say you love me unless
you do‚ unless you do
نگو دوستم داری مگه اینکه از ته دلت باشه

How am I supposed to take it
چه جوری قراره دووم بیارم

When weeks go by and
I am still waiting?
وقتی هفته ها میگذرن و من هنوز منتظرم

I say I am okay but I
can′t fake it‚ yeah
من میگم حالم خوبه ولی نمیتونم تظاهر کنم(که حالم خوبه)

Even when I try‚ yeah‚
something′s missing
حتی وقتی سعی میکنم،یه چیزی کمه

I need a little bit more
من یه کم بیشتر نیاز دارم

I need a little bit more (I
need a little bit more)
من یه کم بیشتر نیاز دارم

You gotta know what It is like
تو باید بدونی چه حسی داره

I know you been here before
میدونم قبلا تجربه اش کردی

I have been waiting‚
I have been patient
من صبر کردم
صبور بودم

But I need a little bit more
ولی من یه کم بیشتر نیاز دارم

So don′t say you miss me when you
don′t call (When you don′t call)
بهم نگو دلت برام تنگ شده وقتی حتی بهم زنگ نمیزنی

Don′t say You are hurting
without the scars
نگو که داری درد میکشی وقتی حتی زخمی نداری

Don′t promise me tonight
without tomorrow too
بدون اینکه قول فردا رو بدی قول امشبو بهم نده

Don′t say you love me unless
you do‚ unless you do
نگو دوستم داری مگه اینکه از ته دلت باشه

Don′t say you love me (Don′t
say you love me) unless
you do (Unless you do)
نگو دوستم داری مگه اینکه از ته دلت باشه

Don′t say you love me ‚
don′t say you love me
نگو دوستم داری

Don′t promise me tonight
without tomorrow too
بدون اینکه قول فردا رو بدی قول امشبو بهم نده

Don′t say you love me ‚ unless
you do‚ unless you do
نگو دوستم داری مگه اینکه از ته دلت باشه

I need a little bit more
من یه کم بیشتر نیاز دارم

I need a little bit more
من یه کم بیشتر نیاز دارم

You gotta know what It is like
تو باید بدونی چه حسی داره

I know You have been here before
میدونم قبلا تجربه اش کردی

I have been waiting‚
I have been patient
من صبر کردم
صبور بودم

But I need a little bit more
ولی من یه کم بیشتر نیاز دارم

Don′t say you miss me
when you don′t call
بهم نگو دلت برام تنگ شده وقتی حتی بهم زنگ نمیزنی

Don′t say You are hurting
without the scars
نگو که داری درد میکشی وقتی حتی زخمی نداری

Don′t promise me tonight
without tomorrow too
بدون اینکه قول فردا رو بدی قول امشبو بهم نده

Don′t say you love me unless you do
نگو دوستم داری مگه اینکه از ته دلت باشه

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️