موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Cry Pretty از Carrie Underwood با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3899 | ارسال توسط: می 13, 2018
موزیک ویدیو Cry Pretty از Carrie Underwood با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Carrie Underwood – Cry Pretty

I am sorry‚ but I am just a girl
متاسفم،ولی من فقط یه دخترم

Not usually the kind to show
my heart to the world
که معمولا از مدل دخترایی که قلبشونو به روی همه باز میکنن نیستم

I am pretty good at keeping
it together
من خیلی خوب میتونم از پس مشکلاتم بربیام

I hold my composure‚ for
worse or for better
من خودم رو برای بدتر یا بهتر از اینها هم خونسرد نگه میردارم

So I apologize if you don′t
like what you see
پس عذر میخوام اگه چیزی که میبینی رو دوست نداری

But sometimes my emotions
get the best of me
ولی گاهی احساساتم بر من چیره میشن

And falling apart is
as human as it gets
و منم مثل بقیه ی آدما شکست میخورم

You can′t hide it‚ you can′t
fight what the truth is
نمیتونی قایمش کنی،نمیتونی با این حقیقت بجنگی که

You can pretty lie and say It is okay
تو میتونی خوب دروغ بگی و بگی که اوضاع رو به راهه

You can pretty smile
and just walk away
میتونی یه لبخند قشنگ بزنی و رد بشی

Pretty much fake your
way through anything
میتونی همه چیز زندگیتو جعل کنی

But you can′t cry pretty
ولی نمیتونی زیبا گریه کنی

Oh no‚ you can′t dress it up
in lace or rhinestones
نه،نمیتونی لباسای توری و سنگ های قیمتی بپوشی

It don′t matter if You are in
a crowd or home all alone
فرقی نداره که در بین جمعیت باشی یا تنها تو خونه

Yeah‚ It is all the same when You
are looking in the mirror
همش مثل همه وقتی تو آینه نگاه میکنی

A picture of pain‚ so let
it flow like a river
یه تصویر از درد،پس بذار مثل رود فوران کنه

You can pretty lie and say It is okay
تو میتونی خوب دروغ بگی و بگی که اوضاع رو به راهه

You can pretty smile
and just walk away
میتونی یه لبخند قشنگ بزنی و رد بشی

Pretty much fake your
way through anything
میتونی همه چیز زندگیتو جعل کنی

But you can′t cry pretty
ولی نمیتونی زیبا گریه کنی

You can′t turn off the flood
when the dam breaks
تو نمیتونی جلوی سیل رو بگیری وقتی که سد شکسته(منظور بغض ترکیده و اشکه)

When all your mascara
is going to waste
وقتی همه ی ریملت خراب میشه

When things get ugly‚
you just gotta face
وقتی همه چیزی زشت میشه تو باید قبول کنی که

That you can′t cry pretty
نمیتونی زیبا گریه کنی

Oh no‚ you can′t
نه،تو نمیتونی

Ooh‚ yeah

You can′t turn off the flood
when the dam breaks
تو نمیتونی جلوی سیل رو بگیری وقتی که سد شکسته

(منظور بغض ترکیده و اشکه)

When all your mascara
is going to waste
وقتی همه ی ریملت خراب میشه

When things get ugly‚
you just gotta face
وقتی همه چیزی زشت میشه تو باید قبول کنی که

That you can′t cry pretty
نمیتونی زیبا گریه کنی

Yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah

No‚ you can′t cry
نمیتونی گریه کنی

No‚ you can′t cry
نمیتونی گریه کنی

No‚ no‚ no‚ no‚ no‚ no‚ no‚
no‚ no‚ no‚ no‚ no‚ woo

You can′t cry
نمیتونی گریه کنی

You can′t cry pretty‚ baby
نمیتونی زیبا گریه کنی،عزیزم

Oh yeah‚ woo‚ woo

No‚ you can′t cry pretty‚ yeah
نمیتونی زیبا گریه کنی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️