موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Courage از Celine Dion با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1348 | ارسال توسط: دسامبر 4, 2019
موزیک ویدیو Courage از Celine Dion با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Céline Dion – Courage


توضیح درباره آهنگ : شوهر سلین در سال 2016 بعد از سالها مبارزه با سرطان فوت شد
سلین دیون: همه آدمایی رو که دوست دارن به خاطر بیماری از دست میدن
و این چیزیه که از درک و تحمل خارجه و تو باید در وجود خودت
و خانواده ات روحیه و جسارت ایجاد کنی تا بتونین به زندگی ادامه بدین 🌹


Nous avons tous
besoin de courage
همه ما به روحیه و جسارت نیاز داریم

afin de faire
face nos démons,
برای رو به رو شدن با اهریمن مون

et de nous élever.
و رشد کردن

C’est ne que
ce moment la
لحظه ای که جسارت به وجود بیاد

que nous pouvons vraiment
commencer à vivre.
وقتیه که میتونی شروع به زندگی کنی

♪ I would be lying
if I said I’m fine ♪
اگه بگم حالم خوبه دروغ گفتم

♪ I think of you
at least a hundred times ♪
حداقل 100 بار بهت فکر میکنم

♪ ‘Cause in the echo of my voice
I hear your words ♪
چون در انعکاس صدای خودم حرفای تو رو میشنوم

♪ Just like you’re there ♪
انگار که تو پیشمی

♪ I still come home
from a long day ♪
هنوزم از یه روز پر مشغله برمیگردم خونه

♪ So much to talk about
so much to say ♪
کلی چیز برای تعریف کردن و حرف زدن درباره شون دارم

♪ I love to think that
we’re still making plans ♪
دوست دارم که فکر کنم که ما هنوزم داریم با هم برنامه میچینیم

♪ In conversations
that’ll never end ♪
در گفتو گویی که هرگز تموم نمیشه

♪ In conversations
that’ll never end ♪
در گفتو گویی که هرگز تموم نمیشه

♪ Courage ♪
جسارت

♪ Don’t you dare
fail me now ♪
جراتشو نداری که منو سرخورده کنی

♪ I need you ♪
بهت نیاز دارم

♪ To keep away the doubts ♪
تا تردید رو ازم دور نگه داری

♪ I’m staring in the face
of something new ♪
من دارم با یه چیز کاملا جدید مواجه میشم

♪ You’re all I got
to hold on to ♪
تو تنها تکیه گاهم هستی

♪ So courage ♪
پس جسارت

♪ Don’t you dare
fail me now ♪
جراتشو نداری که منو سرخورده کنی

♪ Not one to hide from
the truth I know ♪
از هیچ کس نمیتونم حقیقت رو قایم کنم، میدونم

♪ It’s out of my hands
but I won’t let you go ♪
دست من نیست ولی نمیذارم از پیشم بری

♪ There’s no replacing
the way you touched me ♪
هیچ جایگزینی برای مدلی که منو لمس میکردی وجود نداره

♪ I still feel the rush ♪
هنوزم هیجان رو حس میکنم

♪ Sometimes it drowns me
till I can’t breathe ♪
گاهی این احساس منو غرق میکنه تا نتونم نفس بکشم

♪ Thinking it’s only
in our memories ♪
فکر کنم این فقط در خاطرات ماست

♪ But then I talk to you
like I did then ♪
ولی بعدش من مثل قبلنا باهات حرف میزنم

♪ In conversations
that will never end ♪
در گفتو گویی که هرگز تموم نمیشه

♪ Courage ♪
جسارت

♪ Don’t you dare
fail me now ♪
جراتشو نداری که منو سرخورده کنی

♪ I need you ♪
بهت نیاز دارم

♪ To keep away the doubts ♪
تا تردید رو ازم دور نگه داری

♪ I’m staring in the face
of something new ♪
من دارم با یه چیز کاملا جدید مواجه میشم

♪ You’re all I got
to hold on to ♪
تو تنها تکیه گاهم هستی

♪ So courage ♪
پس جسارت

♪ Don’t you dare
fail me now ♪
جراتشو نداری که منو سرخورده کنی

♪ ‘Cause it’s not easy ♪
چون که اصلا آسون نیست

♪ When you’re not with me ♪
وقتی که تو باهام نیستی

♪ This world of madness ♪
این دنیای پر از دیوونگی

♪ Goes faster now ♪
الان داره سریع تر پیش میره

♪ And it’s a train wreck ♪
سوار یه قطار خرابم

♪ But I won’t crash yet ♪
ولی هیچوقت تصادف نمیکنم

♪ Long as your echo ♪
تا زمانی که انعکاس صدای تو

♪ Never fades out ♪
هیچ وقت محو نشه

♪ Courage ♪
جسارت

♪ Don’t you dare
fail me now ♪
جراتشو نداری که منو سرخورده کنی

♪ ‘Cause it’s not easy ♪
چون که اصلا آسون نیست

♪ When you’re not with me ♪
وقتی که تو باهام نیستی

♪ This world of madness ♪
این دنیای پر از دیوونگی

♪ Goes faster now ♪
الان داره سریع تر پیش میره

♪ And it’s a train wreck ♪
سوار یه قطار خرابم

♪ But I won’t crash yet ♪
ولی هیچوقت تصادف نمیکنم

♪ Long as your echo ♪
تا زمانی که انعکاس صدای تو

♪ Never fades out ♪
هیچ وقت محو نشه

♪ Courage ♪
جسارت

♪ Don’t you dare
fail me now ♪
جراتشو نداری که منو سرخورده کنی

کامنت ها