موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Colors از Halsey با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 13608 | ارسال توسط: نوامبر 5, 2016
موزیک ویدیو Colors از Halsey با زیرنویس فارسی و انگلیسی

 Halsey – Colors

 

Your little brother never tells you but he loves you so
داداش کوچکت هيچوقت بهت نميگه ولي تورو خيلي دوست داره

You said your mother only smiled on her TV show
گفتي که مامانت فقط به برنامه هاي تلويزيون لبخند ميزنه

You’re only happy when your sorry head is filled with dope
تو فقط وقتيکه سر بدبختت با مواد مخدر پر شده خوشحالي
(از اين خط معلومه که پسره معتاده)

I hope you make it to the day you’re 28 years old
اميدوارم تا سن 28 سالگي دووم بياري
(ميگه از بس مواد ميزني و به خودت آسيب ميزني شايد حتي به سن بيست و هشت سالگي هم نرسي. کسايي که خيلي ميکشن عمرشون کوتاه تر ميشه)

You’re dripping like a saturated sunrise
تو مثل يک طلوع آفتاب سيرشده ميچکي

You’re spilling like an overflowing sink
تو مثل يک سينک لبريز شده داري ميريزي
(همه ي اينا منظورش اينه که پسره داره خودشو نابود ميکنه وقتي يک وان دستشويي پر بشه يعني خراب شده خورشيد هم همينطور)

You’re ripped at every edge but you’re a masterpiece
همه ي گوشه هات پاره شده ولي هنوز يک شاهکار هنري اي
(ميگه با کارات داري خودتو نابود ميکني ولي هنوزم برام جذابي)

And now you’re tearing through the pages and the ink
و داري بين برگه ها و جوهر گريه ميکني
(احساس بدبختي و سردرگمي ميکنه متي به خاطر همه ي اون چيزايي که گفته شد راجع بهش مثل اعتياد و…)

Everything is blue
همه چيز آبيه

His pills, his hands, his jeans
قرصاش، دستاش، شلوار جيناش

And now I’m covered in the colors
و من توي رنگ ها پوشونده شدم

Pull apart at the seams
از ريشه از هم دريده ميشم

And it’s blue
و اين آبيه

Everything is grey
همه چيز خاکستريه

His hair, his smoke, his dreams
موهاش، دود سيگارش، روياهاش

And now he’s so devoid of color
و الان اون خالي از رنگه

He don’t know what it means
نميدونه اين چه معني داره

And he’s blue
و اون پسره آبيه

(هالسي راجع به رنگ آبي توضيح داده بود که آرامش داره و به رنگ دريا و آسمونه و رنگ مورد علاقشه از رنگ موهاشم ميشه فهميد و اين باعث شده که بيان احساساتش با استفاده از اين رنگ آسونتر بشه)

You were a vision in the morning when the light came through
تو، يه رويا در صبح هنگام اومدن روشنايي بودي

I know I’ve only felt religion when I’ve lied with you
ميدونم فقط وقتي دين رو حس کردم که با تو خوابيدم

You said you’ll never be forgiven till your boys are too
گفتي که تا وقتي دوستات(پسراي گروهش) بخشيده نشن تو هم بخشيده نميشي

And I’m still waking every morning but it’s not with you
و من هنوزم صبح ها بيدارم ميشم ولي بدون تو

You’re dripping like a saturated sunrise
تو مثل يک طلوع آفتاب سيرشده ميچکي

You’re spilling like an overflowing sink
تو مثل يک وان دستشويي لبريز شده داري ميريزي

You’re ripped at every edge but you’re a masterpiece
همه ي گوشه هات پاره شده ولي هنوز يک شاهکار هنري اي

And now you’re tearing through the pages and the ink
و داري بين برگه ها و جوهر گريه ميکني

Everything is blue
همه چيز آبيه

His pills, his hands, his jeans
قرصاش، دستاش، شلوار جيناش

And now I’m covered in the colors
و من توي رنگ ها پوشونده شدم

Pull apart at the seams
از ريشه از هم دريده ميشم

And it’s blue
و اين آبيه

Everything is grey
همه چيز خاکستريه

His hair, his smoke, his dreams
موهاش، دود سيگارش، روياهاش

And now he’s so devoid of color
و الان اون خالي از رنگه

He don’t know what it means
نميدونه اين چه معني داره

And he’s blue
و اون پسره آبيه

You were red, and you liked me because I was blue
تو قرمز بودي، و از من به خاطر اينکه آبي بودم خوشت ميومد
(رنگ قرمز و آبي رنگ هاي مخالف همن و چيزاي مخالف هم مثل قطب مثبت و منفي به هم جذب ميشن)

But you touched me, and suddenly I was a lilac sky
ولي تو لمسم کردي,و ناگهان يه آسمون بنفش رنگ شدم
(وقتيکه رنگ قرمز و آبي باهم مخلوط ميشن رنگ بنفش ياسي مانندي رو به وجود ميارن)

Then you decided purple just wasn’t for you
و ناگهان تصميم گرفتي که رنگ بنفش براي تو خوب نيست
(حسش نسبت به هالسي عوض شد)

Everything is blue
همه چيز آبيه

His pills, his hands, his jeans
قرصاش، دستاش، شلوار جيناش

And now I’m covered in the colors
و من توي رنگ ها پوشونده شدم

Pull apart at the seams
از ريشه از هم دريده ميشم

And it’s blue
و اين آبيه

Everything is grey
همه چيز خاکستريه

His hair, his smoke, his dreams
موهاش، دود سيگارش، روياهاش

And now he’s so devoid of color
و الان اون خالي از رنگه

And it’s blue
و اين آبيه

Everything is blue
همه چيز آبيه

Everything is blue
همه چيز آبيه

Everything is blue
همه چيز آبيه

 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️