موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Ben Ne Yangınlar Gordum از Ebru Yasar با زیرنویس فارسی و ترکی
دفعات اجرا شده: 957 | ارسال توسط: ژانویه 27, 2021
موزیک ویدیو Ben Ne Yangınlar Gordum از Ebru Yasar با زیرنویس فارسی و ترکی

موزیک ویدیو Ben Ne Yanginlar Gordum از Ebru Yasar با زیرنویس فارسی و ترکی


Ebru Yaşar – Ben Ne Yangınlar Gördüm

Sen bana bakma, İlk değil bu
تو به من توجه نکن، این بار اول نیستش

Gidenin kazandığı, Hileli bir oyun bu
اوني که میره برنده ميشه، یک بازی فریبنده ست

Sen bana bakma, Belki de en doğrusu bu
تو به من توجه نکن، شاید درستترین کار هم همین باشه

Ben sonbaharım, döktüğüm son yaprak bu
من پائیزم، اين آخرين برگي ست كه ميريزم

Ben ne yangınlar gördüm
من چه آتش ها كه ديدم

Öylece (böylece) bırak beni
همونطور منو رها کن(بذار به حال خودم باشم)

Sen ateşten korkarsın
تو از آتش میترسی

Kaç kurtar kendini
فرار کن و خودتو نجات بده

Ben ne yaralar aldım
من چه زخمها که برداشتم

Hiç biri öldürmedi
اما هیچ کدوم بهم آسیبی نرسوندند

Sen de git, Unut beni…
تو هم برو و منو فراموشم کن

Ben ne yangınlar gördüm
من چه آتش ها كه ديدم

Öylece (böylece) bırak beni
همونطور منو رها کن(بذار به حال خودم باشم)

Sen ateşten korkarsın
تو از آتش میترسی

Kaç kurtar kendini
فرار کن و خودتو نجات بده

Ben ne yaralar aldım
من چه زخمها که برداشتم

Hiç biri öldürmedi
اما هیچ کدوم بهم آسیبی نرسوندند

Sen de git, Unut beni…
تو هم برو و منو فراموشم کن

Sen bana bakma, İlk değil bu
تو به من توجه نکن، این بار اول نیستش

Gidenin kazandığı, Hileli bir oyun bu
اوني که میره برنده ميشه، یک بازی فریبنده ست

Sen bana bakma, Belki de en doğrusu bu
تو به من توجه نکن، شاید درستترین کار هم همین باشه

Ben sonbaharım, döktüğüm son yaprak bu
من پائیزم، اين آخرين برگي ست كه ميريزم

Ben ne yangınlar gördüm
من چه آتش ها كه ديدم

Öylece (böylece) bırak beni
همونطور منو رها کن(بذار به حال خودم باشم)

Sen ateşten korkarsın
تو از آتش میترسی

Kaç kurtar kendini
فرار کن و خودتو نجات بده

Ben ne yaralar aldım
من چه زخمها که برداشتم

Hiç biri öldürmedi
اما هیچ کدوم بهم آسیبی نرسوندند

Sen de git, Unut beni…
تو هم برو و منو فراموشم کن

Ben ne yangınlar gördüm
من چه آتش ها كه ديدم

Öylece (böylece) bırak beni
همونطور منو رها کن(بذار به حال خودم باشم)

Sen ateşten korkarsın
تو از آتش میترسی

Kaç kurtar kendini
فرار کن و خودتو نجات بده

Ben ne yaralar aldım
من چه زخمها که برداشتم

Hiç biri öldürmedi
اما هیچ کدوم بهم آسیبی نرسوندند

Sen de git, Unut beni…
تو هم برو و منو فراموشم کن

Ben ne yangınlar gördüm
من چه آتش ها كه ديدم

Öylece (böylece) bırak beni
همونطور منو رها کن(بذار به حال خودم باشم)

Sen ateşten korkarsın
تو از آتش میترسی

Kaç kurtar kendini
فرار کن و خودتو نجات بده

Ben ne yaralar aldım
من چه زخمها که برداشتم

Hiç biri öldürmedi
اما هیچ کدوم بهم آسیبی نرسوندند

Sen de git, Unut beni…
تو هم برو و منو فراموشم کن

Ben ne yangınlar gördüm
من چه آتش ها كه ديدم

Öylece (böylece) bırak beni
همونطور منو رها کن(بذار به حال خودم باشم)

Sen ateşten korkarsın
تو از آتش میترسی

Kaç kurtar kendini
فرار کن و خودتو نجات بده

Ben ne yaralar aldım
من چه زخمها که برداشتم

Hiç biri öldürmedi
اما هیچ کدوم بهم آسیبی نرسوندند

Sen de git, Unut beni…
تو هم برو و منو فراموشم کن


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها