موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Bad Girl از Avril Lavigne ft. Marilyn Manson با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7048 | ارسال توسط: آوریل 23, 2018
موزیک ویدیو Bad Girl از Avril Lavigne ft. Marilyn Manson با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Bad Girl – Avril Lavigne (Suicide Squad) ft. Marilyn Manson

Just lay your head in daddy′s
lap‚ You are a bad girl
فقط سرت رو بذار روی پاه*ای
بابایی، تو دختر بدی هستی

Bad girl (1-2-3-4)
دختر بد
(1 2 3 4)

Hey‚ hey I will let you walk all
over me‚ me You know that
I am a little tease‚ tease
هی، هی من میذارم باهام بد رفتار کنی (ازم سو استفاده کنی)
من میدونی که یه ذره طناز هستم، طناز

But I wanna play there please‚
please You know you
know you know I am crazy
ولی میخوام اونجا بازی کنم خواهش میکنم، خواهش
میکنم تو میدونی میدونی میدونی من دیوونه هستم

I just wanna be your baby You
can f*u*ck me‚ you can play me
من فقط میخوام عزیزت باشم، میتونی با
من بخ*وابی (از اون لحاظ)، میتونی باهام بازی کنی

You can love and you can hate me Miss
me‚ miss me‚ now you wanna ki*ss me
میتونی عاشقم باشی میتونی ازم متنفر باشی دلت برام
تنگ شده، دلت برام تنگ شده، حالا میخوای من رو ببوسی

Choke me because I said so
Stroke me and feed my ego
منو خفه کن چون گفتم که
منو نوازش کن و راضیم کن

I have been a bad girl‚ don′t you
know? (Don′t tell me what to do)
من دختر بدی بودم، نمیدونی؟
(به من نگو چیکار کنم)

Come get it now or never I
will let you do whatever
بیا بگیرش حالا یا هیچ وقت
بهت اجازه میدم هر کاری بکنی

I will be your bad girl‚
here we go (1-2-3-4)
دختر بدت خواهم شد، برو که بریم (اینطوری ادامه میدیم)
(1 2 3 4)

Miss me‚ miss me‚ now you wanna
kis*s me (You are a bad girl)
دلت برام تنگ شده، دلت برام تنگ شده، حالا
میخوای من رو ب*بوسی (تو دختر بدی هستی)

Baby‚ You know I want a
little taste‚ taste
عزیزم، میدونی میخوام
یکمی بچشم (تجربه کنم)

So let me take you all the
way‚ way You know you′ll
never be the same‚ same
پس بذار همه راه رو ببرمت(تا آخر خط ببرمت)
میدونی که هرگز اینطوری نخواهی بود(مثل همیشه)

(You fu*ck*in bad girl!) One night
(تو لعنتی دختر بدی هستی!)
یه شب

You won′t forget the rest of your life
So come on over to the wild side
بقیه زندگیت رو فراموش نخواهی کرد پس
بیا وارد دنیای وحشی و هیجانی بدون ترس شو

Buckle up and‚ baby‚ hold on tight
کمربندت رو ببند و، عزیزم، محکم بشین

Miss me‚ miss me‚ now
you wanna kis*s me
دلت برام تنگ شده، دلت برام تنگ
شده، حالا میخوای من رو بب*وسی

We both know that you love
me ′Cos I am so bad!
هردومون میدونم که تو عاشق من
هستی چون من خیلی دختر بدی هستم!

Choke me because I said so
Stroke me and feed my ego
منو خفه کن چون گفتم که
منو نوازش کن و راضیم کن

I have been a bad girl‚ don′t you
know? (Don′t tell me what to do)
من دختر بدی بودم، نمیدونی؟
(به من نگو چیکار کنم)

Come get it now or never I
will let you do whatever
بیا بگیرش حالا یا هیچ وقت
بهت اجازه میدم هر کاری بکنی

I will be your bad girl‚
here we go (1-2-3-4)
دختر بدت خواهم شد، برو که بریم (اینطوری ادامه میدیم)
(1 2 3 4)

I have been a bad girl
من دختر بدی بودم

I have got your bad girl
من دختر بدی بودم

Choke me because I said so
Stroke me and feed my ego
منو خفه کن چون گفتم که
منو نوازش کن و راضیم کن

I have been a bad girl‚ don′t you
know? (Don′t tell me what to do)
من دختر بدی بودم، نمیدونی؟
(به من نگو چیکار کنم)

Come get it now or never I
will let you do whatever
بیا بگیرش حالا یا هیچ وقت
بهت اجازه میدم هر کاری بکنی

I will be your bad girl‚
here we go (1-2-3-4)
دختر بدت خواهم شد، برو که بریم (اینطوری ادامه میدیم)
(1 2 3 4)

Bad bad bad girl
دختر بدِ بدِ بد

 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️