موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Bad Blood از Taylor Swift و Kendrick Lamar با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 24149 | ارسال توسط: اکتبر 7, 2016
موزیک ویدیو Bad Blood از Taylor Swift و Kendrick Lamar با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Taylor Swift – Bad Blood Ft. Kendrick Lamar

Cause baby, now we’ve got bad blood
چون عزيزم کلامون ديگه تو هم رفته

You know it used to be mad love
ميدوني که قبلاً ديوونه هم بوديم

So take a look what you’ve done
!ببين الآن چيکار کردي

Cause baby, now we’ve got bad blood, hey!
چون عزيزم کلامون ديگه تو هم رفته,هي

I can’t take it back, look where I’m at
نميتونم همه چيزُ مثل گذشته کنم ، وضع خودمُ ببين

We was on D like DOC, remember that?
ما يه زماني مثل دکترا کارمون ترميم کردن رابطه ها بود ، يادته؟

My TLC was quite OD, ID my facts
راستشو بخواي ، خيلي دوست داشتم

Now POV of you and me, similar Iraq
الآن رابطمون آشفته شده شبيه اوضاع عراق

I don’t hate you but I hate to critique,
overrate you
ازت بدم نمياد، اما نميخوام بيش از حد واست ارزش قائل شم

These beats of a dark heart,
use basslines to replace you
البته اونقدر دلمو زدي که ميتونم فراموشت کنم

Take time and erase you,
love don’t hear no more
گرچه يه مقدار زمان ميبره تا تو رو کلاً فراموشت کنم

No I don’t fear no more
ديگه ازت نميترسم

Better yet,
respect ain’t quite sincere no more
بهتر ، ديگه احترام گذاشتن زوريت رو هم لازم ندارم

Oh, it’s so sad to
…اوه.اين خيلي غم انگيزه

Think about the good times
…که به روزهاي خوش گذشته اي فکر کرد که

You and I
من و تو با هم داشتيم

Cause baby, now we’ve got bad blood
چون عزيزم کلامون ديگه تو هم رفته

You know it used to be mad love
ميدوني که قبلاً ديوونه هم بوديم

So take a look what you’ve done
!ببين الآن چيکار کردي

Cause baby, now we’ve got bad blood, hey!
چون عزيزم کلامون ديگه تو هم رفته هي

Now we’ve got problems
الان ما يه سري مشکلات داريم

And I don’t think we can solve ’em
که فکر نميکنم بتونيم حلشون کنيم

You made a really deep cut
تو شکاف عميقي بينمون ايجاد کردي

And baby, now we’ve got bad blood, hey!
عزيزم کلامون ديگه تو هم رفته

Remember when you tried to write me off?
يادته ميخواستي جلوي همه بي اعتبارم کني؟

Remember when you thought I’d take a loss?
ادته فکر ميکردي من يه بازنده هميشگي ام؟

Don’t you remember?
You thought that I would need ya
يادت نيست ؟ فکر ميکردي من بهت نياز دارم

Follow procedure, remember?
Oh wait, you got amnesia
واقع نگر باش ، خودت اينجوري بودي
دختر ، تو آلزايمر داري

It was my season for battle wounds,
battle scars
اين زخم هاي عميق تو قلبم به خاطر دوستي با توئه

Body bumped, bruised
…بدنم سياه و کبود

Stabbed in the back;
brimstone, fire jumping through
خنجري که از پشت بهم زدي ، نتيجه نفهم بودنمه

Still, all my life, I got money and power
به هر حال ، در تمام زندگيم پول و قدرت برام مهمه

And you gotta live with the bad blood now
تو هم بايد ادامه زندگيت رو با عصبانيت سپري کني

Oh, it’s so sad to
…اوه.اين خيلي غم انگيزه

Think about the good times
…که به روزهاي خوش گذشته اي فکر کرد که

You and I
من و تو با هم داشتيم

Cause baby, now we’ve got bad blood
چون عزيزم کلامون ديگه تو هم رفته

You know it used to be mad love
ميدوني که قبلاً ديوونه هم بوديم

So take a look what you’ve done
!ببين الآن چيکار کردي

Cause baby, now we’ve got bad blood, hey!
چون عزيزم کلامون ديگه تو هم رفته,هي

Now we’ve got problems
الان ما يه سري مشکلات داريم

And I don’t think we can solve ’em
که فکر نميکنم به اين آسوني ها حل شدني باشه

You made a really deep cut
تو شکاف عميقي بينمون ايجاد کردي

And baby, now we’ve got bad blood, hey!
عزيزم کلامون ديگه تو هم رفته

Band-Aids don’t fix bullet holes
چسب زخم جاي زخم گلوله رو خوب نميکنه

You say sorry just for show
تو الکي ميگي متاسفي واسه نمايش

You live like that, you live with ghosts
!زندگيت جوريه انگار فقط با اشباح ميتوني کنار بيايي

You forgive, you forget but you never let it go
مي بخشيش، فراموشش ميکني، ولي هيچ وقت بيخيالش نميشي

Band-Aids don’t fix bullet holes
چسب زخم جاي زخم گلوله رو خوب نميکنه

You say sorry just for show
تو الکي ميگي متاسفي واسه نمايش

If you live like that, you live with ghosts
زندگيت جوريه انگار فقط با اشباح ميتوني کنار بيايي

If you love like that, blood runs cold!
گه اين مدلي دوست داري ، با بيرحمي ميام سراغت

Cause baby, now we’ve got bad blood
چون عزيزم کلامون ديگه تو هم رفته

You know it used to be mad love
ميدوني که قبلاً ديوونه هم بوديم

So take a look what you’ve done
!ببين الآن چيکار کردي

Cause baby, now we’ve got bad blood, hey!
چون عزيزم کلامون ديگه تو هم رفته,هي

Now we’ve got problems
الان ما يه سري مشکلات داريم

And I don’t think we can solve ’em
که فکر نميکنم به اين آسوني ها حل شدني باشه

You made a really deep cut
تو شکاف عميقي بينمون ايجاد کردي

And baby, now we’ve got bad blood, hey!
چون عزيزم کلامون تو هم رفته

Cause baby, now we’ve got bad blood
چون عزيزم کلامون ديگه تو هم رفته

You know it used to be mad love
ميدوني که قبلاً ديوونه هم بوديم

So take a look what you’ve done
!ببين الآن چيکار کردي

Cause baby, now we’ve got bad blood, hey!
چون عزيزم کلامون ديگه تو هم رفته,هي

Now we’ve got problems
الان ما يه سري مشکلات داريم

And I don’t think we can solve ’em
که فکر نميکنم به اين آسوني ها حل شدني باشه

You made a really deep cut
تو شکاف عميقي بينمون ايجاد کردي

And baby, now we’ve got bad blood, hey!
.چون عزيزم کلامون تو هم رفته

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️