موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

اجرای زنده گروه The Eagles بنام Hotel California با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7745 | ارسال توسط: دسامبر 31, 2016
اجرای زنده گروه The Eagles بنام Hotel California با زیرنویس فارسی و انگلیسی

The Eagles – Hotel California

“Hotel California”
هتل کاليفرنيا

On a dark desert highway, cool wind in my hair
در بزرگراهي در يک صحراي تاريک باد سردي در موهايم مي پيچيد

Warm smell of colitis, rising up through the air
بوي غنچه هاي کوچک در هوا مي پيچيد

Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
در دوردست ها نوري سوسو مي زد

My head grew heavy and my sight grew dim
سرم سنگين شده بود و هيچ جا را درست نمي ديدم

I had to stop for the night
ديگر نبايد به راهم ادامه مي دادم چون تاريک شده بود

There she stood in the doorway;
همان جايي که او ايستاده بود

I heard the mission bell2
صداي ناقوس را شنيدم

And I was thinking to myself,
و داشتم با خودم فکر مي کردم

“This could be Heaven or this could be Hell”
“اينجا بهشت است يا جهنم”

Then she lit up a candle and she showed me the way
او شمعي روشن کرد و راه را نشانم داد

There were voices down the corridor,
از پايين راهرو صداهايي مي آمد

I thought I heard them say…
صدايشان را مي شنيدم که مي گفتند …

Welcome to the Hotel California
به هتل کاليفرنيا خوش آمديد

Such a lovely place (Such a lovely place)
چه جاي دوست داشتني (عجب جای دوست داشتني)

Such a lovely face
چه نمايي زيبايي

Plenty of room at the Hotel California
اتاق هاي بسيار در هتل کاليفرنيا

Any time of year (Any time of year)
در هر موقعي از سال (در هر موقعي از سال)

You can find it here
مي تونيد در اين هتل اتاقي رزور کنيد

Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes bends
او سرشار از عشق و پول و ثروت است و مرسدس بنز دارد

She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends
با پسرهاي زيادي دوست است (دوست پسرهاي زيادي دارد)

How they dance in the courtyard, sweet summer sweat.
چه تابستان خوبي بود که با هم در فضاي باز مي رقصيدند

Some dance to remember, some dance to forget
بعضي مي رقصند تا به ياد بياورند و برخي مي رقصند تا فراموش کنند.

So I called up the Captain,
يادم آمد که به کاپيتان گفتم

“Please bring me my wine”
“لطفا شراب من را بياوريد”

He said, “We haven’t had that spirit here since nineteen sixty nine”
او گفت:”از سال 1969 تا حالا همچين نوشيدني اي نداشتيم”

And still those voices are calling from far away,
و هنوز همان صداها از دوردست مي آيند

Wake you up in the middle of the night
که تو را در نيمه هاي شب از خواب بيدار مي کنند

Just to hear them say…
تا فقط بشنوي که مي گويند …

Welcome to the Hotel California
به هتل کاليفرنيا خوش آمديد

Such a lovely place (Such a lovely place)
چه جاي دوست داشتني اي-چه جاي دوست داشتني اي

Such a lovely face
چه نمايي زيبايي

They livin’ it up at the Hotel California
آنها در هتل کاليفرنيا خوش مي گذرانند

What a nice surprise (what a nice surprise)
چه سورپريز جالبي (چه سورپريز جالبي)

Bring your alibis
دلايلت را بگو

Mirrors on the ceiling,
آينه هايي که از سقف آويزانند(هر کاري ميکنند مشاهير تو تلويزيون نشون ميده)

The pink champagne on ice
بطري هاي شامپاين صورتي که تو يخ گذاشته شده تا سرد بمونه

And she said “We are all just prisoners here, of our own device”
و او گفت: “همه ما در اينجا اسير افکار خود هستيم”

And in the master’s chambers,
و همه چيز عالي و با کلاس

They gathered for the feast
آنها دور هم جمع شده بودند تا جشن و ضيافتي برپا کنند

They stab it with their steely knives,
آنها با کاردهاي پولادين خود ضربه زدند

But they just can’t kill the beast
اما نتوانستند آن ديو را از پا در آورند

Last thing I remember, I was
آخرين چيزي که يادم مي آيد اينست که

Running for the door
داشتم به سمت در مي دويدم(که از اين رويا بيرون بيام)

I had to find the passage back
بايد راه برگشت به زندگي عادي را پيدا مي کردم

To the place I was before
تا به جايي که قبلا بودم برگردم

“Relax,” said the night man,
مرد شبگرد به من گفت: “آرام باش”

“We are programmed to receive.
قراره از ما پذيرايي بشه

You can check-out any time you like,
هر وقت که خواستي مي تواني حساب کني

But you can never leave! ”
(اما هرگز نمي تواني اينجا را تر ک کن(به زندگي عادي نميتوني برگردي

کامنت ها