موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Good in Goodbye از Madison Beer با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 892 | ارسال توسط: مارس 29, 2020
موزیک ویدیو Good in Goodbye از Madison Beer با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Good in Goodbye از Madison Beer با زیرنویس فارسی و انگلیسی


مدیسون بیر: این آهنگ درمورد جدایی و قطع رابطه با آدم های سمی ست
هر چقدرم که سخت باشه همیشه بهترین راهه و همیشه باید به دنبال خوبی
در خداحافظی از همچین رابطه ای گشت. در این موزیک ویدیو من دوگانگی
رو در وجود نشون میدم که من خودم شیطان درونی خودم هستم


Madison Beer – Good in Goodbye

You got blood on your hands
خون روی دستاته

How do you plead?
چه جوری توجیهش میکنی؟

Boy‚ It is like treason‚
how you treated me
جوری که تو باهام تا کردی مثل خیانت به میهنه

It is eight Mondays in a row‚
nine days of the week
هشت تا دوشنبه پشت سر هم، نُه روز در هفته
(دوشنبه روز اول هفته ست و روز خیلی سختیه واسه همین بیشتر رابطه شون خیلی بده)
(به جاب 7 روز 9 روز تو هفته وچود داره که یعنی خیلی رابطه کسل کننده ای دارن)

These tantrums been old
این اوقات تلخیا دیگه قدیمی شده

All bitter‚ no sweet
همش تلخیه هیچ شیرینی ای وجود نداره

You are killing my vibe
داری حال و روزم رو خراب میکنی

In ways words cannot describe
یه جوری که اصن نمیشه تو جملات توصیفش کرد

But I will try‚ I will try
ولی سعی میکنم، سعی میکنم

You put the over in lover‚
put the ex in next
تو کلمه “فراموش کردن” رو در کلمه “عاشق” میذاری
تو کلمه ی”عشق سابق” رو در کلمه “بعدی “میذاری
(دو تا کلمه “لاور” و “اور” و دو کلمه ی “اکس” و “نکست” فقط
تو یه حرف اختلاف دارن و با دو معنی خیلی متضاد)

Ain′t no I in trouble‚ just
the U since we met
تو کلمه دردسر(ترابل) هیچی حرف آی(من)وجود نداره
و از وقتی همو دیدیم فقط حرف یو(تو) وجود داشت
(تو دردسر این رابطه بودی نه من)

′Cause You are toxic‚ boy
چون تو سمی هستی عزیزم

I ain′t even gotta try to find the
من حتی سعی نمیکنم که در خداحافظی
(تو “گودبای” کلمه ی “گود(خوب)” وجود
داره ولی نه توی خداحافظی با این پسر)

G O O D in goodbye
چیز “خوب” پیدا کنم

You put the over in lover‚
put the ex in next
تو کلمه “فراموش کردن” رو در کلمه “عاشق” میذاری
تو کلمه ی”عشق سابق” رو در کلمه “بعدی “میذاری

Ain′t no I in trouble‚ just
the U since we met
تو کلمه دردسر(ترابل) هیچی حرف آی(من)وجود نداره
و از وقتی همو دیدیم فقط حرف یو(تو) وجود داشت

′Cause You are toxic‚ boy
چون تو سمی هستی عزیزم

I ain′t even gotta try to find the
من حتی سعی نمیکنم که در خداحافظی

G O O D in goodbye
چیز “خوب” پیدا کنم

I would take a bullet for you
just to prove my love
برای اثبات عشقم به تو خودمو جلوی گلوله میندازم

Only to find out you are the
one holding the gun
اگه فقط بدونم که تو کسی هستی که تفنگ رو به دست گرفتی

I am just tryna get focus
فقط سعی میکنم متمرکز بمونم

Take some time for me
یه کم بهم وقت بده

People started to notice all
the shit you couldn′t see
مردم داشتن متوجه چیزایی میشدن که تو نمیدیدی

You put the over in lover‚
put the ex in next
تو کلمه “فراموش کردن” رو در کلمه “عاشق” میذاری
تو کلمه ی”عشق سابق” رو در کلمه “بعدی “میذاری

Ain′t no I in trouble‚ just
the U since we met
تو کلمه دردسر(ترابل) هیچی حرف آی(من)وجود نداره
و از وقتی همو دیدیم فقط حرف یو(تو) وجود داشت

′Cause You are toxic‚ boy
چون تو سمی هستی عزیزم

I ain′t even gotta try to find the
من حتی سعی نمیکنم که در خداحافظی

G O O D in goodbye
چیز “خوب” پیدا کنم

You put the over in lover‚
put the ex in next
تو کلمه “فراموش کردن” رو در کلمه “عاشق” میذاری
تو کلمه ی”عشق سابق” رو در کلمه “بعدی “میذاری

Ain′t no I in trouble‚ just
the U since we met
تو کلمه دردسر(ترابل) هیچی حرف آی(من)وجود نداره
و از وقتی همو دیدیم فقط حرف یو(تو) وجود داشت

′Cause You are toxic‚ boy
چون تو سمی هستی عزیزم

I ain′t even gotta try to find the
من حتی سعی نمیکنم که در خداحافظی

G O O D in goodbye
چیز “خوب” پیدا کنم

You are killing my vibe
داری حال و روزم رو خراب میکنی

In ways words cannot describe
یه جوری که اصن نمیشه تو جملات توصیفش کرد

But I will try‚ I will try
ولی سعی میکنم، سعی میکنم

You put the over in lover‚
put the ex in next
تو کلمه “فراموش کردن” رو در کلمه “عاشق” میذاری
تو کلمه ی”عشق سابق” رو در کلمه “بعدی “میذاری

Ain′t no I in trouble‚ just
the U since we met
تو کلمه دردسر(ترابل) هیچی حرف آی(من)وجود نداره
و از وقتی همو دیدیم فقط حرف یو(تو) وجود داشت

′Cause You are toxic‚ boy
چون تو سمی هستی عزیزم

I ain′t even gotta try to find the
من حتی سعی نمیکنم که در خداحافظی

G O O D in goodbye
چیز “خوب” پیدا کنم

G O O D in goodbye
یه چیز خوب تو خداحافظی


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

14+
کامنت ها